Att söka till gymnasiet

Pluggar Foto: Pexels By: pixabay.com

Tre spännande och roliga år ligger framför dig! Valet till gymnasieskolan är ett stort och ofta svårt beslut. Vad är viktigt att tänka på när man gör sitt val? Här kan du läsa om hur det går till, när man gör vad och här hittar du också bra länkar.

Ansökan

Du söker till gymnasieskolan via webbansökan Ansökningssidan är öppen från och med den 15 januari till och med den 15 februari. För att söka online behövs ett logg- in. Alla elever som går i årskurs 9 i Skåne tilldelas ett personligt lösenord av studie- och yrkesvägledaren på sin skola.

Betygsberäkning

Det är slutbetyget från årskurs 9 som är underlag för meritvärdet.

Om du inte läser något modernt språk eller Modersmål:               Meritvärdet = summan av dina 16 betyg.                                                               Max poäng 320 p

Om du läser modernt språk som Elevens val och/eller Modersmål: Meritvärdet = Summan av dina 16 bästa betyg.
Max poäng 320

Om du läser modernt språk som Språkval (åk 6-9) Meritvärdet = Summan av dina 16 bästa betyg (förutom betyget i moderna språk) + betyget i modernt språk, som Språkval.
Max poäng 340

Betygen värderas så att betyget A=20 p, B=17,5 p, C=15 p, D=12,5 p,         E= 10 p,  F=0 p. Värdet av 16 eller 17 betyg läggs ihop och utgör den sökandes meritvärde.

Behörighet

För att få söka till gymnasieskolans nationella program måste du vara behörig.

Generell behörighet

 • Du ska vara under 20 år och ej ha genomgått en gymnasieutbildning.

Särskilda behörighetskrav till högskoleförberedande program

 • Lägst betyget E i engelska, matematik och svenska/svenska som andraspråk samt minst nio andra ämnen.

Till Estetiska programmet krävs nio godkända ämnen förutom engelska, svenska och matematik.

Till Ekonomiprogrammet, Humanistiska programmet och Samhällsvetenskapsprogrammet krävs lägst betyget E i geografi, historia, religionskunskap samt samhällsvetenskap.

Till Naturvetenskapsprogrammet samt Teknikprogrammet krävs lägst betyget E i biologi, fysik och kemi.

Särskilda behörighetskrav till yrkesförberedande program

 • Lägst betyget E i engelska, matematik och svenska/svenska som andraspråk samt minst fem andra ämnen.

Undantag för behörighet i engelska

Dispens engelska

Om du saknar godkänt betyg i engelska men uppfyller övriga behörighetskrav kan du ändå anses behörig om du på grund av personliga förhållanden inte haft möjlighet att delta i undervisningen i engelska under en betydande del av din grundskoletid och bedöms har förutsättningar att klara dina studier på det sökta programmet.

Om du inte är behörig att söka till ett nationellt program kan du söka till ett Introduktionsprogram.

 

Tidplan för antagning höstterminen 2019

 • 15 februari är sista ansökningsdag. När du är klar med din ansökan lämnar du ansökan/kvittensen till studie- och yrkesvägledaren på din skola.

Den 15 april kan du gå in med ditt loggin på sökwebben och se ditt preliminära antagningsbesked till gymnasieskolan. Har du lämnat en pappersansökan får du ett skriftligt besked per post.

 • 25 april -15 maj kan du göra omval. Du kan lägga till nya val och/eller ändra rangordning av val. 

Den 1 juli är den slutliga antagningen klar. Varje sökande får ett slutligt antagningsbesked per post. Du kan även se på webben om du är antagen eller ej, du kan gå in på sökwebben och se ditt slutliga antagningsbesked samt information om hur du svarar på detta. Beslut om antagning kan inte överklagas. Anser du att fel begåtts ska du naturligtvis påpeka detta. Sänd in en skriftlig anmälan till Lunds antagningskansli.

 • Du ska lämna svar på ditt antagningsbesked senast tre veckor efter det att du fått det. Du kan lämna svaret på webben och du loggar då in med ditt lösenord som finns angivet på antagningsbeskedet. Vill du hellre skicka in svarskortet per post går det också bra. Om du tackar nej måste du lämna skriftligt svar.

Reservantagningen börjar i början av augusti och avslutas den 15 september. Du kan se ditt reservnummer på sökwebben Om du svarat att du vill stå kvar som reserv till högre val erbjuds du en plats så snart det är din tur. Det val du tidigare var antagen till tas då automatiskt bort. De första reservbeskeden går ut per post.

 • Den 15 september avslutas antagningen. Därefter är det rektor på respektive gymnasieskola som avgör om en elev kan antas i de fall det uppstår en ledig plats.

Hoppa till navigering

 • Blanketter/e-tjänst

  pool

  Staffanstorps kommun har ingen e-tjänst, men håller för närvarande på att utveckla sina e-tjänster. Letar du efter blanketter kan du hitta dessa här.

 • Digital anslagstavla


  pool

  Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan utanför rådhuset. Du finner tillkännagivanden, kungörelser, justerade protokoll med mera. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har över 25 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare är vår främsta styrka. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »