Taxor & avgifter

Maxtaxa 2017

Inkomst registreras via e-tjänsten ”Mina sidor”, tänk på att även en registrera ändrade inkomstförhållanden, till exempel vid byte av arbete eller föräldraledighet.

Förskola

Barn nummer: 1 2 3 4
Att betala av bruttolönen 3% 2% 1% 0
Maxtaxa 1 362 kr 908 kr 454 kr 0

Barn nummer ett är alltid det yngsta inom barnomsorgen. Maxtaxa börjar gälla när hushållet har en bruttoinkomst på 45 390 kr eller mer.

Allmän förskola

Från och med den 1 september det år barnet fyller tre är har det rätt till allmän förskola. Allmän förskola är kostnadsfri och motsvarar 525timmar/år. Året följer skolans läsår. För de barn som har behov av barnomsorg utöver dessa 525 timmar reduceras maxtaxan med ett avgiftsavdrag på 35,5%.

Reduceringen gäller inte under juni, juli och augusti månad, samt perioden 16 december till och med den 15 januari. Under dessa perioder debiteras full maxtaxa.

Fritidshem

Barn nummer: 1 2 3 4
Att betala av bruttolönen 2% 1% 1% 0
Maxtaxa 908 kr 454 kr 454 kr 0

Läs mer om Maxtaxa på Skolverket

Skolmåltider för gymnasieelever

Terminsavgift 0 kr

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer.

26 kommentarer till Taxor & avgifter

 1. Hej! Om barnen har växelvist boende hos sina föräldrar, där ena veckan går de fulltid och andra veckan inte alls (skolomsorg/fritids) + (allmän fsk 15h/vecka)? Går det att ha delad faktura då? Eller hur fungerar det? I dagsläget delas barnomsorgsavgiften halva var, men det är bara under den ena förälderns veckor som det nyttjas.

  1. Hej

   För att kunna ge dig ett bra svar behöver vi veta lite mer om er situation. Det bästa är om du kan ringa till Ingrid Hansson på ekonomiavdelningen så hjälper hon dig. Du når Ingrid via vår växel på 046-251100.

   Hälsningar,

   Eva Mellberg
   Avdelningschef förskola

 2. Hej,
  Man kan läsa i texten ovanför att: ” fr.o.m. 1 september det året som barnet fyller 3, har det rätt till allmän förskola. Allmän förskolan kostnadsfri och 525 timmar/år. För de barn som har behov av barnomsorg utöver dessa 525 timmar reduceras maxtaxan med ett avgiftsavdrag med 35,5%.”
  Vår dotter är snart 5 år och det är full avgift för henne. Ska man inte få reducerad avgift? Varför får vi betala full avgift? Detta ska man väl ändå inte behöva påpeka eller anmäla, ni ser väl hur gamla barnen är?
  Mvh Camilla

  1. Hej Camilla!

   Jag kan tyvärr inte se hur det ser ut för er utifrån de uppgifter jag här fått, var vänlig ring till Ingrid Hansson på ekonomiavdelningen för att få information kring just er avgift och hur den är framtagen. Ni når Ingrid via vår växel på tel.nr 046-251100.

   Vänliga hälsningar
   Eva Mellberg
   Avdelningschef förskola
   Utbildningsförvaltningen

 3. Hej! Har nyligen gått på föräldraledighet med barn nummer två. Äldsta barnet går på förskolan 15 timmar i veckan. Får jag betala lika mycket för hennes förskoleplats nu som om hon skulle vara där 40 timmar i veckan?
  Mvh Therese

  1. Hej
   Ursäkta sent svar!
   Avgiften för förskola är densamma oavsett antal timmar i förskolan. Maxtaxa gäller enligt information här ovan.

   vänligen,
   Eva Mellberg, avdelningschef förskola

 4. Hej!
  Hur många timmar räknas som halvtid på förskola? Sonen är på dagis 9-14 varje dag, dvs 25 timmar per vecka. Räknas det som halvtid eller som heltid?

 5. Hej Pierre, avgiften baseras på hushållets totala bruttoinkomst per månad.
  Vänligen
  Maria Björk Ohlin
  Barn och utbildning

 6. Dagis avgiften räknas väl som överallt annars på adressen och inkomsten där barnet bor??

 7. Utdrag från veckomejl från skolan: ” Som vanligt äter vi frukt tillsammans varje morgonsamling, så kom ihåg frukt i väskan varje dag.”
  Vart skickar vi som föräldrar fakuran/lämnar in kvitto för frukten till kommunen? Jag har hittills inte sett något avdrag på vår avgift så antar att kommunen kommer ersätta våra utlägg på annat sätt. Det är ju uppenbarligen en obligatoriskt, dagligen återkommande del av skolverksamheten på samma sätt som lunchen.

  1. Hej Anna!
   Tråkigt att du uppfattat det som ett krav att ta med frukt till skolan. Vi vet att det förekommer fruktstunder i de lägre åldrarna ute på skolorna och hoppas att skolpersonalen ute på enheterna har informerat om att detta är en frivillig åtgärd. Kontakta gärna rektor på berörd skola om du har ytterligare frågor.
   Vänligen
   Maria Björk Ohlin
   Barn och utbildning
   Staffanstorps kommun

 8. Hej,

  Jag är mammaledig med sonen och min dotter 4-år går 15 timmar på en kooperative förskolan. Vi betalar 336kr för förskolasavgift per månad, är det rätt för jag har hört det är gratis 15 timmar när barnen fyller 3 år eller jag har missförstått regler. Tack för svaret./ Thao

  1. Hej Thao,
   Din fråga är inte helt enkel att svara kort på, utan ta kontakt med Ingrid Hansson 046-251475 på barnomsorgsdebiteringen eller Sibyl Berglund 046-251249 som är förskolesamordnare.
   Vänligen
   Maria Björk Ohlin
   Barn och utbildning
   Staffanstorps kommun

 9. Hej

  En liten fråga. Min dotter börjar i ”nollan” nu ht 2014 och tillhör skolan from 20140816. Hon är på ”dagis” fram tom 20140815. Jag har betalt full taxa (beräknad på vår inkomst naturligtvis) för heltid augusti ut, och ska sedan betala taxa för fritidsverksamheten med. Detta blir ju dubbel avgift för de sista två veckorna i augusti och detta kan väl inte vara rätt?

  Hälsningar Lotta

  1. Hej Lotta, kontakta Ingrid Hansson 046-25 14 75 så hjälper hon dig med din faktura.
   Vänligen Maria Björk Ohlin
   Barn och utbildning, Staffanstorps kommun

 10. Hej,
  Min son har varit ledig från förskolan under juli månad. Vi ska ändå betala avgiften för denna månad. Varför är det så?

  Med vänliga häslningar
  Sandra

  1. Hej Sandra, avgift för barnomsorgen tas ut enligt maxtaxa 12 månader per år. Avgiften baseras på hushållets gemensamma bruttoinkomst per månad. Med hushåll avses ensamstående
   och makar/sammanboende som är folkbokförda på samma adress med eller utan gemensamma barn. Båda parters inkomst ligger till grund för avgiften även om de inte har gemensamma barn.
   Avgift betalas under inskolningstiden. Frånvaro på grund av sjukdom, semester, lov eller annan ledighet ger inte rätt till reducerad avgift.
   Vänligen Maria Björk Ohlin
   Barn och utbildning, Staffanstorps kommun

 11. Tack för att det finns någon som tar upp det här med frukt i skolan. Självklart måste barnen få en frukt i sig varje förmiddag i skolan. Men det är riktigt illa att inte skolorna i kommen kan bistå med en frukt till sina elever. I förskoleklassen i Hjärup har man fruktstund varje dag på förmiddagen. Även om det inte är ett tvång att ta med sig så uppmanas man att ta med en frukt varje dag. Precis som lotta säger så kan det finnas olika anledningar till att barnen inte får med sig en frukt och inte ens då kan skolan bistå med en frukt. det är skamligt för en liten 6 åring och inte okej.
  Politikerna i kommunen skryter om hur bra budget vi har mn kan inte kosta på sig en så enkel sak som en frukt. Nej det är självklart viktigare med ipads och datorer än att eleverna får i sig näring så de presterar bra i skolan och klara en hel dag i skolan.
  En annan fundering jag har är om fruskostiden är lika kort i alla skolor i kommunen? I Hjärup finns inga marginaler alls om man råkar komma lite sent. Varför är frukosttiden bara mellan 7.30.7.45? Är det tänkt att eleverna ska kasta i sig frukosten? Det kan vara väldigt stressigt för många föräldrar av olika anledningar att ibland hinna komma i tid till frukosten. Frukosten borde serveras åtminstone fram till 8. Jag tycker det är dags att politikerna i kommunen börjar diskutera måltiderna i skolorna.

  Med vänlig hälsning Emma

 12. Hej.
  Läser om diskutionen kring mellanmål och dylikt i skolan. Enligt skollagen står det såhär:

  ”Avgifter

  10 § Utbildningen ska vara avgiftsfri.

  Eleverna ska utan kostnad ha tillgång till böcker och andra lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning samt erbjudas näringsriktiga skolmåltider.

  Avgifter i samband med ansökan om plats får inte tas ut.

  11 § Trots 10 § får det förekomma enstaka inslag som kan medföra en obetydlig kostnad för eleverna.

  I samband med skolresor och liknande aktiviteter får det, trots övriga bestämmelser i denna lag, i enstaka fall under ett läsår förekomma kostnader som ersätts av vårdnadshavare på frivillig väg. Sådana aktiviteter ska vara öppna för alla elever. Ersättningen får inte överstiga huvudmannens självkostnad för att eleven deltar i aktiviteten”

  Enstaka fall under ett läsår – det borde ju kunna användas för utflyktsfallet. MEN, frukt varje dag, hur förklarar ni detta. Det förljer inte skollagen och det ger inte alla barn möjligheten till en skolgång på lika villkor, då alla föräldrar inte har möjlighet av olika skäl att skicka med frukt till sina barn.

  Detta är kanske något som ni borde se över i era verksamheter?

  Mvh Lotta

  1. Hej!
   Tråkigt att du uppfattat det som ett krav att ta med frukt till skolan. Vi vet att det förekommer fruktstunder i de lägre åldrarna ute på skolorna och hoppas att skolpersonalen ute på enheterna har informerat om att detta är en frivillig åtgärd. Kontakta gärna rektor på berörd skola om du har ytterligare frågor.

   Vänligen
   Maria Björk Ohlin
   Barn och Utbildning

   1. Hej.
    Såklart barnen behöver frukten på förmiddagen för att orka med. Inget konstigt. Hur förklarar du för ditt barn att han av alla 22 inte får någon frukt? Det är ju inte frivilligt, om man bryr sig om sitt barn. Det viktiga anser jag att ni ser till att det finns i budgeten för skolorna att förse barnen med frukt!
    Lotta Sjögran

    1. Hej Lotta!
     Det är våra politiker som tar beslut om budgeten för våra verksamheter. Du kan kontakta dina politiker som medborgare i Staffanstorps kommun för att diskutera kommunala frågor.
     Vänligen
     Maria Björk Ohlin
     Barn och Utbildning

     1. Hej igen.
      Er veterligen, finns det idag utrymme i skolornas budget att förse barnen med frukt varje dag? Det jag undrar nu då är om det finns med i budgeten, så att det är rektorn jag ska kontakta, eller om det inte finns i budgeten, så att det är politikerna?
      Mvh Lotta

      1. Hej Lotta!
       Jag har pratat med kostchefen Kerstin Storck och i den nu liggande budgeten finns inte frukt med. Om du har pratat med rektorn är nästa steg att kontakta Barn- och utbildningsnämndens ordförande Nino Vidovic nino.vidovic@staffanstorp.se
       Lycka till!
       Maria Björk Ohlin

       1. Tack för hjälpen.
        Lotta

 13. Hej!
  Jag undrar hur dom räknar ut detta om det är delad vårdnad? Jag och min sambo ska ha hans barn som han har med ex frun ,dom är på 4 och 6 år, vi ska ha dom 50-50. Räknar dom min och hans inkomst då eller bara hans eller hans och exfrun?


 • Kommentarer


  pool

 • Blanketter


  pool

  Vill du söka barnomsorg, beställa betyg eller ansöka om bygglov? Här hittar du kommunens blanketter och här kommer du att hitta våra e-tjänster. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har knappt 24 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare ger själ och hjärta åt vår verksamhet. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »