Ansökan om plats på förskola

Barn på förskola. Foto och licens: Åsa Siller

Du kan ansöka, säga upp eller administrera din plats i barnomsorgen direkt via e-tjänsten Dexter. Tänk på att en ansökan ska göras senast fyra månader innan du behöver barnomsorgsplats. Här kan du även göra inkomständring. Schema lägger du i V-klass.

Det finns ett antal förskolor i Staffanstorps kommun, både kommunala och fristående. När du ansöker om barnomsorg är det viktigt att du tar del av de riktlinjer som gäller. Tänk på att kontrollera kösituationen på de förskolor du är intresserad av. Om du vill besöka någon förskola, hör av dig direkt till den. Ni kan jämföra våra förskolor utifrån vårdnadshavares nöjdhet här!

Syskonförtur tillämpas, vilket innebär att syskon prioriteras till den förskola eller det familjedaghem där äldre syskon har sin placering. Detta under förutsättning att barn som har tidigare ansökningsdatum fått annat erbjudande.

Uppsägning av plats

Uppsägning av plats inom förskola/fritidshem ska göras två månader innan placering upphör. Om uppsägningen görs till och med den 15:e beräknas uppsägningstiden till den 15:e två månader senare. Görs uppsägningen senare i månaden beräknas uppsägningstiden till den sista dagen i månaden två månader senare.

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer.