SFI Svenska för invandrare

Vi erbjuder sfi genom att köpa platser på Hvilan i Åkarp och Lund, Komvux i Lund och Kävlinge Lärcentrum.

For those who lack a basic knowledge of Swedish we offer a course in Swedish for Immigrants (SFI) at Hvilan in Åkarp and Lund, Komvux in Lund or Lärcentrum in Kävlinge. For registration and questions please contact our careers officer Charlott Einarsson phone 046-251217 and Inger Karlsson phone 046-251142.

 

 

 

 

Hoppa till navigering