Fritidshem är en verksamhet som sker inom grundskolans ram efter skoltidens slut och på loven för barn i förskoleklass och grundskola. Foto: Pixabay

Visa bilden i full storlek.