Förskola och barnomsorg

Barn, gymnastik på förskola. Foto och licens: Åsa Siller

En bra start i livet!

Förskolans verksamhet i Staffanstorp ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.

Leken är viktig för barns utveckling och lärande vilket lyfts fram i läroplanen.  Barnen ska få prova att uttrycka sig på olika sätt genom sång och musik, bild, dans, drama, tal och skrift. Barns språkutveckling är ett viktigt område i förskolan. För barn med annat modersmål än svenska har förskolan ett särskilt ansvar. Grunden för arbetet i förskolan är demokratin. Barnen ska lära sig att respektera alla människors lika värde. Personalen ska ta hänsyn till barnens egna åsikter, intressen och erfarenheter vid planeringen av det dagliga arbetet. Förskolan ska också motverka traditionella könsroller och lägga vikt vid miljöfrågor.

I Staffanstorps kommun finns ungefär 1 400 barn i förskoleverksamheten, där 35 procent är inskrivna i alternativa förskolor. Förskoleverksamheten riktar sig till barn i åldern ett till fem år. Verksamheten är avgiftsbelagd. Du som är hemma med ditt barn kan besöka den öppna förskolan och delta i aktiviteter tillsammans med andra barn och föräldrar. Fristående förskola kallas förskolor som inte drivs av kommunen.

Visa förskolorna på karta  

Tillämpningsanvisningar för förskola

Här kan du läsa om regler för ansökan, öppettider med mera. Vi har nya regler för föräldraavgifter från januari 2017. Tillämpningsanvisningarna är ännu inte uppdaterade med dessa.

Läs om de nya taxorna här!

Tillämpningsanvisningar för förskola

Öppettider

Barnomsorg erbjuds för barn i åldern ett till fem år efter behov helgfri måndag-fredag. Maxtiden i kommunens förskolor är mellan klockan 6.30 och 18.30.

Enligt skollagen ska kommuner sträva efter att erbjuda barnomsorg under den tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds. I dagsläget köper Staffanstorps kommun vid behov in platser på Röda stugan i Lunds kommun och på omsorg i Burlövs kommun.

Vårdnadshavare som har behov av barnomsorg på obekväm arbetstid ombedes kontakta Eva Mellberg046-25 13 10.

Delaktighet

Varje förskola har ett föräldraråd. Att vara med i föräldraråd innebär att man får insyn och kan vara med och påverka. Du som ingår i föräldrarådet har till uppgift att vid föräldramöten sprida och lyfta upp information samt att ta frågor med dig tillbaka till föräldrarådet.

I föräldrarådet diskuteras inte enskilda barn, föräldrar eller personal. I de fall man vill diskutera specifika ärenden, så vänder man sig i första hand till berörd personal. Förskolechef är sammankallande. Protokoll finns på förskolornas hemsidor.

Placering i annan kommun

Om du väljer att ha ditt barn på förskola i annan kommun, kommunal eller fristående enhet, är det viktigt att du fyller i och lämnar in denna blankett >>

Allmän förskola

Alla barn som är tre till fem år har rätt till allmän förskola. Allmän förskola vänder sig till alla barn i kommunen från och med höstterminen det år de fyller tre år till den dag barnet börjar förskoleklass. Den allmänna förskolan innebär att alla tre- femåringar i kommunen får 15 timmars avgiftsfri tid i veckan under skolans läsår. Vänd dig till din förskolas förskolechef med förfrågan om du är intresserad av en sådan plats.

Förskola vid arbetslöshet och föräldraledighet

När någon förälder är arbetslös har barnet/barnen rätt till 15 timmars förskola per vecka, även om du inte hade plats för ditt barn innan du blev arbetslös. Är ditt barn fyra till fem år har du rätt att behålla 15 timmars avgiftsfri tid under skolans läsårstider. Samma regler gäller när du är föräldraledig. Förläggningen av tiden bestäms av förskolan efter samråd med berörd vårdnadshavare.

Synpunkts- och klagomålshantering inom förskola

Om du inte är nöjd med förskolans verksamhet, ska du i första hand prata med personal eller förskolechef/rektor. Om du har ditt barn i en skola, förskola eller fritidshem i egen regi (fristående) ska du vända dig till den skolans ledning eller styrelse.

Vill du framföra synpunkter/ klagomål om den utbildning som sker i en kommunal skola kan du göra så via kommunens klagomålssystem MMP. Du hittar detta system på Staffanstorp.se ( ”Kontakt och felanmälan”).

I din kontakt med kommunen anger du vad klagomålet handlar om samt hur du önskar bli kontaktad.

Hantering av synpunkter/ klagomål inom Staffanstorps kommun hanteras via ett ärende och synpunktshanteringssystem, där ärendet efter ankomstregistrering skickas ut till handläggande avdelning. Vet du vem som har ansvar för det område som synpunkten/ klagomålet gäller kan du givetvis skicka e-post direkt till den personen.

Oavsett hur du väljer att framföra ditt klagomål kommer det att sparas i kommunens datorsystem för inkomna handlingar. Ansvarig person får sedan ärendet till sig och påbörjar arbetet med ärendet. Det är också denna person som kommer att ta kontakt och föra dialogen med dig som lämnat in synpunkten/ klagomålet.

Du kan också vända dig till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet om du tycker att skolan eller förskolan har gjort fel. Olika myndigheter granskar olika delar av skolans och förskolans arbete. Vilken myndighet du ska vända dig till med just ditt problem beror på vad saken gäller och du kan få mer information på www.skolinpektionen.se

 

 

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer.

58 kommentarer till Förskola och barnomsorg

 1. Hej! Vi flyttar till Staffanstorp om 1 månad och har sökt förskoleplats i augusti, jag har fått ett bekräftelsemejl att min ansökan har blivit godkänd. Min fråga är, behöver jag komplettera med någon intyg på att vi flyttar till kommunen eftersom vi är skriva på annan adress nu?
  Med vänlig hälsning Nina.

 2. Hej,
  hur arbetar Staffanstorps kommun för en giftfri förskola?
  Finns det regler för att förskolorna går igenom och sorterar ut gamla leksaker äldre än 10 år för att minimera gifter?

  Mvh Cecilia

  1. Se upphandlingsmyndigheten direktiv för giftfri förskola.
   http://www.upphandlingsmyndigheten.se/omraden/giftfri-forskola/

  2. Hej Cecilia!
   Alla förskolor arbetar för en så god miljö som möjligt för våra barn, där är giftfri vardag en del av arbetet. Just nu diskuterar vi en sammanhållen plan för just kemikaliesmart förskola. Förhoppningsvis har vi en sådan klar under våren.

   Hälsningar,
   Eva Mellberg
   Avdelningschef Förskola

 3. Hej!

  Vi vill omplacera vårt barn till förskolan där hans storerbror går. Förskolepersonalen nämnde något om en omplaceringskö. Var finns den på er hemsida? Måste vi agera? På mina sidor står storebrors förskola kvar som förstahandsval.

  Med vänlig hälsning, Malin

  1. Hej Malin

   Om ni står kvar i kön på ert förstahandsval betyder det att ni får ett erbjudande där när det blir er tur i kön. Ni behöver alltså inte agera på något sätt för att stå i kö för överflyttning.

   Med vänlig hälsning,
   Eva Mellberg
   Avdelningschef Förskola


 • Kommentarer


  pool

 • Blanketter


  pool

  Vill du söka barnomsorg, beställa betyg eller ansöka om bygglov? Här hittar du kommunens blanketter och här kommer du att hitta våra e-tjänster. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har runt 23 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare ger själ och hjärta åt vår verksamhet. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »