Inackorderingstillägg

Stöd till inackordering – inackorderingstillägg för gymnasieelever

Stöd till inackordering kan beviljas om du på grund av lång eller besvärlig resväg måste inackordera dig på skolorten. Detta är ett bidrag till kostnader för boendet, fördyrat uppehälle och för resor till och från skolan. Bidraget avser elever i kommunal gymnasial utbildning som är folkbokförda i Staffanstorp. Inackorderingsbidraget är 1/30 av prisbasbeloppet.

Du kan få bidraget fram till och med första kalenderhalvåret det år då du fyller 20 år. Du får ersättning för fyra månader på höstterminen och fem månader på vårterminen och du har inte rätt till buss- och tågkort/resebidrag om du har inackorderingsbidrag. Bidraget beviljas för ett läsår i taget.

För läsåret 2017-2018 gäller följande bidrag per månad:

Avstånd till studieorten    Belopp

40 km – 199 km                1490 kr

200 km – 499 km              1990 kr

500 km – uppåt                 2490 kr

 

Går man på en friskola och måste inackordera sig på skolorten ansöker man om inackorderingstillägg hos CSN.

Ansökan inackorderingstillägg >>

Du har inte rätt till buss- och tågkort/resebidrag om du samtidigt har inackorderingstillägg.

   
   
   

Vad gör jag om jag flyttar från Staffanstorp eller avslutar mina studier?

Om du avbryter dina studier, minskar dina studier från heltid till deltid, flyttar från Staffanstorp eller på annat sätt felaktigt tar emot inackorderingsbidrag är du skyldig att snarast meddela utbildningsförvaltningen.

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer.

 • Kommentarer


  pool

 • Blanketter


  pool

  Vill du söka barnomsorg, beställa betyg eller ansöka om bygglov? Här hittar du kommunens blanketter och här kommer du att hitta våra e-tjänster. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har knappt 24 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare ger själ och hjärta åt vår verksamhet. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »