Förskola och barnomsorg

Pussel. Foto: Maria Ohlsson

Våra förskolor arbetar med demokrati och mänskliga rättigheter!

Att förmedla och gestalta demokrati, mänskliga rättigheter, solidaritet och allas lika värde är en viktig grund i förskolans verksamhet. Värdegrundsarbetet sker överallt och hela tiden i verksamheten och är en förutsättning för att ge framtidens barn inflytande och delaktighet. De grundläggande värden som förskolans och skolans värdegrund omfattar ligger i linje med de värden som vårt demokratiska samhälle vilar på: FN:s Barnkonvention, FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna, Skollagen och Läroplan för Förskolan.

På Skolverkets webbplats kan vi läsa:

Värdegrund i förskola och skola

Barn och elever ska känna sig trygga och få vara som de vill vara. De ska kunna påverka sin egen skolsituation genom delaktighet och inflytande och samtidigt utveckla förmågor för att aktivt kunna verka i demokratin.

Värdegrunden omfattar:

 • människolivets okränkbarhet
 • individens frihet och integritet
 • alla människors lika värde
 • jämställdhet mellan könen
 • solidaritet mellan människor

En bra start i livet!

Förskolans verksamhet i Staffanstorp ska präglas av en pedagogik där , omsorg, trygghet och lärande bildar en helhet.

Leken är viktig för barns utveckling och lärande, vilket lyfts fram i läroplanen. Barnen ska få prova att uttrycka sig på olika sätt genom sång och musik, bild, dans, drama, tal och skrift. Barns språkutveckling är ett viktigt område i förskolan. För barn med annat modersmål än svenska har förskolan ett särskilt ansvar. Grunden för arbetet i förskolan är demokratin. Barnen ska lära sig att respektera alla människors lika värde. Personalen ska ta hänsyn till barnens egna åsikter, intressen och erfarenheter vid planeringen av det dagliga arbetet. Förskolan ska också vara normkreativ och motverka traditionella könsroller, samt lägga vikt vid miljöfrågor.

I Staffanstorps kommun finns ungefär 1 500 barn i förskoleverksamheten, där 35 procent är inskrivna i fristående förskolor. Förskoleverksamheten riktar sig till barn i åldern ett till fem år och verksamheten är avgiftsbelagd. Du som är hemma med ditt barn kan besöka den öppna förskolan och delta i aktiviteter tillsammans med andra barn och föräldrar. Fristående förskola kallas förskolor som inte drivs av kommunen.

Visa förskolorna på karta >>  

Tillämpningsanvisningar för förskola

Här kan du läsa om regler för ansökan, öppettider med mera. Vi har nya regler för föräldraavgifter från januari 2017.

Läs om de nya taxorna här!

Tillämpningsanvisningar för förskola

Öppettider

Barnomsorg erbjuds för barn i åldern ett till fem år efter behov helgfri måndag-fredag. Förskolans öppettid är behovsstyrd och är maximalt öppen måndag- fredag kl. 06.30- 18.30. Titta på respektive förskolas hemsida för specifika öppettider.

Information angående sommarsammanslagning av Staffanstorps kommunala förskolor 2019:

Ryttarebyns förskola* i Staffanstorp och Stationsbyns förskola i Hjärup är de förskolor som har öppet under sommarveckorna 28, 29, 30 och 31 2019. Dessa förskolor har 6 avdelningar vardera. Övriga förskolor håller stängt under denna period. Varje enhet som tillfälligt flyttar sin verksamhet till Ryttarebyns* och Stationsbyns förskola organiserar med för barnen känd personal.

*Efter slutbesiktning av innertaket på Mellanvångens förskola har ett fabrikationsfel på takplattorna konstaterats. Detta innebär att innertaket behöver bytas ut under sommaren. På grund av det kommer sammanslagningen av förskolorna i Staffanstorp under sommarveckorna 28, 29, 30 och 31 att vara på Ryttarebyns förskola (Ryttarevägen 2) i stället. Övriga förskolor håller stängt under denna period.

Obekväm arbetstid

Enligt skollagen ska kommuner sträva efter att erbjuda barnomsorg under den tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds. I dagsläget köper Staffanstorps kommun vid behov in platser på Röda stugan i Lunds kommun och på omsorg i Burlövs kommun. Vårdnadshavare som har behov av barnomsorg på obekväm arbetstid ombedes kontakta utbildningsförvaltningen via växeln på tel.nr  046-25 11 00.

Delaktighet

Varje förskola har ett föräldraråd. Att vara med i föräldraråd innebär att man får insyn och kan vara med och påverka. Du som ingår i föräldrarådet har till uppgift att vid föräldramöten sprida och lyfta upp information samt att ta frågor med dig tillbaka till föräldrarådet.

I föräldrarådet diskuteras inte enskilda barn, föräldrar eller personal. I de fall man vill diskutera specifika ärenden, så vänder man sig i första hand till berörd personal. Förskolechef är sammankallande. Protokoll finns på förskolornas hemsidor.

Placering i annan kommun

Om du önskar palcera ditt barn på förskola i annan kommun, kommunal eller fristående enhet, är det viktigt att du kontaktar utbildningsförvaltningen.

Allmän förskola

Alla barn som är tre till fem år har rätt till allmän förskola. Allmän förskola vänder sig till alla barn i kommunen från och med höstterminen det år de fyller tre år till den dag barnet börjar förskoleklass. Den allmänna förskolan innebär att alla tre- femåringar i kommunen får 15 timmars avgiftsfri tid i veckan under skolans läsår. Vänd dig till din förskolas förskolechef med förfrågan om du är intresserad av en sådan plats.

Förskola vid arbetslöshet och föräldraledighet

När någon förälder är arbetslös har barnet/barnen rätt till 15 timmars förskola per vecka, även om du inte hade plats för ditt barn innan du blev arbetslös. Är ditt barn fyra till fem år har du rätt att behålla 15 timmars avgiftsfri tid under skolans läsårstider. Samma regler gäller när du är föräldraledig. De 15 timmarna förläggs under tisdag-torsdag, mellan klockan 09.00 och 14.00. För våra femåringar i denna grupp finns möjlighet att få 20 timmars förskola istället för 15. I de fall där man som vårdnadshavare väljer 20 timmar utgår avgift enligt maxtaxa. Kontakta er förskolechef för mer information om när de extra fem timmarna erbjuds.

Synpunkts- och klagomålshantering inom förskola

Om du inte är nöjd med förskolans verksamhet, ska du i första hand prata med personal eller förskolechef. Om du har ditt barn i en skola, förskola eller fritidshem i egen regi (fristående) ska du vända dig till den skolans ledning eller styrelse.

Vill du framföra synpunkter/ klagomål om den utbildning som sker i en kommunal skola kan du göra så via kommunens felanmälan och synpunkter.

I din kontakt med kommunen anger du vad klagomålet handlar om samt hur du önskar bli kontaktad.

Hantering av synpunkter/ klagomål inom Staffanstorps kommun hanteras via ett ärende och synpunktshanteringssystem, där ärendet efter ankomstregistrering skickas ut till handläggande avdelning. Vet du vem som har ansvar för det område som synpunkten/ klagomålet gäller kan du givetvis skicka e-post direkt till den personen.

Oavsett hur du väljer att framföra ditt klagomål kommer det att sparas i kommunens datorsystem för inkomna handlingar. Ansvarig person får sedan ärendet till sig och påbörjar arbetet med ärendet. Det är också denna person som kommer att ta kontakt och föra dialogen med dig som lämnat in synpunkten/ klagomålet.

Du kan också vända dig till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet om du tycker att skolan eller förskolan har gjort fel. Olika myndigheter granskar olika delar av skolans och förskolans arbete. Vilken myndighet du ska vända dig till med just ditt problem beror på vad saken gäller och du kan få mer information på www.skolinpektionen.se

GDPR – Så här behandlar vi personuppgifter>>

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

77 kommentarer till Förskola och barnomsorg

 1. Hej!

  Vi vill omplacera vårt barn till förskolan där hans storerbror går. Förskolepersonalen nämnde något om en omplaceringskö. Var finns den på er hemsida? Måste vi agera? På mina sidor står storebrors förskola kvar som förstahandsval.

  Med vänlig hälsning, Malin

  1. Hej Malin

   Om ni står kvar i kön på ert förstahandsval betyder det att ni får ett erbjudande där när det blir er tur i kön. Ni behöver alltså inte agera på något sätt för att stå i kö för överflyttning.

   Med vänlig hälsning,
   Eva Mellberg
   Avdelningschef Förskola

 2. Hej!
  Hur många timmar räknas som halvtid på förskola? Sonen är på dagis 9-14 varje dag, dvs 25 timmar per vecka. Räknas det som halvtid eller som heltid?

 3. Hej, vad kommer att hända där Ängslyckans förskola låg tidigare?
  Är planen att uppföra ny förskola på samma plats och i så fall när är den tänkt att vara klar?

  1. Hej Cecilia!
   Vi är mitt uppe i planering och projektering av byggnation på tomten där Ängslyckans förskola låg. En ny förskola står förhoppningsvis färdig för verksamhet någon gång under skiftet 2018/2019.

   Med vänlig hälsning,
   Eva Mellberg
   Utbildningsstrateg

 4. Hej,

  Vi ska flytta till Staffanstorp (från Malmö) under april/maj och behöver då byta förskola till vår 4,5 åriga dotter. Jag undrar hur svårt det är att få plats? Vi har inte ställt oss i kö än, då vi inte vet exakt inflyttningsdatum.

  1. Hej Camilla!

   Välkomna till Staffanstorp! Det ser lite olika ut på de olika förskolorna vad gäller plats. Det är dock viktigt att ni ställer er dotter i kö så fort ni har möjlighet. Enligt skollagen har vi som kommun 4 månader på oss från den dag ni ställt er i kö, att organisera för plats i förskola, varför det kan vara avgörande att inte vänta. Har ni ännu inte folkbokförts i Staffanstorp skickar ni ert bostadsavtal som fil i ett mail till Maria.olin@staffanstorp.se så hjälper Maria er in i kön trots att ni inte är folkbokförda hos oss ännu. Via länken finner du Dexter, Som är vårt nuvarande köverktyg. Ring gärna våra förskolor och boka besök på de ni är intresserade av, då kan ni även fråga hur det ser ut med platser på respektive förskola. Kontaktuppgifter hittar du här på hemsidan.

   Lycka till!

   Eva Mellberg, Utbildningsstrateg, Staffanstorps kommun

   1. Hej igen, hur långt i förväg får man reda på placeringen?

    1. Hej igen Camilla!
     I bästa fall får man besked från sitt förstahandsval ungefär 4 månader före garantidatum. Undrar du hur det ser ut för just er kan du kontakta förskoleadministratör Lotta Fransson (från den 16/3) 046-251109.
     mvh
     Eva Mellberg
     Avdelningschef Förskola

 5. Hej,

  Jag undrar om man har rätt till förskola även när man har semester?
  Och hur ser det ut när man precis fött sitt andra/tredje barn, i vissa kommuner får man rätt till utökad förskoletid för de barn som redan går i förskola under första månaden/månaderna direkt efter födseln. I Staffanstorp står det att man bara har rätt till 15 timmars barnomsorg när man är föräldraledig, men vad gäller första tiden efter förlossning?

  1. Hej Sara!
   Barn ska erbjudas plats i förskola utifrån vårdnadshavares arbetstid. Har man semester har således även barnet semester. Du kan läsa mer om hur förskola i Staffanstorp fungerar i våra tillämpningsanvisningarna som ni finner via denna länk.
   Vänliga hälsningar,
   Eva Mellberg
   Utbildningsstrateg

 6. Hej! Hur går jag tillväga om jag vill jobba som vikare på förskolorna i Staffanstorp?

  1. Hej Sara!
   Du ringer till förskolechefen där du vill vikariera och anmäler ditt intresse! Länk till alla våra förskolor där du kan hitta namn och kontaktuppgifter hittar du här på hemsidan.
   hälsningar,
   Eva Mellberg, utbildningsstrateg, Staffanstorps kommun

 7. Hej!
  Vi kommer att flytta till Hjärup i November. Vi vill att vår 3 åriga son ska gå kvar på hans gamla förskola i Lund. Behöver man fylla i någon blankett eller vad är processen?

  mvh
  Rosa

  1. Hej Rosa!
   Skriv ett mejl till mig, så som vi kom överens om per telefon, så ska vi se över era behov.

   Hälsningar, Eva Mellberg, utbildningsstrateg eva.mellberg@staffanstorp.se

 8. Hej!
  Vi flyttar från Nederländerna till Sverige i augusti eftersom jag ska arbeta som specialistläkare på Skånes Universitetssjukhus i Lund. Vi funderar att bo i Staffanstorp. Vi har två söner en som är 3 år gammal och en som är 6 månader gammal. Min man ska först vara hemma med vår bebis, plugga svenska och söka efter ett jobb. Hur många timmer/vecka kan vår äldre son gå på förskolan? Han måste nämligen lära sig svenska, därför är det viktig att han få mer tid på förskolan.
  Om du inte förstår min svenska, kan jag skriva på engelska.
  Tack för ditt svar!
  Mvh,
  Girste

  1. Hej!
   Er äldsta son har rätt till minst 15 timmars förskola i veckan från och med hösten det år han fyller tre år. Förskolechefen har möjlighet att bevilja utökad tid på förskolan efter samråd med vårdnadshavare och personal utifrån barnets behov, exempelvis ökat behov av språkligt stöd. Varje barns behov är individuellt och omfattningen på utökning beslutas av förskolechefen.

   Jag föreslår att du tar kontakt med ett par förskolor och besöker dem innan ni väljer vilken förskola som passar en son bäst. Då kan ni även fråga pedagogerna hur de arbetar för att stödja barnen i deras utveckling i både svenska språket och sitt modersmål. Du hittar kontaktuppgifter till både våra kommunal och våra fristående förskolor på
   https://staffanstorp.se/barn-och-utbildning/forskola/
   Här kan du även ansöka om förskoleplats.

   Med vänlig hälsning
   Maria Kvist
   Utbildningsstrateg

 9. Har för mig att jag tidigare hittat ett dokument där man kan se föräldrarnas omdöme för alla förskolor i Staffanstorps kommun, men nu kan jag inte hitta det längre. Var finns detta dokument?

  Mvh,

  1. Hej Johan! Ursäkta att svaret har dröjt några dagar.

   Du hittar efterfrågad statistik här: http://mp.staffanstorp.se/mp_staffanstorp/index.php?_p=Mpportal/unittype&path=forskola

 10. Hej! Jag undrar om det i kommunen finns riktlinjer/policy på hur många barn det ska få vara per pedagog på förskolan? Anser man inom kommunen att det är lämpligt att det i en barngrupp på 20 barn ska finnas fyra personal?

  1. Hej Caroline!

   Kommunen har inga riktlinjer för barngruppernas storlek och bemanning, utan förskolorna arbetar alltid utifrån att skapa grupper som blir så bra som möjligt utifrån ålder på barnen, lokaler, behov, personalens kompetens och annat som kan vara av vikt vid sammansättning av grupper i förskola. Det du beskriver, 4 pedagoger på 20 barn, låter som en relativt hög personaltäthet.

   Vänliga häslningar,
   Eva Mellberg
   Utbildningsstrateg

   1. Nej Eva. Man kan inte säga att det räknas som högt att ha 4 personal till 20 barn. Av ekonomiska skäl så gör man så. Du får gärna länka till studier som visar att 3 vuxna på 20 barn är rimligt. Jag gissar att du själv vet att ni/du är ute på djupt vatten när ni/du pratar om hög personaltäthet när man räknar 4 per 20 barn..
    Se gärna följande som finns att hitta på skolverket: ”PM – Barn och personal i förskolan hösten 2015 I den här promemorian beskrivs Skolverkets officiella statistik om barn och personal i förskolan hösten 2015.

    Statistik från Skolverket om barn och personal i förskolan visar att ungefär en fjärdedel av all personal i förskolan saknar utbildning för arbete med barn. Utbildningsläget skiljer sig mellan kommunala och fristående förskolor och är betydligt sämre i fristående förskolor. Statistiken visar också att barngruppernas storlek är i stort sett oförändrad sedan hösten 2014. 2015 bestod den genomsnittliga barngruppen av 16,7 barn. 2014 bestod den av 16,9 barn. I genomsnitt går det 5,2 barn per personal 2015 vilket är en marginell minskning jämfört med året innan.”

    1. Hej Jessica!
     Vi arbetar medvetet med kvalitetsfrågorna i kommunens förskolor och använder oss av aktuell forskning och beprövad erfarenhet i våra beslut kring organisation av verksamheterna. Några av våra mest framstående forskare vad gäller just förskola har nyligen publicerat en rapport på Skolverket, där de studerat barngruppers betydelse i förskolan. Här kommer några av deras slutsatser:

     Forskningen visar att det är komplext att definiera vad en liten respektive stor barngrupp är. Flera samverkande faktorer avgör bedömningen och upplevelsen av antalet barn i gruppen. Dessa faktorer är:
     • förskolans socioekonomiska upptagningsområde,
     • förskolans lokaler,
     • antal barn i gruppen,
     • personaltäthet,
     • barngruppens sammansättning av åldrar, kön, social och etnisk tillhörighet,
     • barn med annat modersmål än svenska,
     • barn i behov av särskilt stöd i sin utveckling,
     • arbetslagets utbildning och kompetens, samt
     • innehåll och aktiviteter.
     Faktorerna och hur de samspelar med varandra påverkar förskolans kvalitet och hur många barn det kan vara i gruppen för att den ska fungera. Om faktorerna på något sätt inte samverkar kan arbetslaget och barnen uppleva gruppen som liten, stor eller för stor. Ett riktmärke för barngruppers storlek i förskolan bör anpassas efter barnens ålder (1–3 år och 4–5 år) och relateras till ett antal indikatorer.

     Här kan man läsa rapporten i sin helhet>>

     Du får gärna ringa mig för vidare samtal kring frågan!

     Eva Mellberg, utbildningsstrateg, 046-25 13 10

 11. Hej ,

  Jag saknar fortfarande svar på när byggandet av den nya föskolan invid Uppåkraskolan kommer att påbörjas och när inflyttning är beräknad till?

  1. Hej Caroline!

   Jag har dessvärre inte lyckats få tag på information om när byggnationen startar, men enligt förskolechef Birgitta Kopperud är inflyttning beräknad till hösten 2017. Jag återkommer med mer specifik information så fort jag kan!

   Vänliga hälsningar,
   Eva Mellberg

 12. Hej, vi fick idag besked om att vår 5 – åring till hösten ska flytta in i annan lokal i hjärup samt dela utemiljö plus matsal med en grundskola. Ordet rast verkar introduceras nu som begrepp att förhålla sig till för barnen.
  Hur resonerade ni om trygghetsfrågor i dessa beslut?
  På vilket sätt bibehåller vi eller vårt barn den trygghet som vi upplever idag i tex utemiljön på den ordinära förskola som är anpassad efter deras ålder och lekar?
  Jag kan förstå ert beslut ur ett kapacitets- och långsiktigt ekonomiskt resonemang, det behöver ni inte redovisa. Men jag kräver att ni kan redovisa beslutet utifrån barnens perspektiv, säkerhet och åldersbehov. Hälsning, Martin

  1. Hej Martin!
   Tack för dina synpunkter. Vi kommer att under morgondagen publicera mer information kring förskoleverksamheten i Hjärup här på webbplatsen. Jag hoppas att du där ska få svar på dina frågor.
   Jag vet att det idag har skickats ut information till vårdnadshavare i Hjärup kring femårsverksamheten till hösten. Våra femåringar kommer fortsatt att vara barn i förskola, och verksamheten kommer att ha samma höga trygghetskrav, samt anpassad pedagogisk verksamhet, som i nuvarande lokaler.
   Har du ytterligare frågor är du välkommen att vända dig till förskolechef eller till mig så ska vi försöka besvara dem så gott det går.

   Vänliga hälsningar,
   Eva Mellberg
   Utbildningsstrateg

 13. Hej,

  Jag väntar fortfarande svar på följande:
  Hur tänker ni tillämpa de nya direktiven kring barngruppernas storlek på Ryttarebyns förskola? Jag förstår inte hur man som kommun kan välja att slå ihop två väl fungerande förskolor och (vad jag förstår) maxa barngruppernas storlek, när det i själva verket finns utrymme att minska grupperna. Det är väl räknat med fler än 15 barn/grupp för storbarn? Ni får gärna förklara, för jag är säker på att fler föräldrar har samma tankar.

  Jag väntar även svar på om kökskonsulten ritar ett mottagningskök eller matlagningskök. Det lär ni ju veta redan innan beslut fattas.

  Mvh
  Lotta

  1. Hej Lotta!

   Vi arbetar just ni intensivt tillsammans med pedagogerna för att få ihop de nya barngrupperna på Ryttarebyns förskola så att det ska bli så bra som möjligt. Vi har även ansökt om statsbidrag för att kunna minska barngrupperna för att över tid kunna närma oss skolverkets nya rekommendationer.
   Du kan läsa mer om detta statsbidrag här: http://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/forskola-pedagogisk-omsorg-fritidshem/statsbidrag-for-mindre-barngrupper-i-forskolan-1.236969

   Kommundirektören fick i förra veckan uppdraget att kostnadsberäkna båda alternativen för köket – både tillagning och mottagning.

   Vi återkommer med information så fort vi vet mer.

   Med vänliga hälsningar
   Gudrun Selerud

   1. Hej Gudrun,

    Du får gärna utveckla ditt svar, för jag förstår inte hur ni ska kunna fixa mindre barngrupper när kommunen väljer både att slå ihop två förskolor och planerar att bygga ännu fler bostäder i direkt anslutning till förskolan.

    Tänker poletten om hur fel hela den här ihopslagningen + byggandet av skola på trenantens område någonsin trilla ner i politikernas hjärnor undrar jag.. Båda de projekten går emot allt vad barn behöver och förtjänar.

    //Lotta

  2. Hej Lotta! Som den yrkesstolta kock jag är så hoppas givetvis också jag att det skall bli ett tillagningskök på Ryttarbyns Fsk men om det nu skulle bli ett mottagningskök a’la cook/chill metoden så får jag helt enkelt göra det bästa av situationen. Trevlig helg!

   1. Jocke!
    Tack för den goda och näringsrika mat du serverar min son på förskolan varje dag! Han är alltid (nästan) nöjd med maten och äter med god aptit. Det händer ibland att jag får höra ”Jockes mat är godare än din!”

    1. Tack för komplimangen Eva

   2. Jocke,
    Jag ifrågasätter inte din kompetens som kock och maten du lagar är säkert hur god som helst. Men! Man kan aldrig jämföra cook/chill/massproduktion med matlagning i mindre skala på plats. Tack för att du också hoppas att det blir ett tillagningskök.
    Mvh
    Lotta

    1. Hej Lotta!
     Massproducerade rätter från scratch går alldeles utmärkt bara mice en placen är i ordning och att man har tid på sig. Personligen har jag rullat 1,3 ton lammfärsbullar för hand (tog 1,5 arbetsdag) och spritat ärtor till en sittning på 400 pers så det går, tro mig trevlig helg!

 14. Hej! Vi har ansökt om förskoleplats för vår son till hösten, men då vi inte bor i Staffanstorp för tillfället måste vi ju skicka in ett hyreskontrakt till kommunen som bevis på att vi har köpt ett hus. Nu är det så att vårt hus inte är färdigbyggt än och det kommer ta lite tid innan kontrakt och sånt är färdigställt så jag undrar om det duger med att skicka in ett upplåtelseavtal. Där står all väsentlig information så jag tänkte att det borde vara ett fullgott substitut?

  1. Hej Kenny, det går bra att skicka in en kopia på upplåtelseavtalet. Skicka det per post till:
   Staffanstorps kommun
   Maria Björk Olin
   245 80 Staffanstorp
   eller via mail:
   maria.olin@staffanstorp.se

   Vänligen
   Maria Björk Olin

 15. Hej,

  Hur tänker ni tillämpa de nya direktiven kring barngruppernas storlek på Ryttarebyns förskola? Jag förstår inte hur man som kommun kan välja att slå ihop två väl fungerande förskolor och (vad jag förstår) maxa barngruppernas storlek, när det i själva verket finns utrymme att minska grupperna. Det är väl räknat med fler än 15 barn/grupp för storbarn? Ni får gärna förklara, för jag är säker på att fler föräldrar har samma tankar.
  Mvh
  Lotta

 16. Hej,
  Jag väntar fortfarande på svar om ”väl fungerande kök” innebär att det blir hemlagad mat även i fortsättningen på nya Ryttarebyns förskola? Som sagt är det något vi föräldrar förväntar oss eftersom vi anser att våra barn har rätt till samma standard som tidigare.
  Mvh
  Lotta

  1. Hej!

   I vems hem har maten lagats?

   1. Hej Nils!
    Förskolan är barnens hem på dagen! Hemlagat är ett mysigt ord som har en positiv klang, och används väl därför. För mig innebär det i stort att maten är lagad från grunden, på plats. Man kan ju också tänka sig att lägga betydelsen mat som är lagad på samma sätt som hemma, i ordet.
    Med vänlig hälsning Eva

  2. Hej Lotta
   Näringsrik och god mat till barnen är mycket viktigt för oss. En kökskonsult ritar just nu på Ryttarebyns nya kök och i slutet på mars kommer vi att få ett besked på hur det kommer att bli. Vi återkommer med information så fort vi vet mer!

   Med vänliga hälsningar
   Linda Malmberg, Bitr Förskolechef

   1. För att förtydliga, ritar kökskonsulten ett mottagningskök eller ett kök för matlagning? Det lär ni ju också kunna svara på?
    Mvh
    Lotta

 17. Hej,

  Jag undrar hur det går med köksrenoveringen inför ihopslagningen av Trekantens- och Anneros förskolor. Köket som finns nu är inte anpassat till så många barn och det är inte ens ett halvår kvar till ihopslagningen.

  Mvh
  Lotta

  1. Hej Lotta!
   Vi har påbörjat planeringen av ett välfungerande kök på Ryttarebyns förskola, som den kommer att heta efter sommaren. Förskolechef Gudrun S har lämnat in ritning, antal barn och pedagoger till kostchefen i Staffanstorps kommun, som har fått i uppdrag att skaffa en köksprojektör så snabbt som möjligt. Vi kommer att hålla er föräldrar informerade via förskolechef.

   Med vänliga hälsningar

   Stina Hansson Utbildningschef Staffanstorps kommun

   1. Hej,
    Tack för svar. Innebär ”väl fungerande kök” att det blir hemlagad mat även i fortsättningen? För det ser i alla fall vi föräldrar som en självklarhet att det ska vara.
    Mvh
    Lotta

 18. Hej

  Hur lång är svarstiden på en ansökan om barnomsorg?

  1. Hej Per!
   Vi försöker att lämna besked om förskoleplats fyra månader innan behovsdatum, beroende på efterfrågan och tillgång. Ring mig gärna 046-25 12 49 så reder vi ut din fråga.
   Vänligen Sibyl Berglund, förskolesamordnare, Staffanstorps kommun

 19. Hej!
  Jag har barn inom förskoleverksamheten här i Staffanstorp och väntar nu barn igen. Jag vet att det är 15 timmar/vecka som gäller när det andra barnet fötts, men jag har funderingar på att läsa vidare för att kompetensutveckla mig under föräldraledigheten. Gäller samma regler då eller utökas de 15 timmarna vid studier? Vet att det är så i Malmö, men har också förstått att det ser lite olika ut i olika kommuner.

  1. Hej Fia!
   Vid studier har du möjlighet att utöka tiden utifrån hur mycket du studerar. Detta kommer du överens med förskolechefen på den enheten där du har barnet. Lycka till
   Vänligen Sibyl Berglund, förskolesamordnare, Staffanstorps kommun

 20. Varför går det inte att läsa mer om förskolorna här på hemsidan? När jag trycker på dom kommer jag till cityblogg där det står att hemsidan jag söker är nerlagd.

  1. Hej Sara!
   Tack för din synpunkt. Länkproblemet som du upplever är inte hos oss utan de ligger hos de fem förskolor som tillhör Jeppsagårdens personalkooperativa förskolor. Vi har meddelat dem att deras webbsidor ligger nere. Kontaktperson är Annika Lindgren på Klockaregården på tel 040-46 14 05.
   Hoppas de löser frågan.
   Vänligen Lisbeth Svensson, Staffanstorps kommun