Mentorskap för ökad trygghet och studiero

Som ett led i vårt arbete med ökad “Trygghet och studiero” inför vi mentorstjänster på Baldersskolan höstterminen 2017. Eleverna i årskurs 4-9 får en mentor per årskurs som coachar dem och ger dem stöd i såväl studier som i personlig- och social utveckling.

Läs mer