Prao

I skolan utbildar vi framtidens arbetskraft, avståndet mellan grundskolan och arbets- och yrkeslivet minskas genom ett naturligt samarbete.

Praktisk arbetslivsorientering (prao) är ett sätt att ge elever mer kunskap om arbetslivet och olika yrkesområden. Prao är ett viktigt inslag i våra elevers studier och framtid. Eleverna får kunskaper om arbetslivet, erfarenhet av ett yrkesområde som intresserar, samt stärkt självförtroende och en chans att visa vad de går för. Eleverna söker själva sina platser som en del av det entreprenöriella lärandet, ta initiativ och ansvar samt omsätta ideér till handling

Prao i grundskolan

Elevernas arbetsuppgifter ska anpassas efter elevens ålder och mognad. Vid prao får endast lättare och riskfritt arbete genomföras. Skolan ansvarar för att praktikplats väljs efter omsorg så att inte eleven utsätts för risker under praktiken. Det direkta skyddsansvaret för elever undre praktik ligger på den som driver verksamheten. Eleverna är under praotiden försäkrade genom kommunen.

Skolan ska göra en bedömning om det finns behov av att anpassa verksamheten/arbetsuppgifterna till en enskild minderårigs egenskaper. En handledare ska utses på praktikplatsern och arbetsgivaren ska göra en allmän bedömning av de risker som kan finnas för en ungdom.

Frågor kring  PRAO besvaras av Studie- och yrkesvägledaren på skolan.

Regler för Prao-perioden

Arbetstiden får omfatta minst sex timmar/dag – högst sju timmar/dag och fördelade på fem dagar. Arbetstiden bör så långt som möjligt följa arbetsplatsens tider, eleven får dock inte börja före kl 06.00 och inte sluta efter kl 20.00. Eleven ska ha en handledare på arbetsplatsen. Eleven är försäkrad genom skolan. Företaget rapporterar elevens eventuella frånvaro till SYV eller annan personal på skolan

Information inför PRAO

 

 

 

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

4 kommentarer till Prao

 1. Vilken vecka har elever åk 9 Prao under höstterminen 2018?

  1. Hej Dorota!
   Tack för din fråga. Det bästa är att kontakta studie- och yrkesvägledaren på elevens skola då de bäst besvarar frågor kring prao. Annars är Anne Björcke tillbaka från sin semester den 30 juli.
   mvh Lisbeth, Staffanstorps kommun

 2. Vad gäller för kostnader som eleven får vid Prao? Tänker främst på resor till och från praoplatsen, men även lunch som eleverna behöver äta. Erästter skolan eleverna för detta? Lomma har en tydlig policy som ligger på deras webb: http://www.lomma.se/download/18.9baba9e14178fcdb4912145/1426690749503/PRAO-regler+ht13.pdf

  1. Hej!
   Eleverna kan äta på sin skola om de har prao i Staffanstorp.Skolan ersätter inte för några resor till och från praoplatsen.Vänligen ta kontakt med den skolan som ditt barn går på för mer information kring prao.

   Vänligen Camilla Nilsson