Inackorderingstillägg

Pengar. Foto: Lisbeth Svensson

Stöd till inackordering – inackorderingstillägg för gymnasieelever

Ansökningar om inackorderingstillägg för läsåret 2019/2020 vill vi ha inne senast den 14 juni 2019.

Stöd till inackordering kan beviljas om du på grund av lång eller besvärlig resväg måste inackordera dig på skolorten. Detta är ett bidrag till kostnader för boendet, fördyrat uppehälle och för resor till och från skolan. Bidraget avser elever i kommunal gymnasial utbildning som är folkbokförda i Staffanstorp. Inackorderingsbidraget är 1/30 av prisbasbeloppet.

Du kan få bidraget fram till och med första kalenderhalvåret det år då du fyller 20 år. Du får ersättning för fyra månader på höstterminen och fem månader på vårterminen och du har inte rätt till buss- och tågkort/resebidrag om du har inackorderingsbidrag. Bidraget beviljas för ett läsår i taget.

För läsåret 2019-2020 gäller följande bidrag per månad:

Avstånd till studieorten    Belopp

40 km – 199 km                1580 kr

200 km – 499 km              2080 kr

500 km – uppåt                 2580 kr

För studier utomlands, via en gymnasieskola här i Sverige, har ni möjlighet att söka inackoderingstillägg och då till det lägsta beloppet ( för närvarande 1580 kr per månad).

Går man på en friskola och måste inackordera sig på skolorten ansöker man om inackorderingstillägg hos CSN.

Ansökan inackorderingstillägg >>

Du har inte rätt till buss- och tågkort/resebidrag om du samtidigt har inackorderingstillägg.

   
   
   

Vad gör jag om jag flyttar från Staffanstorp eller avslutar mina studier?

Om du avbryter dina studier, minskar dina studier från heltid till deltid, flyttar från Staffanstorp eller på annat sätt felaktigt tar emot inackorderingsbidrag är du skyldig att snarast meddela utbildningsförvaltningen.

Hoppa till navigering

 • Information om COVID-19

  coronavirus

  Staffanstorps kommun följer noga händelseutvecklingen kring covid-19. Vi har skapat en sida med länkar till sidor där du kan läsa mer information och råd kring sjukdomen. Den sidan besöker du genom att klicka här.

 • Digital anslagstavla


  pool

  Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan utanför rådhuset. Du finner tillkännagivanden, kungörelser, justerade protokoll med mera. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har över 25 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare är vår främsta styrka. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »