Särskola

Den obligatoriska särskoleverksamheten bedrivs som grundsärskola och träningsskola.

Grundsärskola och träningsskola finns i Lunds kommun, på Fågelskolan, Tunaskolan, Höjebroskolan (autism) och Stenröseskolan. Det finns även elever inskrivna i särskolan som är integrerade i den ordinarie grundskolans verksamhet i Staffanstorps kommun.

Gymnasiesärskolan med sina fyraåriga program vänder sig till ungdomar som gått i grundsärskola eller träningsskola och vi har samverkansavtal med Lunds kommun både när det gäller den obligatoriska särskolan och gymnasiesärskolan.

Gymnasiesärskolan finns på Vipeholmskolan i Lund men det finns även möjlighet att välja gymnasieskolor på andra orter. I Staffantorp har friskolan Hvilan utbildning en gymnasiesärskola med inriktning naturbruk/trädgård.

För elever som inte kan åka med allmänna kommunikationer svarar kommunen för transport med taxi till och från skolan.

För mer information kontakta:
Resurscentrum barn och familj 046-25 12 83
Lunds skolors resurscentrum 046-35 99 599

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer.