Utbildningskontrakt och Traineejobb

Regeringen presenterade 2015 två nya verktyg för att minska ungdomsarbetslösheten; utbildningskontrakt och traineejobb.

Utbildningskontrakt är för dig inte har en fullständigt gymnasieexamen men vill skaffa dig gymnasiekompetens på komvux eller folkhögskola och samtidigt kombinera dina studier med jobb eller praktik.

Har du en gymnasieexamen men saknar utbildning inom ett yrke där efterfrågan är stor? Då kan du prova på att jobba inom det yrket samtidigt som du går en yrkesinriktad gymnasieutbildning.

Utbildningskontrakt

Traineejobb

Är du intresserad och vill veta mer om dessa två verktyg så ta kontakt med Arbetsförmedlingen och vår vuxenvägledare Inger Karlsson.

Hoppa till navigering