Skolval

Elev i arbete. Foto och licens: Åsa Siller

Val till förskoleklass hösten 2020

Skolvalet till förskoleklass hösten 2020 görs via Mina sidor mellan 10 januari till den 20 januari 2020.

Alla berörda har möjlighet att gå på informationsträffar under november 2019 enligt nedan:

 • Infomöten för blivande förskoleklass under november, kl 17.30-18.30:
Skola Datum
Uppåkraskolan  12 november
Tottarps skola (på Tottarps skola) och Hjärups skola (på Hjärups skola) 11 november
Staffanstorps Montessori 21 november
Baldersskolan 13 november
Anneroskolan/Borggårdsskolan (på Borggårdsskolan) 19 november
Kyrkheddinge skola 20 november
Mellanvångsskolan 26 november
Stanstorpsskolan 27 november

Tänk på att om man väljer en skola utanför kommunen eller utanför det närområde som man tillhör, är man inte berättigad till skolskjuts. Är ditt barn inte folkbokfört i Staffanstorps kommun, men kommer att bli det innan januari, och önskar delta i skolvalet, kontakta då Gustav Hultqvist via e-post innan vecka 42. Uppge barnets personnummer, så kommer ni att få möjlighet att logga in och göra ett skolval.

Riktlinjer-för-och-information-om-placering-av-elever-i-förskoleklass-och-grundskolan-i-Staffanstorps-kommun

 

Ni som gör skolval till förskoleklass ht 2020 kan söka fritidshemsplats när ni gör skolvalet. Detta kan ni i så fall se när ni loggar in på ”Mina sidor”. Ni behöver då inte göra en ny ansökan. Har ni ytterligare frågor kring fritidshemsansökan, var vänlig kontakta skoladministratören på den berörda skolan.

Överflyttningen från förskola till fritidshem på skola sker tidigast den 16 augusti. Ni kommer därefter få ett placeringserbjudande (innan skolstart) som ni behöver tacka ja eller nej till. Även detta görs via ”Mina sidor”. Ni behöver inte tacka ja till förskoleklassplaceringen.

Glöm inte att också säga upp er plats på förskolan. Det görs på ”Mina sidor” och något kontrakt behöver ni inte skriva ut. Uppsägningstiden är två månader och under tiden utgår ordinarie barnomsorgsavgift.

För att kunna logga in behöver du ett Mobilt BankID (e-legitimation). Om du inte har ett Mobilt BankID kan du beställa det via din Internetbank. I samband med din beställning behöver du också installera BankID säkerhetsapp om du inte redan har den installerad. Exakt hur du beställer ett Mobilt BankID skiljer sig lite åt mellan olika banker så ta därför kontakt med just din bank när du behöver hjälp.

Om man väljer en förskoleklass utanför Staffanstorps kommungräns

Kontakta den aktuella/mottagande skolan för att ansöka om plats. Om man inför valet av förskoleklass väljer en skola i en annan kommun är det viktigt att man även anmäler genom att logga in på Skolvalet.

Tänk på att om man väljer en skola utanför kommunen eller utanför det upptagningsområde som man tillhör, är man inte berättigad till skolskjuts.

Om ni har frågor kring valet är ni alltid välkomna att kontakta utbidlningskontoret på  046-25 11 00 (vxl) eller respektive skola.

Tänk på att även ansöka om plats på fritidshem i samband med skolvalet.

Val till åk 7 hösten 2020

Skolvalet inför åk 7 2020 görs under tiden 10 till 20 januari 2020.

Infomöten hålls på

 • Baldersskolan den 20 november kl 17.30-18.30
 • Hagalidskolan den 14 november kl 17.30-18.30 (”vanlig” klass) kl 18.30-19.30 (idrottsklass). Det är också rundvandring samt möjlig frågestund med personal och elever kl 18.30-20.00

Tänk på att om man väljer en skola utanför närområdet (som styrs efter var barnet är folkbokfört) är man inte berättigad till skolskjuts.

Idrottsklass åk 7 hösten 2020

Skolval för elever som vill söka idrottsprofilklass på Hagalidskolan görs på följande blankett: Ansökan till åk 7 idrottsklass lå 20 21senast 2020-01-20.

Provspelning kommer att ske i mars och besked om antagning lämnas i mars-april. Mer information finns på Hagalidskolans webbplats.

Ansökning för elever som inte är skrivna i Staffanstorp kommun och vill söka idrottsprofilklass görs endast på skriftligt på blanketten ovan (ej digitalt).

Skicka din blankett till Idrottsklass Hagalidskolan, Staffanstorps kommun, 245 80 Staffanstorp

 

Om man väljer en skola utanför Staffanstorps kommungräns

Kontakta den aktuella/mottagande skolan för att ansöka om plats. Om man väljer en skola i en annan kommun är det viktigt att man även anmäler det till hemkommunen via mail till Utbildningskontoret

Tänk på att om man väljer en skola utanför det närområde som man tillhör är man inte berättigad till skolskjuts.

 

 

Hoppa till navigering

 • Blanketter/e-tjänst

  pool

  Staffanstorps kommun har ingen e-tjänst, men håller för närvarande på att utveckla sina e-tjänster. Letar du efter blanketter kan du hitta dessa här.

 • Digital anslagstavla


  pool

  Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan utanför rådhuset. Du finner tillkännagivanden, kungörelser, justerade protokoll med mera. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har över 25 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare är vår främsta styrka. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »