Barn och utbildning

Lektion. Foto och licens: Åsa Siller

Ska du välja förskola eller skola till ditt barn? Är du vuxen och vill börja studera? Frågorna är ofta många när det handlar om barn och utbildning. Här kan du hitta svaren, oavsett om det gäller förskola och barnomsorg, grundskola, fritidshem, särskolagymnasium eller vuxenutbildning. Är det något svar som saknas är du välkommen att kontakta oss!

I Staffanstorps kommun görs ständigt nya satsningar på barn inom förskola och skola. Alla barn och elever ska mötas av höga förväntningar och ges det stöd och den stimulans som var och en behöver för att nå kunskapsmålen och växa utifrån sina egna förutsättningar. Så ges alla barn en bra start i livet.

Just nu satsar Staffanstorps kommun extra mycket på de pedagogiska lärmiljöerna genom att bygga flera nya förskolor och skolor.

Kontakt förskolor och skolor

Kontaktuppgifter till kommunala förskolor, fristående förskolor,  kommunala skolor och fristående skolor, hittar du på respektive förskolas och skolas webbplats.

Kontakt utbildningsförvaltningen

Kontaktuppgifter till personal på utbildningsförvaltningen finner du här >>

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

När du väljer att kommentera så godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

12 kommentarer till Barn och utbildning

 1. Hej!
  Står angående skola att barnen placeras ut utifrån närområde. Jag hittar ingen information vilken skola som tillhör ens närområde? Kan ni sammanställa en karta över vilka skolor som tillhör vilka områden i kommunen?

  1. Hej Alicia,
   Elever placeras utifrån relativa närhetsprincipen när vårdnadshavare gjort skolvalet, som sker digitalt under januari månad. De närområden vi har är Staffanstorp (med Kyrkheddinge) och Hjärup (med Tottarp) och det är elevens folkbokföringsadress som styr det. Har ni fler frågor så får ni gärna kontakta mig på anne.bjorcke@staffanstorp.se
   Vänligen
   Anne Björcke, avdelningschef på utbildningsförvaltningen

 2. Hej! Vad kommer att hända med gamla Borggårdsskolan när Gullåkraskolan står klar. Privat skolaktör, rivning eller annat? Mvh Anders

  1. Hej Anders,
   Där är ännu inget bestämt vad som ska hända med Borggårdsskolans lokaler när Gullåkraskolan står klart.
   Vänligen
   Anne Björcke, utbildningsförvaltningen

 3. Hej!
  Det går ett rykte om att Staffanstorps kommun nu ska börja bötfälla förälder vars barn av någon anledning har hög frånvaro. 100 kr pr dag. Kan detta verkligen stämma?

  1. Hej,
   vi är måna om att eleverna i kommunen får en god skolgång och för att få det behöver de eleverna vara i skolan. Enligt lagen har vårdnadshavare ansvar för att deras barn kommer till skolan varje dag.

   Barn- och utbildningsnämnden har antagit en plan för ökad skolnärvaro. Syftet är att tidigt få syn på elever som har hög frånvaro och sätta in insatser. Detta görs i samråd med vårdnadshavare. I de fall skolorna, trots insatser, inte kommer tillrätta med frånvaron gör rektor en skolpliktsanmälan. Denna anmälan bedöms sedan utifrån om skolan kan ha ansetts gjort alla relevanta insatser. Är det uppenbart att orsaken till frånvaron t ex är att eleven utsatts för upprepade kränkningar så får skolan fortsätta med insatser. Om bedömningen är att skolan gjort alla förväntade insatser är nästa steg i planen att gå vidare med ett föreläggande om vite eftersom vårdnadshavare enligt lag har ett ansvar för att deras barn kommer till skolan.

   Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid senaste sammanträdet att förelägga vårdnadshavare till fyra av våra elever om vite. Som jämförelse har vi ungefär 3500 elever från förskoleklass till årskurs 9 i kommunen. Kommunen är måna om att alla elever är i skolan och vi använder de möjligheter vi har enligt författningen. Förhoppningen är att detta kommer att öka skolnärvaron, snarare än att föreläggandet döms ut. Vi vill också vara tydliga med att eventuellt utdömande av vite tillfaller statskassan.

   vänliga hälsningar

   Krister Åkesson, utbildningschef

   1. det hrä med barns frånvaro, var det max 8 tillfällen per termin?
    Har man maginfluensa är det ca 4 dagar hemma
    Har man halsfluss är det ca 4 dagar hemma
    Vanlig influensa är ca 5 dagar hemma

    Hur har ni tänkt här? Ska man skicka barnen till skola tidigare trots att de skulle behöva vara hemma och kurera sig längre tid?
    Förstår att man vill ha hög närvaro, men är man sjuk så är man.
    Jag själv jobbar inom vården och drar hem basciller som jag överför på barnen, ska jag bötfällas för detta om barnen blir hemma och sjuka då?

    1. Hej Karin,
     tack för din fråga.

     Den antagna planen för ökad skolnärvaro syftar till att tidigt få syn på elever som har hög frånvaro och sätta in insatser. Vid oroväckande hög frånvaro görs en helhetsbedömning av frånvaron (det finns alltså inget antal dagar eller tillfällen) innan skolan eventuellt går vidare. Sjukdom betraktas normalt som giltig frånvaro. Utgångspunkten är såklart att barn ska vara hemma de dagar de är sjuka och i skolan alla dagar de är friska.

     vänliga hälsningar

     Krister Åkesson, utbildningschef

 4. Varför går det inte att maila Krister Åkesson?

  1. Hej Sara!
   Tack för din uppmärksamhet, det är fixat nu 🙂
   ha en bra dag Lisbeth, Staffanstorps kommun

 5. Hej.

  Jag har mitt barn på en förskola i Staffanstorps kommun. Denna förskola har återigen fått problem med råttor. Detta problem har mycket att göra med en grannfastighet vars tomt används för upplag av sopor etc. Personalen och vi föräldrar har haft återkommande kontakt med kommunen men utan vidare resultat. Problemet är nu så stort att vi föräldrar och personalen inte kan ha våra barn ute i trädgården längre.

  Man kan läsa på kommunens hemsida;

  ”Alla barn och elever ska mötas av höga förväntningar och ges det stöd och den stimulans som var och en behöver för att nå kunskapsmålen och växa utifrån sina egna förutsättningar. Så ges alla barn en bra start i livet.”

  Hur ska vi kunna stimulera våra barn och ge dem en bra start i livet utan att kunna vistas ute i friska luften, i en trygg miljö, närheten till naturen?

  1. Hej

   Vi har inte fått någon information kring detta på utbildningskontoret. Jag vill be dig kontakta förskolechef som i sin tur behöver kontakta Anticimex (kommunala förskolor) för att få hjälp med problemet. För enskilda förskolor kan andra avtal finnas vad gäller skadedjursbekämpning.

   Med vänlig hälsning,
   Eva Mellberg
   Utbildningsstrateg