Barn och utbildning

Hjärups skola 2014 Foto & licens. Åsa Siller

Ska du välja förskola eller skola till ditt barn? Är du vuxen och vill börja studera? Frågorna är ofta många när det handlar om barn och utbildning. Här kan du hitta svaren, oavsett om det gäller förskola och barnomsorg, grundskola, fritidshem, särskolagymnasium eller vuxenutbildning. Är det något svar som saknas är du välkommen att kontakta oss!

I Staffanstorps kommun görs ständigt nya satsningar på barn inom förskola och skola. Alla barn och elever ska mötas av höga förväntningar och ges det stöd och den stimulans som var och en behöver för att nå kunskapsmålen och växa utifrån sina egna förutsättningar. Så ges alla barn en bra start i livet.

Just nu satsar Staffanstorps kommun extra mycket på de pedagogiska lärmiljöerna genom att bygga flera nya förskolor och skolor.

Kontakt förskolor och skolor

Kontaktuppgifter till kommunala förskolor, fristående förskolor,  kommunala skolor och fristående skolor, hittar du på respektive förskolas och skolas webbplats.

Kontakt utbildningsförvaltningen

Stina Hansson,
Utbildningschef. Ansvar för all verksamhet inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde. Förskola, grundskola, fritidshem, gymnasieskola, vux och sfi. Leder utbildningsförvaltningen, avdelningschef förskola, avdelningschef nyanländas lärande, verksamhetschef central elevhälsa och rektorer,
046-25 12 13

Niklas Massoudi,
Chef för elevhälsa. Frågor som rör elevhälsa, tilläggsbelopp, särskola och barn i behov av särskilt stöd,
046-25 11 92

Eva Mellberg,
Avdelningschef förskola. Frågor som rör förskola, arbete mot nämnd & arbetsutskott, rekrytering av skolledare i förskola, ansvar för övergripande systematiskt kvalitetsarbete, utvecklingsarbete förskola samt tillstånd för, och tillsyn av, fristående förskolor,
046-25 13 10

Anne Björcke,
Avdelningschef administration och service. Handlägger ärenden frågor och beslut kring komvux och sfi. Utbetalningar till gymnasieskolor. Frågor kring skolskjutsar, busskort, taxiresor för elever, inackorderingsbidrag, resebidrag, sommarpraktik, skolval inför f-klass och åk 7,
046-25 12 88

Anja Ritzau,
Utbildningsstrateg inriktning grundskola. Arbete mot nämnd & arbetsutskott bland annat rapportering av kränkande behandling, skolutveckling, strategisk skolutveckling för likvärdig skola, omvärldsbevakning, försteläraruppdragen och lärarlönelyftet samt rekrytering och marknadsföring,
046-25 12 19

Gustav Hultqvist,
Utbildningssamordnare grundskola. Frågor som rör
skoljuridik (exempelvis Skolinspektionsärenden), systemansvar Extens, administration av tilläggsbelopp, skol- och förskoleadministratörsnätverk,
046-25 12 92

Maria Björk Olin,
Handläggare för frågor som rör förskola, IST förskola och förskola i annan kommun eller från annan kommun.
046-25 12 89

Mia Twedberg,
Administrativ assistent. Huvuduppgifter: lokalbokningar, beställningar och förekommande administrativa göromål,
0721-726124

Eva Hassgård,
Handläggare musikskolorna. FRI4- föreningsregister och bidrag. Skolpeng förskola och grundskola. Debitering andra kommuner-skolpeng,
046-25 12 30

Joachim Thornström,
IKT-strateg. Strategiskt och samordnande arbete kring IT och IKT. Kontaktperson och avtalstecknare för leverantörer av hård- och mjukvara. Redaktör för Pedagog Staffanstorp,
046-25 12 91

Mattias Persson,
IKT-pedagog. Stöd och inspiration i hur att använda digitala verktyg i skolors och förskolors pedagogiska verksamhet. Organisera och genomföra utbildningar i digitala verktyg för skolledare och personal på skolor och förskolor. Samordna ikt-inspiratörerna,
046-287 17 97

Jonathan Björkman,
IKT-administratör. Frågor om användning av digitala verktyg och ny teknik i skola/förskola. Systemansvarig för lärplattformen Vklass och Google Suite for Education,
046-287 17 95

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer.

72 kommentarer till Barn och utbildning

 1. Hej.

  Jag har mitt barn på en förskola i Staffanstorps kommun. Denna förskola har återigen fått problem med råttor. Detta problem har mycket att göra med en grannfastighet vars tomt används för upplag av sopor etc. Personalen och vi föräldrar har haft återkommande kontakt med kommunen men utan vidare resultat. Problemet är nu så stort att vi föräldrar och personalen inte kan ha våra barn ute i trädgården längre.

  Man kan läsa på kommunens hemsida;

  ”Alla barn och elever ska mötas av höga förväntningar och ges det stöd och den stimulans som var och en behöver för att nå kunskapsmålen och växa utifrån sina egna förutsättningar. Så ges alla barn en bra start i livet.”

  Hur ska vi kunna stimulera våra barn och ge dem en bra start i livet utan att kunna vistas ute i friska luften, i en trygg miljö, närheten till naturen?

  1. Hej

   Vi har inte fått någon information kring detta på utbildningskontoret. Jag vill be dig kontakta förskolechef som i sin tur behöver kontakta Anticimex (kommunala förskolor) för att få hjälp med problemet. För enskilda förskolor kan andra avtal finnas vad gäller skadedjursbekämpning.

   Med vänlig hälsning,
   Eva Mellberg
   Utbildningsstrateg

 2. Hur kommer skolan i Tottarp att bli med tanke på byggandet av bostäder i Nordanå. Fler kommer troligen att välja Tottarpskolan. Kommer skolan att byggas ut till årskurs sex?

  1. Hej Maria!

   Barn- och utbildningsnämnden beslutade 31 maj att ge utbildningschefen i uppdrag att utreda både kortsiktigt behov och om det finns behov av på längre sikt bygga till eller om Tottarps skola för att kunna erbjuda elever i årskurserna F-6 en bra undervisning i både grundskola och på fritidshemmet. Utredningsuppdraget ska återrapporteras till Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott senast den 22 november.
   Med vänliga hälsningar Stina Hansson, skolchef, Staffanstorps kommun

 3. Hej,

  24 barn från Balderskolan följde med 3 vuxna till Malmö lördagen den 21 maj 2016 på vägen hem glömdes 2 flickor av medföljande barnen i Malmö, men ändå åkte 22 barn plus vuxna med bussen till Staffanstorp.

  Vi föräldrar tycker att detta är väldigt allvarligt och oacceptabelt att rektorn hade inga kännedom om händelsen tills föräldrar ringde och berättade tisdagen den 24 maj 2016.

 4. Hej, när kommer Åkervindan att flytta till sina nya lokaler? Har detta blivit nedprioriterat av ekonomiska skäl eller vad är anledningen till att det skjutits fram?

  1. Hej Daniel!
   Åkervindan kommer att kunna flytta in i nya lokaler under hösten 2017. Din fråga angående prioritering av byggnation får jag be att få återkomma till under kommande vecka.
   Vänliga hälsningar,
   Eva Mellberg
   Utbildningsstrateg

 5. Hej, som boende nära Hagalidskolan borde ni se över fläkten till soprummet/kylrummet eller vad det nu är. Den fläkten går så högt och låter fruktansvärt så jag som lekman förstår att något är fel.
  Vill ni snälla se över detta? Vill inte höra detta ljud när jag visstas i min trädgård i sommar.
  Tack på förhand!
  Pia

 6. Hej,

  När får man reda på vilken skola man fått placering på (gäller förskoleklass)?

 7. Hej!
  Vi har ett barn i årskurs 1 på Hjärupsskolan. Nu har man valt att publicera omdömen i vklass, där man i detalj beskriver vad barnet ska utveckla och hur barnet uppfyller kraven. Förstår att vi inte kommer ifrån skriftliga omdömen och det har jag egentligen inga åsikter om. Men jag vänder mig starkt emot att skolan väljer att lägga ut omdömen för så små barn på vklass innan ett utvecklingssamtal ägt rum. Det vore bättre att prata kring mål och omdömen på ett utvecklingssamtal och sedan, om det är nödvändigt, lägga ut på vklass. Då har man som förälder fått en förklaring, en bakgrund och lite information om syfte och hur det är upplagt. Varför gör man så?

  Tacksam för svar!

  1. Hej Anna,
   för att både personal och vårdnadshavare ska vara förberedda inför utvecklingssamtalet önskar vi att vårdnadshavare har läst omdömet före utvecklingssamtalet. Vi har tidigare provat att vårdnadshavare får omdömet på utvecklingssamtalet med resultatet att nästan hela samtalet ägnades åt att gå igenom innehållet i omdömet där för lite fokus hamnade på eleven. Genom att vårdnadshavare på förhand får omdömet har hen möjlighet att fundera och kunna ställa frågor kring omdömet och sitt barns utveckling mot målen. Vi vill ju ha eleven i centrum för samtalet.

   Det skriftliga omdömet är en del av den skriftliga individuella utvecklingsplanen. På utvecklingssamtalet skapar elev, vårdnadshavare och pedagoger en framåtsyftande planering utifrån elevens kunskaper och skolans insatser. Denna har till syfte att få eleven att utvecklas så långt som möjligt. Vi bedömer att förutsättningarna för detta samtal blir mer likvärdigt om vårdnadshavare har informationen före samtalet.

   Hoppas att du förstår våra övervägande. Har du fler frågor är du välkommen att kontakta skolan direkt, 046-251512.

   med vänliga hälsning
   Krister Åkesson, rektor Hjärups skola

 8. Hej
  Idag på inskolningen på förskolan får vi reda på att det är stängt för planering 16 februari. När jag ifrågasatte varför man inte fått den informationen fick jag till svar att det står på kommunens hemsida. Var hittar jag den informationen?
  Mvh
  Anna

  1. Hej Anna, kontakta gärna utbildningskontoret eller förskolechefen på ditt barn förskola angående din fråga om planeringsdagen.
   Bifogar även kommunens tillämpningsanvisningar för förskola
   Vänligen
   Maria Björk Ohlin
   Utbildningskontoret
   046 – 25 11 00

 9. Hej!

  Vad händer med Ängslyckans förskolas gamla lokaler? När barnen flyttade till tillfälliga moduler i maj/juni förra året sa ni att det skulle ta 1-1.5 år innan barnen var tillbaka.

  Vänligen
  Åsa

  1. Hej Åsa!

   Man har beslutat att ersätta de gamla lokalerna med nya på samma plats. I dagsläget har vi tyvärr inte fått något datum för när uppförande av dessa nya lokaler kommer att ske, men rivning av de gamla lokalerna kommer att påbörjas under våren.

   vänliga hälsningar,
   Eva Mellberg
   Förskolechef

 10. Läste att vi föräldrar ska lägga in fritidstiderna i V klass från och med den 31/1. Undrar vilket datum ni ska lägga in denna funktionen i V klass? Tacksam för svar snarast. Med vänliga hälsningar Eva

  1. Hej Eva!
   V-klass kommer att skötas av Digiteket, finns det några oklarheter om V-klass kontakta gärna Jonathan Björkman, 046-287 17 95
   Vänligen Maria Björk Ohlin, Utbildningskontoret

 11. Hej

  Jag är så trött på att använda ”Dexter”. Den som har satt ihop det programmet, där datum och veckonummer blandas som bingobollar, borde gå tillbaka till ritbordet och få ordning på grejerna.
  Den som handlat upp ”Dexter” ska vi inte börja prata om…

  Bättring eftersökes!

  1. Hej, tack för din synpunkt.
   Vänligen
   Maria Björk Olin
   Utbildningskontoret

 12. Vem kan man kontakta om man vill skriva upp sig som vikarie?

  1. Hej Dian!
   Ledsen att du fått vänta så länge på ett svar. Du anmäler ditt intresse direkt till varje skola eller förskola du vill vikariera på.
   Lycka till!
   Vänligen Lisbeth Svensson, Staffanstorps kommun

 13. Hej! Vilka/vilken skola är det som väljer maten till skolorna egentligen?
  Hoppas jag kan få ett rättså bra svar.

  1. Hej Olivia!
   Kostchefen i Staffanstorps kommun gör tillsammans med köksansvariga matsedeln för samtliga kommunala skolor. Det är upp till varje skola att inrätta ett matråd där elever ska vara delaktiga i att diskutera visioner, önskemål, frågor mm. I matråden ska alltid en representant från skolköket ingå.
   Vänligen Kerstin Storck, kostchef, Staffanstorps kommun

 14. Hej, jag var nyss på föräldramöte på Annero förskola och blev minst sagt förvånad och upprörd över Förskolechefens nonchalans angående barnens ute miljö. Gårdens lusthus är så pass angripen av skadedjur och röta så det föreligger risk att hela ”huset rasar”. Det sattes staket runt huset för c,a 2 veckor sedan men det förhindrar inte att barnen kryper under eller klättrar över. Som svar fick vi att hon inte kan garantera barnens säkerhet på gården.
  Jag tycker inte detta är ett tillfredställande svar från förskolechefen. Det som borde ske är att den del av gården stängs av och inte kan beträdas av barnen och ”huset rivs eller renoveras så att ingen kommer till skada.Det står stolpar i sandlådan som ett solsegel ska sitta i, det är en risk
  att de faller ner och skadar våra barn då de är dåligt fast satta i botten.
  Vad har förskolechefen för ansvar, både för barnen och sina anställda?
  Mvh Ragnar

  1. Hej Ragnar Oddsson,

   Den lilla gården är avstängd tills multihuset är åtgärdat. De stolpar som står kvar är besiktigade och godkända men vi kommer ändå ta ner dem eftersom de inte har någon funktion. Vi kommer under året att fortsätta utveckla både inom- och utomhusmiljön för att ge barnen en bra start i livet. Förskolans pedagogiska miljö är ständigt under utveckling. Självklart har jag som förskolechef ansvar för frågorna och du är varmt välkommen att höra av dig direkt till mig.

   Med vänliga hälsningar
   Gudrun Selerud
   Förskolechef
   Annero/Trekantens förskolor

 15. Har försökt prata med pedagogerna på Hjärups skola om säkerheten för barn på skolgården, men får inga svar. Förra veckan försvann ett barn från skolan 2 gånger för att gå hem. Ingen pedagog saknade barnet. Hur kan det ske?! Varför blir inte föräldrar informerade? Varför kontaktar inte rektor berörd familj?

  Om man står utanför skolan ser man att lärarna ofta står i klunga eller står och tittar på en ipad. Inte konstigt att barn kan lämna skolan utan att någon ser eller märket det! Och ofta får man som förälder höra om bråk på skolan, konflikter på skolgården, som inte någon vuxen / rastvakt ser eller engagerar sig i.

  Jag föreslår att man hägnar i skolan och begränsar antal in/utfarter från skolan så att pedagoger lätt kan se när eller om barn försöker lämna. Skolan är alldeles för öppen idag.

  1. Hej!
   Det stämmer att vi har en skolgård utan inhägnad, i likhet med övriga skolor i kommunen.
   Det är en träning för barnen att respektera skolgårdsgränserna och bland våra 510 elever så fungerar det väldigt bra. Ibland har vi dock elever som vi får hjälpa extra för att de ska följa reglerna. Vår rutin är att vi alltid kontaktar vårdnadshavare om elever avviker. Vi har pratat med våra pedagoger och ingen känner igen att vi skulle ha brustit i rutinen.

   Vi räknar regelbundet in barnen och har självklart särskild uppsyn kring barn som behöver träna extra på att följa skolgårdsgränserna. Om ett barn inte följer skolgårdsgränserna upptäcks detta så snart barnen blir inräknade, vilket sker ständigt.
   Gällande pedagoger på skolgården som har haft iPad i handen kan detta förklaras med att elevernas närvarolista på fritidshemmen finns digitalt. Detta för att, på ett smidigt sätt, ha kontroll på vilka barn som är på fritidshemmen.

   Om man, som vårdnadshavare, inte upplever sig få tillfredsställande svar från pedagogerna önskar vi att man kontaktar oss i skolledningen.
   vänliga hälsningar Krister Åkesson, rektor, Hjärups skola

 16. Hej,
  Vi ska flytta till Staffanstorps kommun i december. Nu undrar jag om hur vi kan göra ansökningar för mina barn till kommunal grundskola och kommunal förskola?

  Med vänliga hälsningar
  Sabrina

  1. Hej Sabrina, ursäkta att du fått vänta på svar. Ansökan till skola gör man genom att kontakta den skola som ni kommer att bo närmst eller vill att ert barn skall gå på. Förskola anmäler man på Staffanstorps hemsida, barnomsorgstjänst. Länkar sidan här:
   https://staffanstorp.dexter-ist.com/Staffanstorp/Default.asp?page=auth/common/login.
   Vänligen
   Maria Björk Ohlin
   Barn och utbildning

 17. Hej!
  Jag undrar om Staffanstorps kommun har nån regler/riktlinjer för hur många barn det ska vara per pedagog på förskolan med en barngrupp i åldern 3-5?
  Med vänlig hälsning,
  Therese

  1. Hej Therese, Skolverket har inga riktlinjer för barngruppernas storleken. Grupperna bör anpassas till de olika barnens behov och barnens situation.

   Vänligen
   Maria Björk Ohlin
   Barn och utbildning

   1. Vilket politikersvar det var, kan du precisera mellan tummen och pekfingret vad det innebär i antal barn per grupp.

    1. Hej Anders!
     Som Maria tidigare skrev finns det inte några kommunala direktiv för hur stora barngrupperna ska vara. Förskolan arbetar för att skapa grupper som är lämpliga i storlek utifrån till exempel tillgängliga lokalers utformning, hur bemanningens ser ut, vilka kompetenser som finns hos pedagoger, antal barn på varje enhet, särskilda behov i barngrupperna osv. Vi strävar självklart efter att hålla barngrupperna i så lämplig storlek som är möjligt inom de ramar vi har för de olika verksamheterna.

     Hälsningar Eva Mellberg, utbildningsstrateg, Staffanstorps kommun