Systematiskt kvalitetsarbete

All verksamhet i Staffanstorps kommuns förskolor och skolor bedrivs utifrån ett systematiskt kvalitetsarbete där kartläggning och analys sker i verksamheterna.

En gång per mandatperiod får verksamheterna en kvalitetsdjupdykning då Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott tillsammans med avdelningschef och administratör från förvaltningen åker ut till förskolorna, och tillsammans med utbildningschef och utbildningsstrateg till grundskolorna och intervjuar skolledning, personal, elever/barn och vårdnadshavare. Vid tillfället skrivs en minnesanteckning. Uppföljning sker sedan i kvalitetsnämnden dit skolledare bjuds in för frågestund med alla nämndsledamöterna.

Kollegialt skolledarlärande – Två gånger per år redovisar kommunens skolledare en skolanalys utifrån givna frågeställningar för varandra och Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. I skolanalysen redovisar skolledaren elevernas resultat (betyg, nationella prov, enkäter mm) och vilka insatser som görs. Dessa följs sedan upp med resultatsamtal av utbildningschef och utbildningsstrateg. Detta sker efter ca 2 månader.

 

 

Hoppa till navigering