Rektorn har ordet

Jag heter Louise Öst och är rektor på Baldersskolan sedan februari 2017. Som rektor anser jag det är av yttersta vikt att vara närvarande, leda och inspirera till lärande, där hög kvalité ska genomsyra skolans och fritidshemmets alla delar.

Läs mer