Skolval

Elev i arbete. Foto och licens: Åsa Siller

Information till vårdnadshavare med barn som ska börja i förskoleklass eller åk 7 hösten 2020

På grund av det rådande läget med covid-19 och för att begränas smittspridningen har det beslutats att ställa in våra årliga hälsa-på-dagar. Mer om detta kan ni läsa här: Info till vh 2020-04-16.

Val till förskoleklass hösten 2020

Det digitala valet är stängt för i år. Kontakta utbildningsförvaltningen på utbildning@staffanstorp.se för ansökningsblankett.

Besked om skolplacering i förskoleklass kommer senast under mars månad och åk 7 kommer senast under maj månad.

 

Skolvalet till förskoleklass hösten 2020 görs via Mina sidor.

Alla berörda har möjlighet att gå på informationsträffar under november 2019 enligt nedan:

  • Infomöten för blivande förskoleklass under november, kl 17.30-18.30:
Skola Datum 2019
Uppåkraskolan  12 november
Tottarps skola (på Tottarps skola) och Hjärups skola (på Hjärups skola) 11 november
Staffanstorps Montessori 21 november
Baldersskolan 13 november
Anneroskolan/Borggårdsskolan (på Borggårdsskolan) 19 november
Kyrkheddinge skola 20 november
Mellanvångsskolan 26 november
Stanstorpsskolan 27 november

Tänk på att om man väljer en skola utanför kommunen eller utanför det närområde som man tillhör, är man inte berättigad till skolskjuts. Är ditt barn inte folkbokfört i Staffanstorps kommun, men kommer att bli det innan januari, och önskar delta i skolvalet, kontakta då Gustav Hultqvist via e-post innan vecka 42. Uppge barnets personnummer, så kommer ni att få möjlighet att logga in och göra ett skolval.

Riktlinjer-för-och-information-om-placering-av-elever-i-förskoleklass-och-grundskolan-i-Staffanstorps-kommun

När ni får besked om skolplacering kan ni ansöka om fritidshemsplats via samma portal, ”Mina sidor”. Har ni ytterligare frågor kring fritidshemsansökan, var vänlig kontakta skoladministratören på den berörda skolan.

Överflyttningen från förskola till fritidshem på skola sker tidigast den 16 augusti.

Glöm inte att också säga upp er plats på förskolan vilket ni gör på ”Mina sidor”. Uppsägningstiden är två månader och under tiden utgår ordinarie barnomsorgsavgift.

För att kunna logga in behöver du ett Mobilt BankID (e-legitimation). Om du inte har ett Mobilt BankID kan du beställa det via din Internetbank. I samband med din beställning behöver du också installera BankID säkerhetsapp om du inte redan har den installerad. Exakt hur du beställer ett Mobilt BankID skiljer sig lite åt mellan olika banker så ta därför kontakt med just din bank när du behöver hjälp.

Om man väljer en förskoleklass utanför Staffanstorps kommungräns

Kontakta den aktuella/mottagande skolan för att ansöka om plats. Om man inför valet av förskoleklass väljer en skola i en annan kommun är det viktigt att man även anmäler genom att logga in på Skolvalet.

Tänk på att om man väljer en skola utanför kommunen eller utanför det upptagningsområde som man tillhör, är man inte berättigad till skolskjuts.

Om ni har frågor kring valet är ni alltid välkomna att kontakta utbildningskontoret på  utbildning@staffanstorp.se eller respektive skola.

Val till åk 7 hösten 2020

Det digitala valet är stängt för i år. Kontakta utbildningsförvaltningen på utbildning@staffanstorp.se för ansökningsblankett.

Tänk på att om man väljer en skola utanför närområdet (som styrs efter var barnet är folkbokfört) är man inte berättigad till skolskjuts.

Idrottsklass åk 7 hösten 2020

Skolval för elever som vill söka idrottsprofilklass på Hagalidskolan görs på följande blankett: Ansökan till åk 7 idrottsklass lå 20 21senast 2020-01-20.

Provspelning kommer att ske i mars och besked om antagning lämnas i mars-april. Mer information finns på Hagalidskolans webbplats.

Ansökning för elever som inte är skrivna i Staffanstorp kommun och vill söka idrottsprofilklass görs endast på skriftligt på blanketten ovan (ej digitalt).

Skicka din blankett till Idrottsklass Hagalidskolan, Staffanstorps kommun, 245 80 Staffanstorp

 

Om man väljer en skola utanför Staffanstorps kommungräns

Kontakta den aktuella/mottagande skolan för att ansöka om plats. Om man väljer en skola i en annan kommun är det viktigt att man även anmäler det till hemkommunen via mail till Utbildningskontoret

Tänk på att om man väljer en skola utanför det närområde som man tillhör är man inte berättigad till skolskjuts.

 

 

Hoppa till navigering