Systematiskt kvalitetsarbete

All verksamhet i Staffanstorps kommuns förskolor och skolor bedrivs utifrån ett systematiskt kvalitetsarbete där kartläggning och analys sker i verksamheterna.

En gång per mandatperiod får verksamheterna en kvalitetsdjupdykning då Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott tillsammans med avdelningschef och administratör från förvaltningen åker ut till förskolorna, och tillsammans med utbildningschef och utbildningsstrateg till grundskolorna och intervjuar skolledning, personal, elever/barn och vårdnadshavare. Vid tillfället skrivs en minnesanteckning. Uppföljning sker sedan i kvalitetsnämnden dit skolledare bjuds in för frågestund med alla nämndsledamöterna.

Kollegialt skolledarlärande – Två gånger per år redovisar kommunens skolledare en skolanalys utifrån givna frågeställningar för varandra och Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. I skolanalysen redovisar skolledaren elevernas resultat (betyg, nationella prov, enkäter mm) och vilka insatser som görs. Dessa följs sedan upp med resultatsamtal av utbildningschef och utbildningsstrateg. Detta sker efter ca 2 månader.

 

 

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

2 kommentarer till Systematiskt kvalitetsarbete

 1. Vad bra att det finns en barn och utbildningsplan som visar kommunens övergripande tankar om hur verksamheten i förskolor och skolor ska utformas.
  Om jag som kommuninvånare vill ta del av det av kommunen antagna fysiska dokumentet och dess innehåll, vart hittar jag själva dokumentet?

  1. Hej Elin, nu är sidan uppdaterad. Barn- och utbildningsplanen avskaffades den 14 september 2015.
   Förskolorna och skolorna i kommunen utgår från de nationella läroplanerna. Utifrån styrdokumenten arbetar sedan enheterna med systematiskt kvalitetsarbete där kartläggning, analys och nya mål dokumenteras för att utveckla verksamheterna.
   Vi har också kommunfullmäktiges mål som beslutas per mandatperiod, där sedan de övergripande genomförandeplanerna genomförs per nämnd.
   Återkom gärna till mig om du vill ha mer information.

   Med vänliga hälsningar

   Anja Ritzau
   utbildningsstrateg

   anja.ritzau@staffanstorp.se