SFI Svenska för invandrare

Vi erbjuder sfi genom att köpa platser på Hvilan, i Burlöv, i Lund och i Malmö.

For those who lack a basic knowledge of Swedish we offer a course in Swedish for Immigrants (SFI) at Hvilan in Åkarp, Komvux in Lund, Komvux in Burlöv or Komvux in Malmö. For registration and questions please contact our careers officer  Charlott Einarsson, phone 046-251217.

Kvittens på ansökan måste lämnas till Staffanstorps kommun, Utbildningsförvaltningen, 245 80 Staffanstorp.

Ansökan till sfi på Hvilan (strax utanför Staffanstorp) görs via denna länk. Hvilan erbjuder sfi A och B. Kontakta först Charlott Einarsson.

Ansökan till sfi Malmö och Lund görs via kontakt med Charlott Einarsson.

Ansökan till sfi i Burlöv görs via kontakt med Charlott Einarsson och på följande blankett:

Ansökan SFI ny Burlöv

Application instructions for sfi in Hvilan, just outside Staffanstorp

You apply for sfi digital on this website: Application for sfi in Hvilan.

Please contact Charlott Einarsson, tel 046-251217 for more information.

The registration form must be submitted to the municipality. Address: Staffanstorps kommun, Barn och Utbildning, 245 80 Staffanstorp

Application instructions sfi in Lund

Please contact Charlott Einarsson for more information, charlott.einarsson@staffanstorp.se

Application instructions for sfi in Burlöv

Ansökan SFI ny Burlöv

Application instructions sfi in Malmö

Application directly at Invandrarservice, Föreningsgatan 7 A in Malmö

Invandrarservice in Malmö

Yrkes SFi I Skåne

Hoppa till navigering