Betyg och bedömning

Kursplaner och betyg är ett område som Skolverket får många frågor kring och det är också något som det samtalas mycket om på skolorna. På Skolverkets webbplats finns beskrivningar av betygssystemet, bestämmelser och exempel samt vanliga frågor och svar.

Ny betygsskala

I samband med att de nya läroplanerna för grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan införs även en ny betygsskala för grundskolan. Den nya betygsskalan har fler betygssteg än den nuvarande, det innebär däremot inte ett nytt betygssystem.

I samband med gymnasiereformen införs en ny betygsskala med fler betygssteg. Det innebär däremot inte ett nytt betygssystem. Den nya skalan och de nya kunskapskraven ska ge bättre förutsättningar för tydligare information och en rättvisare och mer nyanserad bedömning. Skalan är sexgradig från A till F med fem godkända och ett icke godkänt betygssteg.

Betygshandlingar för grundskola, gymnasium och vuxenutbildning

Om du saknar ditt betyg från grundskolan, kan du beställa en betygskopia från kommunarkivet, se längst ner på sidan.

Staffanstorps kommun saknar gymnasieskola och vuxenutbildning, detta innebär att slutbetyg från gymnasieskola och vuxenutbildning finns i den kommun där skolan är belägen. Kommunarkivet tar emot och förvarar betyg från privata vuxenutbildningar.

I kommunarkivet finns även enstaka, äldre betygshandlingar från både gymnasieskola och vuxenutbildning.

Kommunarkivet bevarar även slutbetyg från Hvilan Utbildning som är en fristående skola i kommunen.

Ditt betyg är en värdehandling som ska aktas och bevaras för framtida bruk. Vi kan lämna ut en kopia på ditt slutbetyg eller göra ett utdrag från betygskatalogen, men ett original går inte att återskapa.

För att beställa en betygskopia eller utdrag ur betygskatalogen från kommunarkivet tag kontakt med kommunarkivet på telefonnummer 046-25 12 27. Du kan också beställa din betygskopia via en blankett för att beställa betygskopior som du skickar in eller via e-service.

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer.

En kommentar till Betyg och bedömning

  1. Hej,
    vi, Hvilan Utbildning, lämnar våra elevers examensbetyg till kommunarkivet. Om Folkhögskolan Hvilan gör detsamma vet jag inte :)