Förskola och barnomsorg

Barn, gymnastik på förskola. Foto och licens: Åsa Siller

En bra start i livet!

Förskolans verksamhet i Staffanstorp ska präglas av en pedagogik där , omsorg, trygghet och lärande bildar en helhet.

Leken är viktig för barns utveckling och lärande, vilket lyfts fram i läroplanen. Barnen ska få prova att uttrycka sig på olika sätt genom sång och musik, bild, dans, drama, tal och skrift. Barns språkutveckling är ett viktigt område i förskolan. För barn med annat modersmål än svenska har förskolan ett särskilt ansvar. Grunden för arbetet i förskolan är demokratin. Barnen ska lära sig att respektera alla människors lika värde. Personalen ska ta hänsyn till barnens egna åsikter, intressen och erfarenheter vid planeringen av det dagliga arbetet. Förskolan ska också vara normkreativ och motverka traditionella könsroller, samt lägga vikt vid miljöfrågor.

I Staffanstorps kommun finns ungefär 1 500 barn i förskoleverksamheten, där 35 procent är inskrivna i alternativa förskolor. Förskoleverksamheten riktar sig till barn i åldern ett till fem år och verksamheten är avgiftsbelagd. Du som är hemma med ditt barn kan besöka den öppna förskolan och delta i aktiviteter tillsammans med andra barn och föräldrar. Fristående förskola kallas förskolor som inte drivs av kommunen.

Visa förskolorna på karta >>  

Tillämpningsanvisningar för förskola

Här kan du läsa om regler för ansökan, öppettider med mera. Vi har nya regler för föräldraavgifter från januari 2017. Tillämpningsanvisningarna är ännu inte uppdaterade med dessa.

Läs om de nya taxorna här!

Tillämpningsanvisningar för förskola

Öppettider

Barnomsorg erbjuds för barn i åldern ett till fem år efter behov helgfri måndag-fredag. Förskolans öppettid är behovsstyrd och är maximalt öppen måndag- fredag kl. 06.30- 18.30. Titta på respektive förskolas hemsida för specifika öppettider.

Enligt skollagen ska kommuner sträva efter att erbjuda barnomsorg under den tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds. I dagsläget köper Staffanstorps kommun vid behov in platser på Röda stugan i Lunds kommun och på omsorg i Burlövs kommun.

Vårdnadshavare som har behov av barnomsorg på obekväm arbetstid ombedes kontakta Eva Mellberg046-25 13 10.

Delaktighet

Varje förskola har ett föräldraråd. Att vara med i föräldraråd innebär att man får insyn och kan vara med och påverka. Du som ingår i föräldrarådet har till uppgift att vid föräldramöten sprida och lyfta upp information samt att ta frågor med dig tillbaka till föräldrarådet.

I föräldrarådet diskuteras inte enskilda barn, föräldrar eller personal. I de fall man vill diskutera specifika ärenden, så vänder man sig i första hand till berörd personal. Förskolechef är sammankallande. Protokoll finns på förskolornas hemsidor.

Placering i annan kommun

Om du önskar palcera ditt barn på förskola i annan kommun, kommunal eller fristående enhet, är det viktigt att du kontaktar utbildningsförvaltningen.

Allmän förskola

Alla barn som är tre till fem år har rätt till allmän förskola. Allmän förskola vänder sig till alla barn i kommunen från och med höstterminen det år de fyller tre år till den dag barnet börjar förskoleklass. Den allmänna förskolan innebär att alla tre- femåringar i kommunen får 15 timmars avgiftsfri tid i veckan under skolans läsår. Vänd dig till din förskolas förskolechef med förfrågan om du är intresserad av en sådan plats.

Förskola vid arbetslöshet och föräldraledighet

När någon förälder är arbetslös har barnet/barnen rätt till 15 timmars förskola per vecka, även om du inte hade plats för ditt barn innan du blev arbetslös. Är ditt barn fyra till fem år har du rätt att behålla 15 timmars avgiftsfri tid under skolans läsårstider. Samma regler gäller när du är föräldraledig. De 15 timmarna förläggs under tisdag-torsdag, mellan klockan 09.00 och 14.00. För våra femåringar i denna grupp finns möjlighet att få 20 timmars förskola istället för 15. I de fall där man som vårdnadshavare väljer 20 timmar utgår avgift enligt maxtaxa. Kontakta er förskolechef för mer information om när de extra fem timmarna erbjuds.

Synpunkts- och klagomålshantering inom förskola

Om du inte är nöjd med förskolans verksamhet, ska du i första hand prata med personal eller förskolechef. Om du har ditt barn i en skola, förskola eller fritidshem i egen regi (fristående) ska du vända dig till den skolans ledning eller styrelse.

Vill du framföra synpunkter/ klagomål om den utbildning som sker i en kommunal skola kan du göra så via kommunens klagomålssystem MMP. Du hittar detta system på Staffanstorp.se ( ”Kontakt och felanmälan”).

I din kontakt med kommunen anger du vad klagomålet handlar om samt hur du önskar bli kontaktad.

Hantering av synpunkter/ klagomål inom Staffanstorps kommun hanteras via ett ärende och synpunktshanteringssystem, där ärendet efter ankomstregistrering skickas ut till handläggande avdelning. Vet du vem som har ansvar för det område som synpunkten/ klagomålet gäller kan du givetvis skicka e-post direkt till den personen.

Oavsett hur du väljer att framföra ditt klagomål kommer det att sparas i kommunens datorsystem för inkomna handlingar. Ansvarig person får sedan ärendet till sig och påbörjar arbetet med ärendet. Det är också denna person som kommer att ta kontakt och föra dialogen med dig som lämnat in synpunkten/ klagomålet.

Du kan också vända dig till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet om du tycker att skolan eller förskolan har gjort fel. Olika myndigheter granskar olika delar av skolans och förskolans arbete. Vilken myndighet du ska vända dig till med just ditt problem beror på vad saken gäller och du kan få mer information på www.skolinpektionen.se

 

 

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer.

66 kommentarer till Förskola och barnomsorg

 1. Hej,
  Jag ska vara föräldraledig för barn nr 2 (som är 1 år). Barn nr 1 (som är 3 år) går 15 timmar på förskola. Under min föräldraledighet överväger jag att läsa en eller flera kurser på distans. Är det möjligt att utöka barn 1’s tid på förskolan för att göra dessa studier möjliga? Om det är möjligt, hur gör jag för att ansöka om mer tid på förskolan?

  Tack på förhand!

  Med vänlig hälsning
  Anders

  1. Hej Anders!
   Om du studerar har dina barn över ett år rätt till förskola utifrån dina studiers omfattning, precis som vid förvärvsarbete. Är man hemma och är föräldraledig har äldre syskon enligt skollag rätt till 15 timmar per vecka i förskola för att kunna tillgodose deras behov av social stimulans och pedagogisk verksamhet. Detta behov bortfaller om vårdnadshvare studerar eller arbetar och utifrån detta alltså har omsorgsbehov. Man kan alltså antingen ha en plats på förskola utifrån att man är föräldraledig, eller en plats utifrån att man studerar. Studerar du och har omsorgsbehov anmäler du schema i Vklass för studier utifrån hur många hp du läser under terminen. 30 hp är heltid/max 40h, 15 är halvtid/max 20h osv. Du skickar sedan antagningsbesked till förskolechef, där terminstider finns angivet. Har du fler frågor får du gärna ringa mig på 046-251310
   hälsningar Eva Mellberg, avdelningschef förskola

   1. Hej igen Eva,

    Är det korrekt uppfattat att om jag studerar på halvfart (15 hp) under en termin så får barn nr 1 vara på förskolan totalt 20 timmar (15 timmar enligt lag och ytterligare 5 timmar för att jag studerar på halvfart)? Vad blir kostnaden för detta? Halv maxtaxta?

    Tack på förhand!

    Med vänlig hälsning
    Anders

    1. Hej Anders!
     Beroende på hur gammalt barn nr 1 är så stämmer ditt påstående. Från och med september det år ett äldre syskon fyller tre år har man rätt till allmän (avgitsfri) förskola om 525 timmar per år för det barnet. För omsorgstimmar som överstiger de 525 betalar man maxtaxa. Om du studerar har dina barn över ett år rätt till förskola utifrån dina studiers omfattning, precis som vid förvärvsarbete. De 525 timmarna omsorg som är avgiftsfria följer läsåret och väljer man att enbart ha avgiftsfria timmar är alltså barnet ledig över alla lov och skolans studiedagar. Man har sedan under resterande veckor omsorg mellan 09.00 och 14.00 tisdag-torsdag. Har man större behov än de 525 betalar man en rabatterad avgift under läsåret, och full avgift de veckor då man har omsorg över lov. Läs mer om taxorna här!

     vänliga hälsningar,

     Eva Mellberg
     Avdelningschef förskola

 2. Hej!
  Mitt barn ska byta förskola inom kommunen. Vi har tackat ja till platsen som vi erbjöds och undrar nu om vi måste säga upp den platsen vi har i dag? Eller sker det automatiskt?

  Mvh, Malin

  1. Hej
   Ni behöver säga upp er plats via ”mina sidor” här på Staffanstorp.se, och vara uppmärksamma på att ni har två månaders uppsägningstid.
   Hälsningar Eva Mellberg, avdelningschef

 3. Hej !
  Vi har flyttat till Staffanstorp för ett par månader sedan och jag läser barn och fritids programm och blir klar nästa månad. Hur söker jag jobb inom förskolor i Staffanstorp?

  tack

  1. Hej

   Välkommen till Staffanstorp!
   Lediga tjänster kan du följa här, Söker du timvikarietjänster kan du skicka dina kontaktuppgifter till mig så ska jag vidarebefordra dem till kommunens förskolechefer.

   Eva.mellberg@staffanstorp.se

   hälsningar,

   Eva Mellberg, avdelningschef
   Utbildningsförvaltningen

 4. Hej! Vi flyttar till Staffanstorp om 1 månad och har sökt förskoleplats i augusti, jag har fått ett bekräftelsemejl att min ansökan har blivit godkänd. Min fråga är, behöver jag komplettera med någon intyg på att vi flyttar till kommunen eftersom vi är skriva på annan adress nu?
  Med vänlig hälsning Nina.

 5. Hej,
  hur arbetar Staffanstorps kommun för en giftfri förskola?
  Finns det regler för att förskolorna går igenom och sorterar ut gamla leksaker äldre än 10 år för att minimera gifter?

  Mvh Cecilia

  1. Se upphandlingsmyndigheten direktiv för giftfri förskola.
   http://www.upphandlingsmyndigheten.se/omraden/giftfri-forskola/

  2. Hej Cecilia!
   Alla förskolor arbetar för en så god miljö som möjligt för våra barn, där är giftfri vardag en del av arbetet. Just nu diskuterar vi en sammanhållen plan för just kemikaliesmart förskola. Förhoppningsvis har vi en sådan klar under våren.

   Hälsningar,
   Eva Mellberg
   Avdelningschef Förskola

 6. Hej!

  Vi vill omplacera vårt barn till förskolan där hans storerbror går. Förskolepersonalen nämnde något om en omplaceringskö. Var finns den på er hemsida? Måste vi agera? På mina sidor står storebrors förskola kvar som förstahandsval.

  Med vänlig hälsning, Malin

  1. Hej Malin

   Om ni står kvar i kön på ert förstahandsval betyder det att ni får ett erbjudande där när det blir er tur i kön. Ni behöver alltså inte agera på något sätt för att stå i kö för överflyttning.

   Med vänlig hälsning,
   Eva Mellberg
   Avdelningschef Förskola


 • Kommentarer


  pool

 • Digital anslagstavla


  pool

  Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan utanför rådhuset. Här hittar du tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll med mera. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har knappt 24 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare ger själ och hjärta åt vår verksamhet. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »