Prao

I skolan utbildar vi framtidens arbetskraft, avståndet mellan grundskolan och arbets- och yrkeslivet minskas genom ett naturligt samarbete.

Praktisk arbetslivsorientering (prao) är ett sätt att ge elever mer kunskap om arbetslivet och olika yrkesområden. Prao är ett viktigt inslag i våra elevers studier och framtid. Eleverna får kunskaper om arbetslivet, erfarenhet av ett yrkesområde som intresserar, samt stärkt självförtroende och en chans att visa vad de går för. Eleverna söker själva sina platser som en del av det entreprenöriella lärandet, ta initiativ och ansvar samt omsätta ideér till handling

Prao i grundskolan

Elevernas arbetsuppgifter ska anpassas efter elevens ålder och mognad. Vid prao får endast lättare och riskfritt arbete genomföras. Skolan ansvarar för att praktikplats väljs efter omsorg så att inte eleven utsätts för risker under praktiken. Det direkta skyddsansvaret för elever undre praktik ligger på den som driver verksamheten. Eleverna är under praotiden försäkrade genom kommunen.

Skolan ska göra en bedömning om det finns behov av att anpassa verksamheten/arbetsuppgifterna till en enskild minderårigs egenskaper. En handledare ska utses på praktikplatsern och arbetsgivaren ska göra en allmän bedömning av de risker som kan finnas för en ungdom.

Frågor kring  PRAO besvaras av Studie- och yrkesvägledaren på skolan.

Regler för Prao-perioden

Arbetstiden får omfatta minst sex timmar/dag – högst sju timmar/dag och fördelade på fem dagar. Arbetstiden bör så långt som möjligt följa arbetsplatsens tider, eleven får dock inte börja före kl 06.00 och inte sluta efter kl 20.00. Eleven ska ha en handledare på arbetsplatsen. Eleven är försäkrad genom skolan. Företaget rapporterar elevens eventuella frånvaro till SYV eller annan personal på skolan

Information inför PRAO

 

 

 

Hoppa till navigering

 • Information om COVID-19

  coronavirus

  Staffanstorps kommun följer noga händelseutvecklingen kring covid-19. Vi har skapat en sida med länkar till sidor där du kan läsa mer information och råd kring sjukdomen. Den sidan besöker du genom att klicka här.

 • Digital anslagstavla


  pool

  Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan utanför rådhuset. Du finner tillkännagivanden, kungörelser, justerade protokoll med mera. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har över 25 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare är vår främsta styrka. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »