Annika Nordlund Foto:Lisbeth Svensson

Visa bilden i full storlek.