Särskola

Barnhänder. Foto: jarmoluk via Pixabay

Den obligatoriska särskoleverksamheten bedrivs som grundsärskola och träningsskola.

Grundsärskola och träningsskola finns i Lunds kommun, på Fågelskolan, Tunaskolan, Höjebroskolan (autism) och Stenröseskolan. Det finns även elever inskrivna i särskolan som är integrerade i den ordinarie grundskolans verksamhet i Staffanstorps kommun.

Gymnasiesärskolan med sina fyraåriga program vänder sig till ungdomar som gått i grundsärskola eller träningsskola och vi har samverkansavtal med Lunds kommun både när det gäller den obligatoriska särskolan och gymnasiesärskolan.

Gymnasiesärskolan finns på Vipeholmskolan i Lund men det finns även möjlighet att välja gymnasieskolor på andra orter. I Staffanstorp har friskolan Hvilan utbildning en gymnasiesärskola med inriktning naturbruk/trädgård.

För elever som inte kan åka med allmänna kommunikationer svarar kommunen för transport med taxi till och från skolan. Ni kan läsa om riktlinjer för och information om kostnadsfri skolskjuts för elever i grundsärskola här: Riktlinjer-för-och-information-om-skolskjuts-för-elever-i-grundsärskola.

För mer information kontakta:
Resurscentrum, kommunens centrala barn- och elevhälsa 046-251192
Lunds skolors resurscentrum 046-35 99 599

Hoppa till navigering