Familjedaghem

Stövlar. Foto: Gunilla Edman

Pedagogisk omsorg 1-6 år – Familjedaghem

Familjedaghem är en form av pedagogisk omsorg som utgör ett alternativ till förskolan och bygger på samma grundläggande principer som övrig förskoleverksamhet. Det etablerade begreppet för yrkesgruppen som arbetar inom familjedaghem är dagbarnvårdare. Verksamheten är mestadels förlagd i dagbarnvårdarnas egna hem men kompletteras också med verksamhet i gemensam grupplokal , där barnen får möjlighet att vara delaktiga i en större barngrupp. Verksamheten ska stimulera barnens utveckling och fortsatta lärande. Pedagogisk verksamhet är inte en skolform enligt skollagen (2010:800) och styrs därför inte av förskolans läroplan (Lpfö 98, rev. 2010). Däremot ska verksamheten följa de allmänna råd som Skolverket tagit fram.

Kontaktuppgifter till familjedaghemmen hittar du nedan.

I Staffanstorp

Familjedaghem

Visa familjedaghemmens grupplokal i förskolekartan

 

 

Hoppa till navigering