Linda Manfredsson

Jag heter Linda Manfredsson och arbetar som ämneslärare i historia/samhällskunskap/geografi och religion åk 7-9 på Baldersskolan i Staffanstorp. Utöver det arbetar jag även som arbetslagsledare för högstadiet samt förstelärare.

Att arbeta med skolutveckling är spännande och utmanande och ger mig en möjlighet att utvecklas som lärare och pedagog. Jag har flera inspirationskällor när det kommer till lärande, skolutveckling och undervisning bl.a Dylan Williams, Maiike Hajer och D.W Johnson men även Niclas Fohlins tankar om kooperativt lärande har varit en tydlig inspiration för mig. Genom mitt försteläraruppdrag vill jag inspirera fler lärare att våga prova och tänka annorlunda och nytt kring elevers olikheter och styrkor. Detta genom att stötta/handleda och väcka tankar kring hur man kan anpassa och arbeta språkutvecklande och kooperativt i klassrummet och se olikheter som just styrkor! 

I min undervisning arbetar jag väldigt mycket formativt eftersom jag märker att det gynnar mina elever och deras kunskapsutveckling. Jag brinner särskilt för elever i behov av stöd och däri hitta olika, ibland udda, vägar till kunskap och utveckling. I mitt klassrum vill jag att alla ska kunna lyckas efter sin egen förmåga och genom att konsekvent arbeta med olika typer av bildstöd, skrivmallar, spel, Classroomscreen och stöttande strukturer når jag fler, och jag upplever att fler elever känner sig inkluderade i klassrumssituationen. För mig handlar det om att hitta nyckeln till varje elevs lärande och motivation.

Jag arbetar varierat med min undervisning för att väcka elevernas lust att lära på olika sätt. När skolan blev digital så öppnade det upp för mängder av möjligheter att nå elever i deras digitala värld. Jag utnyttjar detta på olika sätt både när det kommer till undervisning och fortbildning.

Mina styrkor är att jag verkligen brinner för att vara lärare, det är det bästa val jag gjort. Jag är barnsligt intresserad av mina ämnen och att förmedla detta vidare till elever. Lärandet anser jag börjar med relationen till eleverna och ämnet och det är också det som är min stora styrka som lärare /mentor och arbetslagsledare, att se behoven, och att få se när mina elever lyckas och förstå ett arbetsområde.  

Lärarrollen är för mig en av samhällets viktigaste och att bibehålla en så likvärdig skola som möjligt är en av förutsättningarna för ett demokratiskt samhälle. 

Hoppa till navigering