Modersmålsundervisning

Modersmålsundervisning är ett frivilligt ämne och finns i grundskolan från årskurs 1, särskolan och gymnasieskolan.

Liksom i övriga ämnen följer undervisning och betygssättning en kursplan och betygskriterier.

En elev kan få modersmålsundervisning om följande villkor uppfylls:

 • Minst en av elevens vårdnadshavare har detta språk som modersmål.
 • Språket används som umgängesspråk i hemmet.
 • Eleven har åtminstone grundläggande färdigheter i språket.
 • Det finns lämplig lärare.
 • Minst fem elever i kommunen har anmält intresse för undervisning i språket.

Kraven på minst fem elever i kommunen och umgängesspråk i hemmet gäller inte de nationella minoritetsspråken: finska, meänkieli, jiddisch, romani, samiska.

Undervisning kan erbjudas i alla språk utom svenska, under förutsättning att villkoren är uppfyllda. Anmälningar till språk, som vi för närvarande inte har undervisning i, ligger på bevakning tills undervisning kan erbjudas. Anmälan behöver alltså bara göras en gång.

För närvarande har vi undervisning i albanska, arabiska, bosniska, danska, engelska, finska, franska, grekiska, isländska, italienska, kroatiska, kurdiska/badinani, kinesiska/mandarin, persiska, polska, romani, rumänska, ryska, serbiska, spanska, thai, tyska, och ungerska.

Undervisningen organiseras där det är möjligt i grupper. Yngre barn får sin undervisning på hemskolan, medan elever från och med åk 4 kan få sin undervisning på annan skola inom rimligt avstånd.

Undervisning sker utanför elevens ordinarie skoltid, dvs oftast efter skoldagens slut.

Har du ett barn i grundskolan som du vill anmäla till modersmålsundervisning, ska du använda denna blankett:

Om du vill avsluta ditt barns modersmålsundervisning, använder du denna:

Sista datum för ansökan inför höstterminen är den 1 maj och inför vårterminen den 1 december.

För mer info om modersmålsundervisning kontakta Katherina Vrgoc via mejl eller telefon 046-251459

Modersmål i förskolan/förskoleklass

I Staffanstorps kommun ansvarar den enskilda enhet, inom såväl den kommunala som i den fristående verksamheten, för utformningen av modersmålsstödet.

Om ditt barn har ett annat umgängesspråk än svenska med minst en av föräldrarna, har barnet rätt till modersmålsstöd i förskolan/förskoleklass. I Staffanstorps kommun erbjuds enheterna språkpåsar.

För mer information om modersmål i förskolan/förskoleklass, kontakta respektive rektor.

 

Hoppa till navigering

 • Information om COVID-19

  coronavirus

  Staffanstorps kommun följer noga händelseutvecklingen kring covid-19. Vi har skapat en sida med länkar till sidor där du kan läsa mer information och råd kring sjukdomen. Den sidan besöker du genom att klicka här.

 • Digital anslagstavla


  pool

  Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan utanför rådhuset. Du finner tillkännagivanden, kungörelser, justerade protokoll med mera. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har över 25 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare är vår främsta styrka. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »