Studie- och yrkesvägledning

Elev skriver i läromedel. Foto och licens: Åsa Siller

Studie- och yrkesvägledning är hela skolans ansvar. Studie- och yrkesvägledningen utgår alltid från individens behov och förutsättningar och ska stödja individen på bästa sätt i sin valprocess och i att kunna fatta egna beslut. Alla vinner på väl underbyggda val! Ta reda på så mycket du kan om de olika programmen. Ta reda på dina styrkor. Skriv en önskelista med vilka ämnen du vill läsa, vilken inriktning du vill gå och vilka yrken du är intresserad av. Ta hänsyn till olika faktorer inför ditt val t.ex allergier, sjukdomar, höjdskräck, syn- eller hörselfel.

Det finns studie- och yrkesvägledare på Baldersskolan, Hagalidskolan, Hjärupslundsskolan, Introduktions-programmet på Kometskolan samt för vuxenstuderande. Du finner mer information genom att gå till respektive skolas egna hemsida.

Arbetsförmedlingens intressetest

Framtidsguidens test

Framtidsvalet

 

Vad vill du göra i framtiden? Här finns YRMIS yrkesfilmer

Här hittar du Arbetsförmedlingens yrkesfilmer

 

 

Här kan du chatta med syv inför ditt gymnasieval!!

skanegy_knapp_150px

 

Baldersskolan

SYV Inger Karlsson            046-25 11 42

Hagalidskolan

SYV Viktoria Cavander      046-25 13 54

Hjärupslundskolan

SYV Kent Ilskog Persson  046-25 16 37 

Kometskolan

SYV Caisa Bergholm        046-25 11 49

Vuxenutbildning

SYV Inger Karlsson  046-25 11 42 

SYV Charlott Einarsson 046-25 12 17

 

Staffanstorps kommuns huvudmannaplan för SYV

Bilaga till SYVplan

Kommunala Aktivitetsansvaret

Kommunala aktivitetsansvaret (KAA, som tidigare kallades informationsansvar) gäller för ungdomar  som gått ut grundskolan men som inte går i gymnasiet nu eller inte har fullföljt en utbildning på nationellt program i gymnasieskola, gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning. Aktivitetsansvaret gäller för ungdomar under 20 år.

Åtgärderna ska i första hand syfta till att motivera den enskilde att påbörja eller återuppta en utbildning igen.

Kontaktperson för KAA i Staffanstorp är Charlott Einarsson som nås på 046-251217.

Hoppa till navigering