Annika Nordlund Foto: Lisbeth Svensson

Visa bilden i full storlek.