Prao

I skolan utbildar vi framtidens arbetskraft, avståndet mellan grundskolan och arbets- och yrkeslivet minskas genom ett naturligt samarbete.

Praktisk arbetslivsorientering (prao) är ett sätt att ge elever mer kunskap om arbetslivet och olika yrkesområden. Prao är ett viktigt inslag i våra elevers studier och framtid. Eleverna får kunskaper om arbetslivet, erfarenhet av ett yrkesområde som intresserar, samt stärkt självförtroende och en chans att visa vad de går för. Eleverna söker själva sina platser som en del av det entreprenöriella lärandet, ta initiativ och ansvar samt omsätta ideér till handling

Prao i grundskolan

Pga risk för smittspridning av Covid-19 är praon inställd under hösten 2020 och våren 2021.

Elevernas arbetsuppgifter ska anpassas efter elevens ålder och mognad. Vid prao får endast lättare och riskfritt arbete genomföras. Skolan ansvarar för att praktikplats väljs efter omsorg så att inte eleven utsätts för risker under praktiken. Det direkta skyddsansvaret för elever undre praktik ligger på den som driver verksamheten. Eleverna är under praotiden försäkrade genom kommunen.

Skolan ska göra en bedömning om det finns behov av att anpassa verksamheten/arbetsuppgifterna till en enskild minderårigs egenskaper. En handledare ska utses på praktikplatsern och arbetsgivaren ska göra en allmän bedömning av de risker som kan finnas för en ungdom.

Frågor kring  PRAO besvaras av Studie- och yrkesvägledaren på skolan.

Regler för Prao-perioden

Arbetstiden får omfatta minst sex timmar/dag – högst sju timmar/dag och fördelade på fem dagar. Arbetstiden bör så långt som möjligt följa arbetsplatsens tider, eleven får dock inte börja före kl 06.00 och inte sluta efter kl 20.00. Eleven ska ha en handledare på arbetsplatsen. Eleven är försäkrad genom skolan. Företaget rapporterar elevens eventuella frånvaro till SYV eller annan personal på skolan

Information inför PRAO

 

 

 

Hoppa till navigering