Läroplaner och riktlinjer för fritids

En läroplan är en förordning som utfärdas av regeringen och ska följas. I läroplanerna beskrivs verksamheternas värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer för arbetet.

I läroplan för grundskolan ingår även läroplan för fritidshem.

Hoppa till navigering