Läroplaner och riktlinjer för skola

Läroplan Lgr 11´s utsida. Foto: Skolverket

En läroplan är en förordning som utfärdas av regeringen och ska följas.  I läroplanerna beskrivs verksamheternas värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer för arbetet.

Målen för det offentliga skolväsendet är dels mål som skolan ska sträva efter att eleverna når (strävansmål), dels mål som skolan ska se till att alla elever kan uppnå (uppnåendemål).

I läroplan för grundskolan ingår även läroplan för förskoleklass.

Synpunkts- och Klagomålshantering inom förskola och skola

Om du inte är nöjd med förskolans eller grundskolans verksamhet, ska du i första hand prata med personal eller förskolechef/rektor. Om du har ditt barn i en skola , förskola eller fritidshem i egen regi (fristående) ska du vända dig till den skolans ledning eller styrelse.

Vill du framföra synpunkter/ klagomål om den utbildning som sker i en kommunal skola kan du via kommunens klagomålssystem MMP. Du hittar detta system på Staffanstorp.se ( ”Kontakt och felanmälan”).

I din kontakt med kommunen anger du vad klagomålet handlar om samt hur du önskar bli kontaktad.

Hantering av synpunkter/ klagomål inom Staffanstops kommun hanteras via MMP, där ärendet efter ankomstregistrering skickas ut till handläggande avdelning. Vet du vem som har ansvar för det område som synpunkten/ klagomålet gäller kan du givetvis skicka e-post direkt till den personen.

Oavsett hur du väljer att framföra ditt klagomål kommer det att sparas i kommunens datorsystem för inkomna handlingar. Ansvarig person får sedan ärendet till sig och påbörjar arbetet med ärendet. Det är också denna person som kommer att ta kontakt och föra dialogen med dig som lämnat in synpunkten/ klagomålet.

Du kan också vända dig till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet om du tycker att skolan eller förskolan har gjort fel. Olika myndigheter granskar olika delar av skolans och förskolans arbete. Vilken myndighet du ska vända dig till med just ditt problem beror på vad saken gäller och du kan få mer information på www.skolinpektionen.se

 

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer.

2 kommentarer till Läroplaner och riktlinjer för skola

 1. Hej

  Mina barn går i skola i Staffanstorps kommun och lär sig där den nyligen kritiserade matematiska metoden skriftlig huvudräkning med mellanled. Med anledning av den kritik som framkommit, där denna metod anses undergräva snarare än att förbättra elevernas matematikkunskaper, undrar jag om Staffanstorps kommun kommer att omvärdera detta och återgå till mer traditionella beräkningsmetoder.

  1. Hej Stefan!
   Detta läsår deltar Staffanstorps kommun i Matematiklyftet och pedagogerna för ständigt pedagogiska samtal kring matematik. Skriftlig huvudräkning är en av metoderna som lärs ut, lika väl som traditionella beräkningsmetoder i matematik. I läroplanen, LGR 11, står det att eleverna ska utveckla en förtrogenhet med metoder, d.v.s. inte enbart en metod utan flera olika. Eleverna kan utifrån detta sedan välja den metod som de känner att de förstår och behärskar bäst. Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov och det gör att det finns olika vägar att nå fram till samma svar i en uppgift.
   I nuläget avvaktar vi den rapport och de rekommendationer som Skolverket kommer att ge oss kring skriftlig huvudräkning.

   Med vänlig hälsning

   Annika Hindemith, Förstelärare och matematikhandledare, Staffanstorps kommun Marie Olsson, Förstelärare och matematikhandledare, Staffanstorps kommun


 • Kommentarer


  pool

 • Blanketter


  pool

  Vill du söka barnomsorg, beställa betyg eller ansöka om bygglov? Här hittar du kommunens blanketter och här kommer du att hitta våra e-tjänster. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har knappt 24 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare ger själ och hjärta åt vår verksamhet. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »