Yrkes SFI i Skåne

Yrkes-sfi i Skåne är svenskundervisning med fokus på yrkesspråket. Syftet är att förkorta tiden till arbete eller företagande. I dagsläget planeras ett antal utbildningar inom olika yrkesområden. Utbildningen är gratis för eleven och betalas av din hemkommun. Kontakta vår studie-och yrkesvägledare Charlott Einarsson för mer information, tel 046-251217.

På yrkes-sfi läser nyanlända och invandrare yrkesinriktad sfi och/eller yrkesutbildning integrerad med sfi. Yrkes-sfi består av tre olika spår som finns angivna nedan.

  • Arbetsmarknadsutbildning med sfi
  • Yrkesvux med integrerad sfi
  • Akademikerspår

 

 

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.