Skolval

Elev i arbete. Foto och licens: Åsa Siller

Val till förskoleklass hösten 2020

Skolvalet till förskoleklass hösten 2020 görs via Mina sidor mellan 10 januari till den 20 januari 2020.

Alla berörda har möjlighet att gå på informationsträffar under november 2019 enligt nedan:

 • Infomöten för blivande förskoleklass under november, kl 17.30-18.30:
Skola Datum
Uppåkraskolan  12 november
Tottarps skola (på Tottarps skola) och Hjärups skola (på Hjärups skola) 11 november
Staffanstorps Montessori 21 november
Baldersskolan 13 november
Anneroskolan/Borggårdsskolan (på Borggårdsskolan) 19 november
Kyrkheddinge skola 20 november
Mellanvångsskolan 26 november
Stanstorpsskolan 27 november

Tänk på att om man väljer en skola utanför kommunen eller utanför det närområde som man tillhör, är man inte berättigad till skolskjuts. Är ditt barn inte folkbokfört i Staffanstorps kommun och önskar delta i skolvalet, kontakta då Gustav Hultqvist via e-post innan vecka 42. Uppge barnets personnummer, så kommer ni att få möjlighet att logga in och göra ett skolval.

Riktlinjer för och information om placering av elever i förskoleklass och grundskolan i Staffanstorps kommun

Ni som gör skolval till förskoleklass ht 2020 kan söka fritidshemsplats när ni gör skolvalet. Detta kan ni i så fall se när ni loggar in på ”Mina sidor”. Ni behöver då inte göra en ny ansökan. Har ni ytterligare frågor kring fritidshemsansökan, var vänlig kontakta skoladministratören på den berörda skolan.

Överflyttningen från förskola till fritidshem på skola sker tidigast den 16 augusti. Ni kommer därefter få ett placeringserbjudande (innan skolstart) som ni behöver tacka ja eller nej till. Även detta görs via ”Mina sidor”. Ni behöver inte tacka ja till förskoleklassplaceringen.

Glöm inte att också säga upp er plats på förskolan. Det görs på ”Mina sidor” och något kontrakt behöver ni inte skriva ut. Uppsägningstiden är två månader och under tiden utgår ordinarie barnomsorgsavgift.

För att kunna logga in behöver du ett Mobilt BankID (e-legitimation). Om du inte har ett Mobilt BankID kan du beställa det via din Internetbank. I samband med din beställning behöver du också installera BankID säkerhetsapp om du inte redan har den installerad. Exakt hur du beställer ett Mobilt BankID skiljer sig lite åt mellan olika banker så ta därför kontakt med just din bank när du behöver hjälp.

Om man väljer en förskoleklass utanför Staffanstorps kommungräns

Kontakta den aktuella/mottagande skolan för att ansöka om plats. Om man inför valet av förskoleklass väljer en skola i en annan kommun är det viktigt att man även anmäler genom att logga in på Skolvalet.

Tänk på att om man väljer en skola utanför kommunen eller utanför det upptagningsområde som man tillhör, är man inte berättigad till skolskjuts.

Om ni har frågor kring valet är ni alltid välkomna att kontakta utbidlningskontoret på  046-25 11 00 (vxl) eller respektive skola.

Tänk på att även ansöka om plats på fritidshem i samband med skolvalet.

Val till åk 7 hösten 2020

Skolvalet inför åk 7 2020 görs under tiden 10 till 20 januari 2020.

Infomöten hålls på

 • Baldersskolan den 20 november kl 17.30-18.30
 • Hagalidskolan den 14 november kl 17.30-18.30 (”vanlig” klass) kl 18.30-19.30 (idrottsklass). Det är också rundvandring samt möjlig frågestund med personal och elever kl 18.30-20.00

Tänk på att om man väljer en skola utanför närområdet (som styrs efter var barnet är folkbokfört) är man inte berättigad till skolskjuts.

Idrottsklass åk 7 hösten 2020

Skolval för elever som vill söka idrottsprofilklass på Hagalidskolan görs på följande blankett: Ansökan till åk 7 idrottsklass lå 20 21senast 2020-01-20.

Provspelning kommer att ske i mars och besked om antagning lämnas i mars-april. Mer information finns på Hagalidskolans webbplats.

Ansökning för elever som inte är skrivna i Staffanstorp kommun och vill söka idrottsprofilklass görs endast på skriftligt på blanketten ovan (ej digitalt).

Skicka din blankett till Idrottsklass Hagalidskolan, Staffanstorps kommun, 245 80 Staffanstorp

 

Om man väljer en skola utanför Staffanstorps kommungräns

Kontakta den aktuella/mottagande skolan för att ansöka om plats. Om man väljer en skola i en annan kommun är det viktigt att man även anmäler det till hemkommunen via mail till Utbildningskontoret

Tänk på att om man väljer en skola utanför det närområde som man tillhör är man inte berättigad till skolskjuts.

 

 

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

När du väljer att kommentera så godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

25 kommentarer till Skolval

 1. Hej, innebär det att det inte längre finns syskonförtur? Finns det någon annan i Staffanstorp (ej Hjärup) som sökt till samma skolan och som bor närmare skolan så prioriteras det barnet som bor geografiskt närmare?

  1. Hej Alexandra,
   Vi tillämpar relativa närhetsprincipen i första hand. Mer om det kan ni läsa om i våra riktlinjer som finns på denna sida: https://staffanstorp.se/barn-och-utbildning/grundskola/skolval/
   Vänligen
   Anne Björcke, utbildningsförvaltningen

 2. Hej!
  Hur prioriteras syskonförtur mot den relativa närhetsptincipen?

  1. Hej Linus,

   Närhetsprincipen sätter syskonförturen ur spel.

   Mvh
   Gustav Hultqvist
   Utbildningsförvaltningen
   Staffanstorps kommun

 3. Hej!
  Undrar vad anledningen är att man ändrat kring skolval inför år 7.
  Dessutom var man ju tvungen att välja två skolor och eftersom ingen skjuts utgår till andra kommundelen vilket gör att ni kan ”hävda” att man valt ändå? Vi bor hyfsat rätt, men kan ju ha oturen att råka ut för andra valet. Mitt barn vill absolut inte gå på andra valet.

  1. Hej Anna,

   Skolvalet har ändrats för att kommunen måste följa närhetsprincipen i Skollagen. Om ni känner att ni bor rätt så ska närhetsprincipen inte ställa till det. Har du flera frågor så kan du gärna mejla mig på Gustav.Hultqvist@staffanstorp.se

   Med vänlig hälsning
   Gustav Hultqvist
   Utbildningsförvaltningen

 4. Hej!

  Vad händer om man inte gör ett aktivt val om man bor i Hjärup och vill att ens barn ska gå på Hjärupslundsskolan som är den enda högstadieskolan i Hjärup?

  1. Hej Maria,

   Det som händer är att vi kommer att skicka påminnelser tills vi får ett svar. Hör av dig om du får svårigheter att göra valet digitalt så kan vi hjälpa till.

   Med vänlig hälsning
   Gustav Hultqvist
   Utbildningssamordnare
   Utbildningsförvaltningen

   1. Ok, tack. Man måste alltså göra ett val oavsett.

 5. Hej,
  Måste vi hjärupsbor välja tre alternativ i skolvalet trots att det bara finns två skolor i Hjärup? Det finns väl ingen risk att något barn i Hjärup skulle placeras på sitt tredjeval som då skulle bli utanför orten?

  1. Hej Henrik,

   Tyvärr är systemet upplagt med tre val och man kan använda ”Övrig enhet” som tredje val för att fylla ut. Det är ingen risk att barn i Hjärup placeras på annan ort.

   Med vänlig hälsning
   Gustav Hultqvist
   Utbildningssamordnare
   Utbildningsförvaltningen

   1. Tack Gustav!
    (Jag antar att du avsåg ”Enhet för 3:e val av skola utanför Stp” som utfyllnadsalternativ då det inte finns något som heter ”Övrig enhet” – samt att det då alltså egentligen inte spelar någon roll vad man väljer som 3:e. För att undvika denna fråga på nytt kanske ett alternativ ”Utfyllnadsalternativ, t.ex. för Hjärup alt. 3” borde läggas till?)

 6. Hej
  Inför förskoleklass 2019/2020. Jag har tittat på kartan och alla gator på vikhemsområdet finns inte och är inte tydliga så jag ville bara höra vilket upptagningsområde Rörtegelvägen tillhör.

  Med vänliga hälsningar
  Malin

  1. Hej Malin,
   Vi har inte upptagningsområden mer utan närhetsområden. Staffanstorp är ett närhetsområde och Hjärup ett annat. Vi försöker tillmötesgå föräldrarnas önskemål om skola men tar hänsyn till närhetsområdet om där är många som söker till samma skola.
   Vänligen
   Anne Björcke, utbildningsförvaltningen

 7. Hej!
  Hur gick det med skolplacering av de ca 400 barnen i kommunen som föddes 2012 och de ca 350 som föddes 2005? Hur många i respektive kull gjorde ett aktivt val eller hade föräldrar som gjorde det? Hur många av dessa fick plats på vald skola?

 8. Hej!
  När behöver jag göra ansökan till fritidshem för barn som ska börja i F-klass? I nuläget vet vi ju inte vilken skola vi får placering på?
  Mvh Marie

  1. Hej Marie!
   Ansökan till fritidshem gör ni när ni fått ert skolplaceringsbesked. Glöm inte att säga upp er eventuella förskoleplats senast två månader innan ni önskar sluta där.
   Vänligen
   Anne Björcke, Utbildningsförvaltningen

 9. Hej!
  Jag undrar hur det blir om man inte får något av de val man önskar när man väljer skola? Placeras barnet då på den skola ens närområde tillhör eller blir det var det finns plast?
  Mvh Anna

  1. Hej Anna!
   I första hand försöker vi tillgodose vårdnadshavarnas önskemål. Går inte det så erbjuds barnet en skolplacering på den skola som ligger i barnets närområde.
   Vänligen
   Anne Björcke, Utbildningsförvaltningen

   1. Tack för ditt svar Anne. Är närområde detsamma som upptagningsområde?

    1. Hej igen Anna,
     Upptagningsområde är vårt sätt att fördela och planera antalet platser på våra skolor med hänsyn till antalet barn. Staffanstorp by (centrum) kan ses som ett närområde uppdelat i upptagningsområden.
     Vänligen
     Anne Björcke, Utbildningsförvaltningen

 10. Hej!

  Om man har ett barn fött 2012 som man vill ska börja årskurs 1 till hösten istället för förskoleklass, hur ansöker man då?

  1. Hej Tony!
   Det digitala valet är bara inför förskoleklass och åk 7. Alla andra årskurser i Staffanstorps kommun söker man genom att kontakta den skola man vill att barnet ska gå på, och hör om det finns möjlighet att börja där. Kontakta rektorn på den aktuella skolan och meddela oss gärna om ni inte ska vara med i förskoleklassvalet.
   Vänligen
   Anne Björcke, utbildningsförvaltningen

 11. Hej!
  När kommer antagningsbeskeden för åk 7 till ht 2017 att skickas ut?

  Mvh
  Martin Thelin

  1. Hej Martin!
   Beskedet från Hagalidskolan och Baldersskolan kommer troligtvis att skickas ut från skolorna i början av nästa vecka. Av olika anledningar som vi inte kunnat förutse, har det blivit lite försenat och vi ber om ursäkt för det.
   Vänligen
   Anne Björcke, Utbildningsförvaltningen