Läsårstider

Tjejer på skolgård. Foto: Lisbeth Svensson

 

Läsåret 2020/2021

Höstterminen:    Måndag 17 augusti – fredagen 18 december

Vårterminen:      Måndagen 11 januari – tisdagen 15 juni

Lovdagar
26 oktober – 30 oktober
22 februari – 26 februari
29 mars – 1 april
14 maj
Tot 15 dagar
Utvecklingsdagar
10-14 augusti
6 oktober
19-20 november
7-8 januari
10 mars
3 maj
25 maj
16-18 juni
Tot 16 dagar

Läsåret 2021/2022

Höstterminen:     Onsdagen 18 augusti – onsdagen 22 december

Vårterminen:      Onsdagen 12 januari – torsdagen 16 juni

Lovdagar
1 november – 5 november
21 februari – 25 februari
11 april – 14 april
27 maj
Tot 15 dagar
Utvecklingsdagar
11-17 augusti
28 oktober
25-26 november
10-11 januari
8 mars
27 april
25 maj
17-21 juni
Tot 16 dagar

Fritidshemmen har fem stängningsdagar per läsår. Kontakta respektive skola för information om vilka dagar dessa är.

Läsårstider för Lunds och Malmös gymnasieskolor hittar du på respektive kommuns webbplats.

Ledighetsansökan

Enligt skolverket ska beslut om beviljad ledighet grundas på en samlad information om eleven.

Grundinställningen i Staffanstorps kommun är att ledighet ska beviljas ytterst restriktivt. I grundskolans läroplan finns riktlinjer för hur lärare ska bedöma och betygssätta elever. Läraren ska bland annat utifrån kursplanernas krav, allsidigt utvärdera varje elevs kunskapsutveckling. Detta innebär att eleven måste vara närvarande för att skolan ska kunna genomföra sitt uppdrag. Ledighet från skolan måste därför anses ha negativ inverkan på skolans möjlighet att uppnå de lagstiftade målen och elevens möjlighet att nå kunskapsmålen.

Ledighetsansökan görs via Vklass.

Hoppa till navigering