Yrkes-SFI i Skåne

Yrkes-sfi i Skåne är svenskundervisning med fokus på yrkesspråket. Syftet är att förkorta tiden till arbete eller företagande. I dagsläget planeras ett antal utbildningar inom olika yrkesområden. Utbildningen är gratis för eleven och betalas av din hemkommun. Kontakta våra studie-och yrkesvägledare Charlott Einarsson, Cornelia Fransson och Inger Karlsson

På yrkes-sfi läser nyanlända och invandrare yrkesinriktad sfi och/eller yrkesutbildning integrerad med sfi. Yrkes-sfi består av tre olika spår som finns angivna nedan.

  • Arbetsmarknadsutbildning med sfi
  • Yrkesvux med integrerad sfi
  • Akademikerspår

 

 

Hoppa till navigering