Vuxenutbildning

Vuxenutbildning. Foto och licens: Åsa Siller

Vuxenutbildning är i första hand till för dig som är över 19 år och inte har ett slutbetyg/examensbevis från gymnasiet och som vill

  1. komplettera tidigare studier
  2. läsa in kurser för högskolebehörighet
  3. skaffa dig en ny yrkesutbildning.

Vuxenutbildningen i Staffanstorp erbjuder utbildning för kommuninvånarna på bland annat komvux genom att köpa utbildningsplatser av andra kommuner.

Om ansökan och studievägledning

Vuxenutbildningen omfattar:

  • svenska för invandrare, sfi
  • kurser på grundläggande nivå
  • kurser på gymnasial nivå
  • kurser inom särskild utbildning för vuxna på grundläggande och gymnasial nivå

Sökande som saknar treårig gymnasieutbildning prioriteras. Har du redan treårigt gymnasium och behöver komplettera med nya kurser för högskolebehörighet eller vill söka en ny yrkesinriktning är du också välkommen med en ansökan .Vill du läsa kurser för att höja ditt meritvärde hänvisar vi dig till att göra prövning.

Alla som funderar på att studera ska kontakta våra studie- och yrkesvägledare Inger Karlsson, Cornelia Fransson eller Charlott Einarsson, för att få hjälp att göra upp en studieplanering som passar dig.

Prövning

Om du vill göra en prövning i någon kurs tar du själv kontakt med den enhet där du vill göra prövningen. Du kan också kontakta Vägledningscentrum i Lund

Hoppa till navigering