Victoria Edling

Jag heter Victoria Edling och har arbetat som grundskollärare i Malmö i flera år.  2018 tog jag beslutet att lämna Malmö för Staffanstorp och Baldersskolan. Sedan januari 2019 arbetar jag på mellanstadiet, där jag som legitimerad lärare undervisar i svenska/svenska som andraspråk och de samhällsorienterande ämnena. Sedan hösten 2019 är jag även förstelärare på Baldersskolan.

Ett intresse som väcktes tidigt var att få vägleda och handleda studenter och kolleger. Jag har under åren gått handledarutbildningar och varit handledare för studenter på lärarutbildningen samt åt behöriga lärare från Syrien. Här vill jag fortsätta att utbilda mig för att kunna fortsätta att vägleda kollegiet men även eleverna. 

Jag tror på ett kooperativt lärande inom skolan – där lärare och elever samarbetar och lär av varandra. Som individ bär vi på olika ryggsäckar och varje ryggsäck ska förbereda eleverna för livet utanför skolan. Genom att jobba kooperativt, tror jag, att eleverna kan dra nytta av varandras kunskap, bli mer motiverade och engagerade i sitt skolarbete och sin egen utveckling. De skapar även nya konstellationer i gruppsammanhang och relationer, vilket i sin tur kan generera högre måluppfyllelse inom alla ämnen.

Vi behöver vara med och utveckla den digitala undervisningen inom skolan. Utvecklingen sker så fort i vårt samhälle och som skola behöver vi följa med, dels för att utveckla vår egen undervisning men även för att tänka ur ett miljöperspektiv och att kunna förbereda våra elever för det digitala samhälle som väntar dem.

   

Hoppa till navigering