Barn och utbildning

Lektion. Foto och licens: Åsa Siller

Ska du välja förskola eller skola till ditt barn? Är du vuxen och vill börja studera? Frågorna är ofta många när det handlar om barn och utbildning. Här kan du hitta svaren, oavsett om det gäller förskola och barnomsorg, grundskola, fritidshem, särskolagymnasium eller vuxenutbildning. Är det något svar som saknas är du välkommen att kontakta oss!

I Staffanstorps kommun görs ständigt nya satsningar på barn inom förskola och skola. Alla barn och elever ska mötas av höga förväntningar och ges det stöd och den stimulans som var och en behöver för att nå kunskapsmålen och växa utifrån sina egna förutsättningar. Så ges alla barn en bra start i livet.

Just nu satsar Staffanstorps kommun extra mycket på de pedagogiska lärmiljöerna genom att bygga flera nya förskolor och skolor.

Kontakt förskolor och skolor

Kontaktuppgifter till kommunala förskolor, fristående förskolor,  kommunala skolor och fristående skolor, hittar du på respektive förskolas och skolas webbplats.

Kontakt utbildningsförvaltningen

Kontaktuppgifter till personal på utbildningsförvaltningen finner du här >>

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

23 kommentarer till Barn och utbildning

 1. Hej!
  Det går ett rykte om att Staffanstorps kommun nu ska börja bötfälla förälder vars barn av någon anledning har hög frånvaro. 100 kr pr dag. Kan detta verkligen stämma?

  1. Hej,
   vi är måna om att eleverna i kommunen får en god skolgång och för att få det behöver de eleverna vara i skolan. Enligt lagen har vårdnadshavare ansvar för att deras barn kommer till skolan varje dag.

   Barn- och utbildningsnämnden har antagit en plan för ökad skolnärvaro. Syftet är att tidigt få syn på elever som har hög frånvaro och sätta in insatser. Detta görs i samråd med vårdnadshavare. I de fall skolorna, trots insatser, inte kommer tillrätta med frånvaron gör rektor en skolpliktsanmälan. Denna anmälan bedöms sedan utifrån om skolan kan ha ansetts gjort alla relevanta insatser. Är det uppenbart att orsaken till frånvaron t ex är att eleven utsatts för upprepade kränkningar så får skolan fortsätta med insatser. Om bedömningen är att skolan gjort alla förväntade insatser är nästa steg i planen att gå vidare med ett föreläggande om vite eftersom vårdnadshavare enligt lag har ett ansvar för att deras barn kommer till skolan.

   Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid senaste sammanträdet att förelägga vårdnadshavare till fyra av våra elever om vite. Som jämförelse har vi ungefär 3500 elever från förskoleklass till årskurs 9 i kommunen. Kommunen är måna om att alla elever är i skolan och vi använder de möjligheter vi har enligt författningen. Förhoppningen är att detta kommer att öka skolnärvaron, snarare än att föreläggandet döms ut. Vi vill också vara tydliga med att eventuellt utdömande av vite tillfaller statskassan.

   vänliga hälsningar

   Krister Åkesson, utbildningschef

 2. Varför går det inte att maila Krister Åkesson?

  1. Hej Sara!
   Tack för din uppmärksamhet, det är fixat nu 🙂
   ha en bra dag Lisbeth, Staffanstorps kommun

 3. Hej.

  Jag har mitt barn på en förskola i Staffanstorps kommun. Denna förskola har återigen fått problem med råttor. Detta problem har mycket att göra med en grannfastighet vars tomt används för upplag av sopor etc. Personalen och vi föräldrar har haft återkommande kontakt med kommunen men utan vidare resultat. Problemet är nu så stort att vi föräldrar och personalen inte kan ha våra barn ute i trädgården längre.

  Man kan läsa på kommunens hemsida;

  ”Alla barn och elever ska mötas av höga förväntningar och ges det stöd och den stimulans som var och en behöver för att nå kunskapsmålen och växa utifrån sina egna förutsättningar. Så ges alla barn en bra start i livet.”

  Hur ska vi kunna stimulera våra barn och ge dem en bra start i livet utan att kunna vistas ute i friska luften, i en trygg miljö, närheten till naturen?

  1. Hej

   Vi har inte fått någon information kring detta på utbildningskontoret. Jag vill be dig kontakta förskolechef som i sin tur behöver kontakta Anticimex (kommunala förskolor) för att få hjälp med problemet. För enskilda förskolor kan andra avtal finnas vad gäller skadedjursbekämpning.

   Med vänlig hälsning,
   Eva Mellberg
   Utbildningsstrateg

 4. Hur kommer skolan i Tottarp att bli med tanke på byggandet av bostäder i Nordanå. Fler kommer troligen att välja Tottarpskolan. Kommer skolan att byggas ut till årskurs sex?

  1. Hej Maria!

   Barn- och utbildningsnämnden beslutade 31 maj att ge utbildningschefen i uppdrag att utreda både kortsiktigt behov och om det finns behov av på längre sikt bygga till eller om Tottarps skola för att kunna erbjuda elever i årskurserna F-6 en bra undervisning i både grundskola och på fritidshemmet. Utredningsuppdraget ska återrapporteras till Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott senast den 22 november.
   Med vänliga hälsningar Stina Hansson, skolchef, Staffanstorps kommun

 5. Hej,

  24 barn från Balderskolan följde med 3 vuxna till Malmö lördagen den 21 maj 2016 på vägen hem glömdes 2 flickor av medföljande barnen i Malmö, men ändå åkte 22 barn plus vuxna med bussen till Staffanstorp.

  Vi föräldrar tycker att detta är väldigt allvarligt och oacceptabelt att rektorn hade inga kännedom om händelsen tills föräldrar ringde och berättade tisdagen den 24 maj 2016.

 6. Vilket politikersvar det var, kan du precisera mellan tummen och pekfingret vad det innebär i antal barn per grupp.

  1. Hej Anders!
   Som Maria tidigare skrev finns det inte några kommunala direktiv för hur stora barngrupperna ska vara. Förskolan arbetar för att skapa grupper som är lämpliga i storlek utifrån till exempel tillgängliga lokalers utformning, hur bemanningens ser ut, vilka kompetenser som finns hos pedagoger, antal barn på varje enhet, särskilda behov i barngrupperna osv. Vi strävar självklart efter att hålla barngrupperna i så lämplig storlek som är möjligt inom de ramar vi har för de olika verksamheterna.

   Hälsningar Eva Mellberg, utbildningsstrateg, Staffanstorps kommun

 7. Hej, när kommer Åkervindan att flytta till sina nya lokaler? Har detta blivit nedprioriterat av ekonomiska skäl eller vad är anledningen till att det skjutits fram?

  1. Hej Daniel!
   Åkervindan kommer att kunna flytta in i nya lokaler under hösten 2017. Din fråga angående prioritering av byggnation får jag be att få återkomma till under kommande vecka.
   Vänliga hälsningar,
   Eva Mellberg
   Utbildningsstrateg

 8. Hej, som boende nära Hagalidskolan borde ni se över fläkten till soprummet/kylrummet eller vad det nu är. Den fläkten går så högt och låter fruktansvärt så jag som lekman förstår att något är fel.
  Vill ni snälla se över detta? Vill inte höra detta ljud när jag visstas i min trädgård i sommar.
  Tack på förhand!
  Pia

 9. Hej,

  När får man reda på vilken skola man fått placering på (gäller förskoleklass)?

 10. Hej!
  Vi har ett barn i årskurs 1 på Hjärupsskolan. Nu har man valt att publicera omdömen i vklass, där man i detalj beskriver vad barnet ska utveckla och hur barnet uppfyller kraven. Förstår att vi inte kommer ifrån skriftliga omdömen och det har jag egentligen inga åsikter om. Men jag vänder mig starkt emot att skolan väljer att lägga ut omdömen för så små barn på vklass innan ett utvecklingssamtal ägt rum. Det vore bättre att prata kring mål och omdömen på ett utvecklingssamtal och sedan, om det är nödvändigt, lägga ut på vklass. Då har man som förälder fått en förklaring, en bakgrund och lite information om syfte och hur det är upplagt. Varför gör man så?

  Tacksam för svar!

  1. Hej Anna,
   för att både personal och vårdnadshavare ska vara förberedda inför utvecklingssamtalet önskar vi att vårdnadshavare har läst omdömet före utvecklingssamtalet. Vi har tidigare provat att vårdnadshavare får omdömet på utvecklingssamtalet med resultatet att nästan hela samtalet ägnades åt att gå igenom innehållet i omdömet där för lite fokus hamnade på eleven. Genom att vårdnadshavare på förhand får omdömet har hen möjlighet att fundera och kunna ställa frågor kring omdömet och sitt barns utveckling mot målen. Vi vill ju ha eleven i centrum för samtalet.

   Det skriftliga omdömet är en del av den skriftliga individuella utvecklingsplanen. På utvecklingssamtalet skapar elev, vårdnadshavare och pedagoger en framåtsyftande planering utifrån elevens kunskaper och skolans insatser. Denna har till syfte att få eleven att utvecklas så långt som möjligt. Vi bedömer att förutsättningarna för detta samtal blir mer likvärdigt om vårdnadshavare har informationen före samtalet.

   Hoppas att du förstår våra övervägande. Har du fler frågor är du välkommen att kontakta skolan direkt, 046-251512.

   med vänliga hälsning
   Krister Åkesson, rektor Hjärups skola

 11. Hej
  Idag på inskolningen på förskolan får vi reda på att det är stängt för planering 16 februari. När jag ifrågasatte varför man inte fått den informationen fick jag till svar att det står på kommunens hemsida. Var hittar jag den informationen?
  Mvh
  Anna

  1. Hej Anna, kontakta gärna utbildningskontoret eller förskolechefen på ditt barn förskola angående din fråga om planeringsdagen.
   Bifogar även kommunens tillämpningsanvisningar för förskola
   Vänligen
   Maria Björk Ohlin
   Utbildningskontoret
   046 – 25 11 00

 12. Hej!

  Vad händer med Ängslyckans förskolas gamla lokaler? När barnen flyttade till tillfälliga moduler i maj/juni förra året sa ni att det skulle ta 1-1.5 år innan barnen var tillbaka.

  Vänligen
  Åsa

  1. Hej Åsa!

   Man har beslutat att ersätta de gamla lokalerna med nya på samma plats. I dagsläget har vi tyvärr inte fått något datum för när uppförande av dessa nya lokaler kommer att ske, men rivning av de gamla lokalerna kommer att påbörjas under våren.

   vänliga hälsningar,
   Eva Mellberg
   Förskolechef

 13. Läste att vi föräldrar ska lägga in fritidstiderna i V klass från och med den 31/1. Undrar vilket datum ni ska lägga in denna funktionen i V klass? Tacksam för svar snarast. Med vänliga hälsningar Eva

  1. Hej Eva!
   V-klass kommer att skötas av Digiteket, finns det några oklarheter om V-klass kontakta gärna Jonathan Björkman, 046-287 17 95
   Vänligen Maria Björk Ohlin, Utbildningskontoret


 • Kommentarer


  pool

 • Digital anslagstavla


  pool

  Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan utanför rådhuset. Du finner tillkännagivanden, kungörelser, justerade protokoll med mera. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har runt 24 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare är vår främsta styrka. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »