Förskola och barnomsorg

Pussel. Foto: Maria Ohlsson

Våra förskolor arbetar med demokrati och mänskliga rättigheter!

Att förmedla och gestalta demokrati, mänskliga rättigheter, solidaritet och allas lika värde är en viktig grund i förskolans verksamhet. Värdegrundsarbetet sker överallt och hela tiden i verksamheten och är en förutsättning för att ge framtidens barn inflytande och delaktighet. De grundläggande värden som förskolans och skolans värdegrund omfattar ligger i linje med de värden som vårt demokratiska samhälle vilar på: FN:s Barnkonvention, FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna, Skollagen och Läroplan för Förskolan.

På Skolverkets webbplats kan vi läsa:

Värdegrund i förskola och skola

Barn och elever ska känna sig trygga och få vara som de vill vara. De ska kunna påverka sin egen skolsituation genom delaktighet och inflytande och samtidigt utveckla förmågor för att aktivt kunna verka i demokratin.

Värdegrunden omfattar:

 • människolivets okränkbarhet
 • individens frihet och integritet
 • alla människors lika värde
 • jämställdhet mellan könen
 • solidaritet mellan människor

En bra start i livet!

Förskolans verksamhet i Staffanstorp ska präglas av en pedagogik där , omsorg, trygghet och lärande bildar en helhet.

Leken är viktig för barns utveckling och lärande, vilket lyfts fram i läroplanen. Barnen ska få prova att uttrycka sig på olika sätt genom sång och musik, bild, dans, drama, tal och skrift. Barns språkutveckling är ett viktigt område i förskolan. För barn med annat modersmål än svenska har förskolan ett särskilt ansvar. Grunden för arbetet i förskolan är demokratin. Barnen ska lära sig att respektera alla människors lika värde. Personalen ska ta hänsyn till barnens egna åsikter, intressen och erfarenheter vid planeringen av det dagliga arbetet. Förskolan ska också vara normkreativ och motverka traditionella könsroller, samt lägga vikt vid miljöfrågor.

I Staffanstorps kommun finns ungefär 1 500 barn i förskoleverksamheten, där 35 procent är inskrivna i fristående förskolor. Förskoleverksamheten riktar sig till barn i åldern ett till fem år och verksamheten är avgiftsbelagd. Du som är hemma med ditt barn kan besöka den öppna förskolan och delta i aktiviteter tillsammans med andra barn och föräldrar. Fristående förskola kallas förskolor som inte drivs av kommunen.

Visa förskolorna på karta >>  

Tillämpningsanvisningar för förskola

Här kan du läsa om regler för ansökan, öppettider med mera. Vi har nya regler för föräldraavgifter från januari 2017.

Läs om de nya taxorna här!

Tillämpningsanvisningar för förskola

Öppettider

Barnomsorg erbjuds för barn i åldern ett till fem år efter behov helgfri måndag-fredag. Förskolans öppettid är behovsstyrd och är maximalt öppen måndag- fredag kl. 06.30- 18.30. Titta på respektive förskolas hemsida för specifika öppettider.

Obekväm arbetstid

Enligt skollagen ska kommuner sträva efter att erbjuda barnomsorg under den tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds. I dagsläget köper Staffanstorps kommun vid behov in platser på Röda stugan i Lunds kommun och på omsorg i Burlövs kommun. Vårdnadshavare som har behov av barnomsorg på obekväm arbetstid ombedes kontakta utbildningsförvaltningen via växeln på tel.nr  046-25 11 00.

Delaktighet

Varje förskola har ett föräldraråd. Att vara med i föräldraråd innebär att man får insyn och kan vara med och påverka. Du som ingår i föräldrarådet har till uppgift att vid föräldramöten sprida och lyfta upp information samt att ta frågor med dig tillbaka till föräldrarådet.

I föräldrarådet diskuteras inte enskilda barn, föräldrar eller personal. I de fall man vill diskutera specifika ärenden, så vänder man sig i första hand till berörd personal. Förskolechef är sammankallande. Protokoll finns på förskolornas hemsidor.

Placering i annan kommun

Om du önskar palcera ditt barn på förskola i annan kommun, kommunal eller fristående enhet, är det viktigt att du kontaktar utbildningsförvaltningen.

Allmän förskola

Alla barn som är tre till fem år har rätt till allmän förskola. Allmän förskola vänder sig till alla barn i kommunen från och med höstterminen det år de fyller tre år till den dag barnet börjar förskoleklass. Den allmänna förskolan innebär att alla tre- femåringar i kommunen får 15 timmars avgiftsfri tid i veckan under skolans läsår. Vänd dig till din förskolas förskolechef med förfrågan om du är intresserad av en sådan plats.

Förskola vid arbetslöshet och föräldraledighet

När någon förälder är arbetslös har barnet/barnen rätt till 15 timmars förskola per vecka, även om du inte hade plats för ditt barn innan du blev arbetslös. Är ditt barn fyra till fem år har du rätt att behålla 15 timmars avgiftsfri tid under skolans läsårstider. Samma regler gäller när du är föräldraledig. De 15 timmarna förläggs under tisdag-torsdag, mellan klockan 09.00 och 14.00. För våra femåringar i denna grupp finns möjlighet att få 20 timmars förskola istället för 15. I de fall där man som vårdnadshavare väljer 20 timmar utgår avgift enligt maxtaxa. Kontakta er förskolechef för mer information om när de extra fem timmarna erbjuds.

Synpunkts- och klagomålshantering inom förskola

Om du inte är nöjd med förskolans verksamhet, ska du i första hand prata med personal eller förskolechef. Om du har ditt barn i en skola, förskola eller fritidshem i egen regi (fristående) ska du vända dig till den skolans ledning eller styrelse.

Vill du framföra synpunkter/ klagomål om den utbildning som sker i en kommunal skola kan du göra så via kommunens felanmälan och synpunkter.

I din kontakt med kommunen anger du vad klagomålet handlar om samt hur du önskar bli kontaktad.

Hantering av synpunkter/ klagomål inom Staffanstorps kommun hanteras via ett ärende och synpunktshanteringssystem, där ärendet efter ankomstregistrering skickas ut till handläggande avdelning. Vet du vem som har ansvar för det område som synpunkten/ klagomålet gäller kan du givetvis skicka e-post direkt till den personen.

Oavsett hur du väljer att framföra ditt klagomål kommer det att sparas i kommunens datorsystem för inkomna handlingar. Ansvarig person får sedan ärendet till sig och påbörjar arbetet med ärendet. Det är också denna person som kommer att ta kontakt och föra dialogen med dig som lämnat in synpunkten/ klagomålet.

Du kan också vända dig till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet om du tycker att skolan eller förskolan har gjort fel. Olika myndigheter granskar olika delar av skolans och förskolans arbete. Vilken myndighet du ska vända dig till med just ditt problem beror på vad saken gäller och du kan få mer information på www.skolinpektionen.se

GDPR – Så här behandlar vi personuppgifter>>

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

När du väljer att kommentera så godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

40 kommentarer till Förskola och barnomsorg

 1. Hej!

  Var hittar jag blanketten ”medicinering som egenvård inom förskola och skola”?

  1. Hej Katarina!
   Återkopplar direkt till dig så fort som jag har svaret på din fråga.
   Vänligen
   Maria Björk Olin
   Utbildningskontoret

 2. Hej!
  Om jag tar ut föräldrapenning på heltid för det nya barnet två veckor innan beräknad födsel, kan det stora syskonet som är tre år ändå vara kvar på förskolan på vanligt schema tills barnet föds?
  Mvh
  Cilla

  1. Hej Cilla!
   Enligt tillämpningsanvisningarna är det 15 timmar i veckan som gäller. Om specifika själ kan rektor-förskola besluta om utökad vistelsetid.
   Vänligen
   Maria Björk Olin
   Utbildningskontoret

 3. Hej! Jag undrar hur mycket barnet får vara på förskolan om man är hemma med graviditetspenning?

  Med vänlig hälsning Josefin

  1. Hej Josefin! Kontakta utbildningskontoret för information utbildning@staffanstorp.se
   Vänligen
   Maria Björk Olin
   Utbildningskontoret

 4. Hej! Vi planerar att flytta till Staffanstorp i Juli från Lund,
  Har en 3 åring och en pojke som blir 1 i juli. Vill söka plats till mina pojkar på stora Lilla Emilia, undrar hur jag går till väga? Mvh
  Sandra

  1. Hej Sandra!
   Er ansökan till förskola lägger ni på sidan
   https://staffanstorp.ist-asp.com/staffanstorppub/login.htm
   i fliken ansökan till förskola
   Efter ni har lagt er ansökan så mailar ni ert hyres- köpekontrakt till utbildning@staffanstorp.se.
   Vänligen
   Maria Björk Olin
   Utbildningsförvaltningen

 5. Hejsan. Vi bor i Malmö och ska flytta till Staffanstorp till sommaren 2019 när exakt vet vi inte för det är nybygge. Har en son som då är 4 och en dotter som ska börja skolas in på förskola. Kan jag söka förskola fast vi inte har ett inflyttningsdatum eller hur gör jag?
  Mvh

  Helena Jönsson

 6. Hej! Jag är gravid och väntar vårt andra barn i april. Vårt första barn har fått förskoleplats fr.o.m. februari nästa år och jag har planer på att gå en distanskurs under min kommande föräldraledighet. Jag undrar:
  – hur påverkas antal timmar mitt första barn kan vara på förskola om jag studerar på halvtid eller på heltid?
  – hur påverkas föräldrapenning under denna tid? (eller är det Försäkringskassan jag ska vända mig till för denna fråga?)
  MVH Nathalie

  1. Hej Nathalie,

   För studier gäller samma som vid arbete, föräldrarnas arbetstid, studietid samt restid utgör grund för barnets vistelse i förskolan. Du kan dock inte kombinera föräldraledighetens 15 timmar förskola med timmar för studier. Du har antingen föräldraledighet som grund för vistelse i förskola, eller studier. Man kan säga att 15 högskolepoäng på distans utgör studier på halvfart och genererar 20 timmars förskola/vecka. Kopia på antagningsbesked med start- och slutdatum ges till förskolechef. Förskolechef kan komma att kontakta studiehandläggare för att verifiera att studier bedrivs enligt studieplan.
   Vad det gäller din föräldrapenning så kontaktar du försäkringskassan.
   Vänligen
   Maria Björk Olin
   Utbildningsförvaltningen

 7. Hej. Jag har sökt dagisplats till januari men skulle vilja byta två av mina val. Kommer jag ha kvar min plats i kön för det valet jag inte vill ändra ?
  Mvh linda

 8. Hej!
  Jag är gravid och väntar vårt andra barn i september. Vårt första barn fyller tre år i augusti och går idag på kommunal förskola 32h i veckan, jag jobbar alltså 80% och är helt ledig en dag i veckan. Till mina frågor:
  – Om jag tar ledigt två veckor innan beräknad förlossning för att vara hemma och vila. Kan jag ha mitt barn på förskola då och i så fall hur många timmar, eller ska han vara hemma med mig och ”vila” då?
  – Vad gäller om jag blir sjukskriven under graviditeten. Har han rätt att vara på förskola då?
  – Har läst att första månaden från när syskonet är fött har vår treåring rätt att vara på förskola 40 timmar i veckan och därefter 15 timmar per vecka. Stämmer det?
  – Stämmer det att barn nummer ett (då 3 år gammal) får gå på förskola 15 timmar i veckan avgiftsfritt? Sker det automatiskt eller behöver vi ansöka om det? Betalar idag maxtaxa.
  Tack på förhand för svar!

  1. Hej Louise
   Jag ska försöka besvara dina frågor nedan, har du ytterligare frågor får du gärna kontakta mig direkt på tel. nr 046-251310

   Om jag tar ledigt två veckor innan beräknad förlossning för att vara hemma och vila. Kan jag ha mitt barn på förskola då och i så fall hur många timmar, eller ska han vara hemma med mig och ”vila” då?
   Vid semester och tjänstledighet har man inte behov av omsorg utifrån arbete och studier, därför är grundregeln att man då även har sina barn hemma.
   Vad gäller om jag blir sjukskriven under graviditeten. Har han rätt att vara på förskola då?
   Vid sjukskrivning har barnet i de flesta fall, rätt till förskola/omsorg i samma omfattning som sjukskriven vårdnadshavares ordinarie schema.
   Har läst att första månaden från när syskonet är fött har vår treåring rätt att vara på förskola 40 timmar i veckan och därefter 15 timmar per vecka. Stämmer det?
   Det finns möjlighet att behålla barnet på förskolan enligt det schema man hade före förlossning, detta regleras enligt följande:
   -Om syskonet föds mellan den 1-15:e erbjuds barnet 15 timmar per vecka från den 1:e i kommande månad.
   -Om syskonet föds mellan den 16:e- 31:e erbjuds barnet 15 timmar per vecka från den 16:e kommande månad.
   Stämmer det att barn nummer ett (då 3 år gammal) får gå på förskola 15 timmar i veckan avgiftsfritt? Sker det automatiskt eller behöver vi ansöka om det? Betalar idag maxtaxa.
   Allmän förskola, 525 timmar per år, har alla barn rätt till från det år de fyller tre. I Staffanstorp inträder detta i september det år barnet fyller tre. Dessa 15 timmar/vecka är fördelat på skolårets dagar, man följer alltså skolåret och har inte barnomsorg under lov och studiedagar.

   hälsningar,
   Eva Mellberg, avdelningschef förskola

 9. Hej!
  Jag undrar vad det är för regler som gäller när man är föräldraledig med ett barn men har ett på förskola. Är det regler som säger att barnen inte får vara på dagis vissa veckor under sommaren? Mitt barn kommer att ha 6 veckors sammanhängande ledighet med oss från dagis. Ett dagis skriver på informationskampanj att barn endast med två arbetande föräldrar får ha barnen på dagis mellan v25-32 i sommar. Jag är hemma med mitt 4:e barn och de andra har också gått på samma dagis men vi har aldrig hört eller fått meddelande om detta innan! Vår 5-åring, som det gäller, älskar dagis och har alla sina kompisar där och det känns som om jag snuvar honom på detta om han inte får vara där som alla andra. Är detta någon ny regel eller vad?
  Mvh
  Cornelia

  1. Hej

   Det framkommer inte i din fråga om du har plats på en enskild eller kommunal förskola, jag svarar utifrån att ditt barn går på en förskola i kommunal regi, i övrigt vill jag be dig kontakta den som är ansvarig för verksamheten i fråga, antingen förskolechef, alternativ huvudman.
   Grundregeln inom kommunala verksamheter är att om en vårdnadshavare har semester är barnen lediga. Är man alltså två vårdnadshavare och den ena är föräldraledig och den andra har semester/eller är ledig från arbetet/studierna är barnen ej i förskola enligt skollagen 8 kap 5 §, Barn ska från och med ett års ålder erbjudas förskola i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt.
   Är man inte på arbetet (semester) eller bedriver studier (sommaruppehåll) har man alltså inte rätt till förskola.

   Med vänlig hälsning,

   Eva Mellberg
   Avdelningschef förskola

   1. Hej igen!
    Förskolan där mina barn går/gått är ett personalkooperativ i Hjärup men som alltid annars går under kommunens regler och avtal. Min fråga gällde inte om en hade semester och en föräldraledig utan min fråga gällde om en arbetar som vanligt och den andre, jag i detta fallet, är hemma med bebis. Finns det då vissa regler som säger att mitt större barn som är 5 år och som går på förskolan 15h i veckan annars, inte har rätt att vara på förskolan v25,26 utan måste vara ledig från v.25-32 för att jag är föräldraledig med mindre syskon? Jag vet att det finns möjlighet att få betala mindre taxa om du har barnen hemma alla lov under året men så är inte fallet här. Jag betalar taxa för att få ha mitt barn där 15 h i veckan och har aldrig förr fått info om att det är vissa veckor under sommarhalvåret jag inte får ha barnen där så därför undrar jag vilka regler som gäller?
    Mvh
    Cornelia

 10. Hej! jag undrar om jag får ha mitt barn på förskolan samma tider som jag har han idag när jag blir sjukskriven pga graviditeteten

  1. Hej

   Tack för din fråga.
   Är du sjukskriven har barnet rätt att vara på förskolan sin vanliga tid, alltså den tid som anmälts i schema utifrån det arbete du hade vid tidpunkten för sjukskrivning.

   Hälsningar,
   Eva Mellberg
   Avdelningschef förskola

 11. Hej,
  Jag ska vara föräldraledig för barn nr 2 (som är 1 år). Barn nr 1 (som är 3 år) går 15 timmar på förskola. Under min föräldraledighet överväger jag att läsa en eller flera kurser på distans. Är det möjligt att utöka barn 1’s tid på förskolan för att göra dessa studier möjliga? Om det är möjligt, hur gör jag för att ansöka om mer tid på förskolan?

  Tack på förhand!

  Med vänlig hälsning
  Anders

  1. Hej Anders!
   Om du studerar har dina barn över ett år rätt till förskola utifrån dina studiers omfattning, precis som vid förvärvsarbete. Är man hemma och är föräldraledig har äldre syskon enligt skollag rätt till 15 timmar per vecka i förskola för att kunna tillgodose deras behov av social stimulans och pedagogisk verksamhet. Detta behov bortfaller om vårdnadshvare studerar eller arbetar och utifrån detta alltså har omsorgsbehov. Man kan alltså antingen ha en plats på förskola utifrån att man är föräldraledig, eller en plats utifrån att man studerar. Studerar du och har omsorgsbehov anmäler du schema i Vklass för studier utifrån hur många hp du läser under terminen. 30 hp är heltid/max 40h, 15 är halvtid/max 20h osv. Du skickar sedan antagningsbesked till förskolechef, där terminstider finns angivet. Har du fler frågor får du gärna ringa mig på 046-251310
   hälsningar Eva Mellberg, avdelningschef förskola

   1. Hej igen Eva,

    Är det korrekt uppfattat att om jag studerar på halvfart (15 hp) under en termin så får barn nr 1 vara på förskolan totalt 20 timmar (15 timmar enligt lag och ytterligare 5 timmar för att jag studerar på halvfart)? Vad blir kostnaden för detta? Halv maxtaxta?

    Tack på förhand!

    Med vänlig hälsning
    Anders

    1. Hej Anders!
     Beroende på hur gammalt barn nr 1 är så stämmer ditt påstående. Från och med september det år ett äldre syskon fyller tre år har man rätt till allmän (avgitsfri) förskola om 525 timmar per år för det barnet. För omsorgstimmar som överstiger de 525 betalar man maxtaxa. Om du studerar har dina barn över ett år rätt till förskola utifrån dina studiers omfattning, precis som vid förvärvsarbete. De 525 timmarna omsorg som är avgiftsfria följer läsåret och väljer man att enbart ha avgiftsfria timmar är alltså barnet ledig över alla lov och skolans studiedagar. Man har sedan under resterande veckor omsorg mellan 09.00 och 14.00 tisdag-torsdag. Har man större behov än de 525 betalar man en rabatterad avgift under läsåret, och full avgift de veckor då man har omsorg över lov. Läs mer om taxorna här!

     vänliga hälsningar,

     Eva Mellberg
     Avdelningschef förskola

 12. Hej!
  Mitt barn ska byta förskola inom kommunen. Vi har tackat ja till platsen som vi erbjöds och undrar nu om vi måste säga upp den platsen vi har i dag? Eller sker det automatiskt?

  Mvh, Malin

  1. Hej
   Ni behöver säga upp er plats via ”mina sidor” här på Staffanstorp.se, och vara uppmärksamma på att ni har två månaders uppsägningstid.
   Hälsningar Eva Mellberg, avdelningschef

 13. Hej !
  Vi har flyttat till Staffanstorp för ett par månader sedan och jag läser barn och fritids programm och blir klar nästa månad. Hur söker jag jobb inom förskolor i Staffanstorp?

  tack

  1. Hej

   Välkommen till Staffanstorp!
   Lediga tjänster kan du följa här, Söker du timvikarietjänster kan du skicka dina kontaktuppgifter till mig så ska jag vidarebefordra dem till kommunens förskolechefer.

   Eva.mellberg@staffanstorp.se

   hälsningar,

   Eva Mellberg, avdelningschef
   Utbildningsförvaltningen

 14. Hej! Vi flyttar till Staffanstorp om 1 månad och har sökt förskoleplats i augusti, jag har fått ett bekräftelsemejl att min ansökan har blivit godkänd. Min fråga är, behöver jag komplettera med någon intyg på att vi flyttar till kommunen eftersom vi är skriva på annan adress nu?
  Med vänlig hälsning Nina.

 15. Hej,
  hur arbetar Staffanstorps kommun för en giftfri förskola?
  Finns det regler för att förskolorna går igenom och sorterar ut gamla leksaker äldre än 10 år för att minimera gifter?

  Mvh Cecilia

  1. Se upphandlingsmyndigheten direktiv för giftfri förskola.
   http://www.upphandlingsmyndigheten.se/omraden/giftfri-forskola/

  2. Hej Cecilia!
   Alla förskolor arbetar för en så god miljö som möjligt för våra barn, där är giftfri vardag en del av arbetet. Just nu diskuterar vi en sammanhållen plan för just kemikaliesmart förskola. Förhoppningsvis har vi en sådan klar under våren.

   Hälsningar,
   Eva Mellberg
   Avdelningschef Förskola

 16. Hej!

  Vi vill omplacera vårt barn till förskolan där hans storerbror går. Förskolepersonalen nämnde något om en omplaceringskö. Var finns den på er hemsida? Måste vi agera? På mina sidor står storebrors förskola kvar som förstahandsval.

  Med vänlig hälsning, Malin

  1. Hej Malin

   Om ni står kvar i kön på ert förstahandsval betyder det att ni får ett erbjudande där när det blir er tur i kön. Ni behöver alltså inte agera på något sätt för att stå i kö för överflyttning.

   Med vänlig hälsning,
   Eva Mellberg
   Avdelningschef Förskola

 17. Hej!
  Hur många timmar räknas som halvtid på förskola? Sonen är på dagis 9-14 varje dag, dvs 25 timmar per vecka. Räknas det som halvtid eller som heltid?

 18. Hej, vad kommer att hända där Ängslyckans förskola låg tidigare?
  Är planen att uppföra ny förskola på samma plats och i så fall när är den tänkt att vara klar?

  1. Hej Cecilia!
   Vi är mitt uppe i planering och projektering av byggnation på tomten där Ängslyckans förskola låg. En ny förskola står förhoppningsvis färdig för verksamhet någon gång under skiftet 2018/2019.

   Med vänlig hälsning,
   Eva Mellberg
   Utbildningsstrateg

 19. Hej,

  Vi ska flytta till Staffanstorp (från Malmö) under april/maj och behöver då byta förskola till vår 4,5 åriga dotter. Jag undrar hur svårt det är att få plats? Vi har inte ställt oss i kö än, då vi inte vet exakt inflyttningsdatum.

  1. Hej Camilla!

   Välkomna till Staffanstorp! Det ser lite olika ut på de olika förskolorna vad gäller plats. Det är dock viktigt att ni ställer er dotter i kö så fort ni har möjlighet. Enligt skollagen har vi som kommun 4 månader på oss från den dag ni ställt er i kö, att organisera för plats i förskola, varför det kan vara avgörande att inte vänta. Har ni ännu inte folkbokförts i Staffanstorp skickar ni ert bostadsavtal som fil i ett mail till Maria.olin@staffanstorp.se så hjälper Maria er in i kön trots att ni inte är folkbokförda hos oss ännu. Via länken finner du Dexter, Som är vårt nuvarande köverktyg. Ring gärna våra förskolor och boka besök på de ni är intresserade av, då kan ni även fråga hur det ser ut med platser på respektive förskola. Kontaktuppgifter hittar du här på hemsidan.

   Lycka till!

   Eva Mellberg, Utbildningsstrateg, Staffanstorps kommun

   1. Hej igen, hur långt i förväg får man reda på placeringen?

    1. Hej igen Camilla!
     I bästa fall får man besked från sitt förstahandsval ungefär 4 månader före garantidatum. Undrar du hur det ser ut för just er kan du kontakta förskoleadministratör Lotta Fransson (från den 16/3) 046-251109.
     mvh
     Eva Mellberg
     Avdelningschef Förskola