Läsårstider

Tjejer på skolgård. Foto: Lisbeth Svensson

 

Läsåret 2019/2020

Höstterminen:       19 augusti- 20 december

Vårterminen:         9 januari – 9 juni

Lovdagar

30 september (utvecklingsdag)
28 oktober – 29 oktober (utvecklingsdagar)
30 oktober – 1 november
7-8 januari (utvecklingsdagar)
17 – 21 februari
3 mars (utvecklingsdag)
6 april – 9 april
22 maj

 

Läsåret 2020/2021

Höstterminen:    Måndag 17 augusti – fredagen 18 december

Vårterminen:    Måndagen 11 januari – tisdagen 15 juni

Lovdagar
26 oktober – 30 oktober
22 februari – 26 februari
29 mars – 1 april
Tot 14 dagar

Utvecklingsdagar
10-14 augusti
30 september
19-20 november
7-8 januari
10 mars
26 april
25 maj
16-18 juni
Tot 16 dagar

 

Läsårstider för Lunds och Malmös gymnasieskolor hittar du på respektive kommuns webbplats.

Ledighetsansökan

Enligt skolverket ska beslut om beviljad ledighet grundas på en samlad information om eleven.

Grundinställningen i Staffanstorps kommun är att ledighet ska beviljas ytterst restriktivt. I grundskolans läroplan finns riktlinjer för hur lärare ska bedöma och betygssätta elever. Läraren ska bland annat utifrån kursplanernas krav, allsidigt utvärdera varje elevs kunskapsutveckling. Detta innebär att eleven måste vara närvarande för att skolan ska kunna genomföra sitt uppdrag. Ledighet från skolan måste därför anses ha negativ inverkan på skolans möjlighet att uppnå de lagstiftade målen och elevens möjlighet att nå kunskapsmålen.

Ledighetsansökan görs via Vklass.

Hoppa till navigering

 • Blanketter/e-tjänst

  pool

  Staffanstorps kommun har ingen e-tjänst, men håller för närvarande på att utveckla sina e-tjänster. Letar du efter blanketter kan du hitta dessa här.

 • Digital anslagstavla


  pool

  Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan utanför rådhuset. Du finner tillkännagivanden, kungörelser, justerade protokoll med mera. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har över 25 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare är vår främsta styrka. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »