Att välja skola

Varje barn i Staffanstorp ska ha lika möjligheter till utbildning. Därför ska skolpengen, det vill säga kostnaden för eleven, följa dig oberoende av i vilken skola du går. Foto: Andreas Holm

Varje barn i Staffanstorp ska ha lika möjligheter till utbildning. Därför ska skolpengen, det vill säga kostnaden för eleven, följa dig oberoende av i vilken skola du går. Detta system ger er möjlighet att välja skola inom kommunen, men också att välja friskolor eller skolor i andra kommuner.

Skolval

Väljer ni en skola i Staffanstorps kommun inför läsåret 2020/2021 gör ni detta  via Mina Sidor från den 10 januari fram t o m den 20 januari 2020 när det gäller förskoleklass och inför åk 7. Du behöver BankID (e-legitimation) för att logga in till Skolvalet. Vid val till andra årskurser, var vänlig kontakta utbildningskontoret, utbildning@staffanstorp.se

Inför valet av skola i förskoleklass kommer det att vara informationsmöten ute på skolorna enligt nedan:

 • Infomöten under november för blivande f-klass, kl 17.30-18.30

Information inför åk 7 kommer att ske på högstadieskolorna enligt nedan:

 • Hjärupslundsskolan – kontakta skolan
 • Baldersskolan
 • Hagalidskolan i november kl 17.30 allmän information och kl 18.30 information om akademin (idrottsprofil). kl 18.30-20.00 är det rundvandring samt möjlig frågestund med personal och elever.

Besked om skolplacering i förskoleklass kommer senast under mars månad och åk 7 kommer senast under maj månad.

Om ni behöver plats på fritids och ännu inte sökt om plats så gör ni det via ”Mina sidor”. Ni kommer därefter få ett placeringserbjudande (innan skolstart) som ni behöver tacka ja eller nej till. Även detta göras via ”Mina sidor”. Ni behöver inte tacka ja till förskoleklassplaceringen.

Glöm inte att också säga upp er plats på förskolan då ert barn ska börja i förskoleklass. Det görs på ”Mina sidor” och något kontrakt behöver ni inte skriva ut. Uppsägningstiden är två månader och under tiden utgår ordinarie barnomsorgsavgift.

Om du inte har ett BankID kan du beställa det via din Internetbank. I samband med din beställning behöver du också installera BankID säkerhetsapp om du inte redan har den installerad. Exakt hur du beställer ett Mobilt BankID skiljer sig lite åt mellan olika banker så ta därför kontakt med just din bank när du behöver hjälp.

Som förälder har du rätt att, i mån av plats, välja skola för ditt barn.

Om du önskar att ditt barn ska byta skola måste du ta kontakt med rektor i både avlämnande och mottagande skola.

Skolan har skyldighet att först ta emot de elever som finns inom närområdet. Om skolan har plats för fler elever så tar man emot elever från övriga områden i kommunen.

Om du valt en skola utanför ditt närområde för ditt barn och fått en plats där, så har barnet skolplatsen under hela skoltiden. Du behöver alltså inte riskera att ditt barn måste byta skola för att skolans närområde fått fler barn.

Ni kan läsa om skolorna på respektive skolas webbplats.

Skola utanför närområdet

Om du valt en skola utanför ditt närområde för ditt barn och fått en plats där, så har barnet skolplatsen under hela skoltiden. Du behöver alltså inte riskera att ditt barn måste byta skola för att skolans närområde har fått fler barn. Tänk på att om du väljer en skola utanför ditt närområde så ansvarar du själv för transport till och från skolan.

 

Om man väljer en skola utanför Staffanstorps kommungräns

Kontakta den aktuella/mottagande skolan för att ansöka om plats. Om du väljer en skola i en annan kommun är det viktigt att du även loggar in på Mina Sidor och gör ett aktivt val.

Tänk på att om du väljer en skola utanför ditt närområde så ansvarar du själv för transport till och från skolan.

Söka skola inför inflytt till Staffanstorps kommun

Planerar ni att flytta till Staffanstorps kommun och söker skolplats, vänligen kontakta Anne Björcke, avdelningschef på Utbildningsförvaltningen, anne.bjorcke@staffanstorp.se, för att få en ansökningsblankett att fyll i.

 

Hoppa till navigering

 • Blanketter/e-tjänst

  pool

  Staffanstorps kommun har ingen e-tjänst, men håller för närvarande på att utveckla sina e-tjänster. Letar du efter blanketter kan du hitta dessa här.

 • Digital anslagstavla


  pool

  Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan utanför rådhuset. Du finner tillkännagivanden, kungörelser, justerade protokoll med mera. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har över 25 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare är vår främsta styrka. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »