Resurscentrum – barn och familj

I Staffanstorps kommun kan du och ditt barn få stöd av Resurscentrum – barn och familj. De arbetar för att ge råd och stöd till dig som förälder, till ditt barn och till personal i förskola och skola.

Vid Resurscentrum – barn och familj arbetar familjebehandlare, behandlingsassistent, logoped, talpedagog, psykolog, specialpedagog, skolsköterska samt skolläkare.

Läs mer på Resurscentrum – barn och familjs egen webbplats >>

På resurscentrums webbplats finns blanketter för ansökan om tilläggsbelopp för skolhuvudmän.

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer.