Buss- och tågkort

För dig som är folkbokförd i Staffanstorps kommun gäller följande:

Du som går i gymnasieskolan får gratis resekort för dagliga resor till och från skolan om avståndet mellan hemmet och skolan är minst 6 km. Du kan få resekort till och med vårterminen det år du fyller 20 år. Istället för resekort kan du välja kontantbidrag vilket motsvarar kortets värde. Utlämnat resekort kan inte bytas till kontantersättning efter terminsstart.

För att få ett resekort/busskort behövs ingen ansökan, det kommer att skickas hem till folkbokförd elev.  Pluskort kommer inte att finnas, eftersom Skånetrafiken inte erbjuder det.

Resekortet kommer att skickas hem till elever i gymnasiet som är berättigade. Kortet kommer att vara elev tillhanda innan skolstart. Om du inte har fått kortet hemskickat dagarna innan skolstart hör du av dig till Utbildningsförvaltningen, utbildning@staffanstorp.se eller 046-251288.

För att ansöka om resebidrag (kontantbidrag) för läsåret 2019-2020, fyll i följande blankett Buss- och tågkortsblankett och lämna eller skicka den till Utbildningsförvaltningen, Torget 1, 245 80 Staffanstorp senast den 14 juni 2019.

Nytt för läsår 2019/2020 är:

Ditt resekort gäller för fritt resande dygnet runt måndag till fredag i hela Skåne mellan den 12 augusti 2019 till och med den 12 juni 2020. Kortet kommer att gälla alla skollov (förutom sommarlovet) samt helgdagar som infaller på en vardag.

Från och med höstterminen 2019 finns det inga terminsbevis därmed behövs inget foto. Kortet är dock fortfarande personligt och får inte lånas ut, eleven ska skriva sitt namn på baksidan av kortet. Det kan vara svårt att få det att fästa med vanlig penna. Använd en permanent penna eller sätt en bit tejp där och skriv ert namn på tejpen. När kortet valideras av kontrollant eller tågvärd kommer namn och personnummer upp. Är man över 18 år kan man behöva visa legitimation när man reser med kortet. Tänk därför på att också ta med detta på resan.Vid uppenbart missbruk, till exempel om en äldre person reser med biljetten kan kortet dras in och tilläggsavgift utfärdas. Mer information som kontroller finns på Skånetrafikens hemsida. Skånetrafiken

Du som har inackorderingstillägg har inte rätt att samtidigt få busskort.

Läs mer om inackorderingstillägg här

Nyinflyttad elev

Kontakta utbildningskontoret för information om hur ni går tillväga för att söka resekort. Resekortet levereras med post till folkbokföringsadressen inom ca 1 vecka. Har eleven sedan tidigare ett resekort gällande läsår 19/20 för gymnasiet så behåll det kortet och kontakta utbildningskontoret så vi kan aktivera kortet.

Förlorat ditt kort?

Kortet är en värdehandling och om du skulle förlora ditt kort eller om det går sönder får du betala en avgift för att få ett nytt. Du sätter då in 200 kr på BG 281-1222. Du ska ange ditt namn och personnummer samt  referensnummer 3130-1715-450-86 på inbetalningen. Sedan tar du med ditt kvitto/utskrift på inbetalningen och beger dig till Medborgarkontoret för att hämta ut ett nytt kort. Du kan också swisha beloppet till nr 123 065 68 84. Uppge då namn och personnummer.

 

Förlorade kort spärras för att inte kunna användas av obehöriga. Om kortet inte har någon yttre åverkan, men ändå inte fungerar, ska du genast byta ut kortet i Medborgarkontoret utan kostnad. Busskorten delas ut av medborgarkontoret som ni når på 046-251110

Mer information om Resekortet för gymnasieelev finns på Skånetrafikens webbplats >>

Om du avbryter dina studier eller flyttar från Staffanstorps kommun är du inte längre berättigad till busskort från oss och vi kommer att spärra ditt kort. Du måste då vända dig till den kommun där du är folkbokförd.
Information om behandling av personuppgifter hittar ni här:

Information om behandling av personuppgifter.

 

 

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

När du väljer att kommentera så godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

59 kommentarer till Buss- och tågkort

 1. Hejsan!

  Mitt busskort har slutat funka, ingen aning när detta startade för jag oftast kör. Jag vet att problemet har funnits i över en vecka.

  1. Hej Oliver,
   Kontakta mig på anne.bjorcke@staffanstorp.se om ditt busskort fortfarande inte fungerar. Skånetrafiken har haft problem med sina läsare men det kan vara något annat problem som jag i så fall får kolla upp.
   Vänligen
   Anne Björcke, utbildningsförvaltningen

 2. Hej!
  Mitt busskort har slutat funka, dvs det lyser bara rött när jag skannar det. Det har inte gått sönder utvärtes och har inte heller tappat bort det. Har som student verkligen inte råd att betala 200kr för ett nytt kort, särskilt eftersom att jag inte tappat bort det eller personligen tagit sönder det.

  1. Hej Sara,
   Skånetrafiken gick ut med information om att deras system inte fungerar fullt ut just nu. Är det så att ditt kort inte har någon fysisk skada så kontakta gärna mig igen om det fortfarande inte fungerar i slutet av denna vecka. Gå gärna in på ett att Skånetrafikens kontor och hör med dem vad det kan vara för fel. Du är med i filen från kommunen och det är inte spärrat eller borttaget av oss.
   Vänligen
   Anne Björcke, utbildningsförvaltningen

 3. Hej,
  Min som ska börja på Katedralskolan i Lund den 19 augusti.
  Han är folkbokförd i Lund men bor växelvis i Lund och Staffanstorp (hos mig). Har han rätt till ett jojo-kort?

  /Lev

  1. Hej,
   Det är den kommun som din son är skriven i som beviljar eller avslår ansökan om jojo-kort. Kontakta därför i detta fall Lund. Vi beviljar inte jojo-kort till elever som ej är folkbokförda i Staffanstorps kommun.
   Vänligen
   Anne Björcke, utbildningsförvaltningen

 4. Kan man lägga in skolkortet i Skånetrafikens app?

  1. Hej Eva,
   Nej det kan man tyvärr inte. Det är Skånetrafiken som har denna rutin och det är inget som kommunen kan ändra på.
   Vänligen
   Anne Björcke, utbildningsförvaltningen

 5. Hej! Innebär detta att mina söner som ska börja 2:a året på Polhem i Lund inte behöver skicka in ansökan om tågkort, utan det skickas hem per automatik för läsåret 2019/2020?

  1. Hej Marie, är ni folkbokförda i Staffanstorps kommun behöver ni inte skicka in någon ansökan gällande korten.
   Resekorten för gymnasieelever kommer med posten i början av augusti.
   Vänligen
   Maria Björk Olin
   Utbildningskontoret