E-tjänster inom fritidshem

E-tjänst. Illustration: Staffanstorps kommun

Staffanstorps kommun erbjuder e-tjänster för vårdnadshavare med barn i fritidshem. E-tjänsterna ger dig större frihet att själva kunna starta och följa ditt ärende när som helst 24 timmar om dygnet. Idag används två olika system, Mina sidor och Vklass.

Via Mina sidor kan du ansöka om plats, besvara erbjudande om plats, göra ändringar eller säga upp din plats. För att kunna logga in på Mina sidor behöver du ett BankID.

Ansökan till fritidshem görs via Staffanstorp.se, Barn och utbildning, grundskola, fritidshem, ansökan om plats på fritids och sedan ”Mina sidor” där ni går direkt till fliken ”Ansökan till fritidshem”, utan att logga in med BankID.

Har ni frågor kring fritidshemsansökan, var vänlig kontakta skoladministratören på den berörda skolan. Överflyttningen från förskola till fritidshem på skola sker tidigast den 16 augusti.

Vklass används för kommunikation mellan förskolan/familjedaghemmet och vårdnadshavare. Här registrerar du även ditt barns schema. Via Vklass kan du ta del av dokumentation samt pedagogiska planeringar för verksamheten. Inloggningsuppgifter till Vklass får du genom din förskola eller skola.

Ansökan

Ansökan görs via Mina Sidor. Du behöver inte vara inloggad för att ansöka om plats. Om ditt barn har skyddad identitet ska du inte använda e-tjänsten för din ansökan. Kontakta Utbildningsförvaltningen på tfn 046-25 11 00 så hjälper vi dig med din ansökan.

Schema

Som vårdnadshavare ska du anmäla ditt barns schema till fritidshemmet. Detta görs via Vklass. Barnens scheman ligger bland annat till grund för planeringen av verksamheten, bemanningen och beställning av måltider. Det är också viktigt ur säkerhetssynpunkt att enheten har tillgång till aktuella scheman.

Inkomstuppgift

För att du ska få rätt avgift behöver du ange hushållets aktuella inkomst. Du justerar inkomstuppgifter via Mina sidor.

Uppsägning

Uppsägning av plats på fritidshem görs via Mina sidor. Platsen ska sägas upp minst två månader innan du vill att platsen ska avslutas. Det datum du registrerar uppsägningen på Mina sidor räknas som uppsägningsdatum. Avgift debiteras under uppsägningstiden, oavsett om platsen nyttjas eller inte.

 Dataskyddsförordningen (GDPR)

Information – behandling av personuppgifter

Hoppa till navigering