Bo och bygga

Invigning av sagolekplatsen. Foto: Ivar Sjögren

Staffanstorps läge är fantastiskt. Mitt i en expansiv region, mitt i det vackra öppna landskapet. Här finns Sveriges bästa jordbruksmark, pilevallar, bronsåldershögar, lummiga byar och artrika naturområden. I tätorterna finns väl utbyggd service i form av bland annat förskolor och skolor. Dessutom finns Malmö, Lund och Köpenhamn på bekvämt pendlingsavstånd.

Med de många fördelar och den bredd av boendemiljöer som erbjuds är det inte så konstigt att byggare står i kö för att få bygga i kommunen och att många privatpersoner köar efter bostad!

Vill du kanske bygga eller bosätta sig i en lägenhet med service, handel och pendelbusshållplats inpå knuten? Då är Staffanstorps trevliga småstadscentrum något för dig. Centrumet genomgick en total makeover under 90-talet, en omvandling som fick mycket uppmärksamhet och vann Sveriges Arkitekter planpris. Nu följer vi upp detta arbete och förlänger centrum ner mot Malmövägen, med utvecklingen av Södra Stanstad. På några års sikt kan du också bosätta sig i Sockerstan – Staffanstorps centralt belägna gamla sockerbruksområde som är på väg att omvandlas till en ny, funktionsblandad stadsdel. Vikhem i södra delen av orten är ett alternativ för dig som när eget hus-drömmar.

Letar du kanske efter en villa med egen trädgård, med Lunds och Malmös arbetsplatser bara några minuter bort med tåg? Då kan svaret vara Hjärup, med sitt svårslagna läge, nära till allt. Hjärup växer så det knakar med bostäder såväl som en ny skola, idrottsplats och stor park och om några år blir pendlingen härifrån om möjligt ännu bättre när dagens två spår på stambanan byggs ut till fyra.

Eller vill du kanske hitta ditt alldeles egna smultronställe på landet, omgärdad av böljande raps- och vetefält, kanske en gård? Även här har Staffanstorps kommun mycket att erbjuda.

Bo du redan i Staffanstorp kommun och är nyfiken på vad som planeras i ditt närområde, eller funderar du på att flytta hit och vill läsa mer om alla pågående planerings- och utbyggnadsprojekt, läs mer under Samhällsplanering. Praktisk information om bland annat bygglov, enskilda avlopp  och återvinningsstationer hittar du också under respektive flik på denna sida.

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer.

165 kommentarer till Bo och bygga

 1. Jag vill fortfarande veta om masten på CityGross parkering. Varför är den uppsatt där? Är omkringboende tillfrågade? Bygglov? Permanent el tillfällig lösning?

 2. Hej!
  Jag undrar hur den som planerat farthindren på Lagerlöfsväg har tänkt. Har han/hon tänkt överhuvudtaget? Möjligtvis har det planerats av en cyklist. För jag har svårt att tro han/hon äger bil och husvagn. En större bil med större husvagn kan inte ta sig genom dessa hindren utan att riskera att stöta emot stolparna. Jag som bor i författarbyn och har husvagn får ta mig in via andra vägar och backa upp längs gatorna. Känns jättesmidigt. Nu ser jag att det planeras liknande hinder på Frödings väg. Så nu kommer den också spärras av. Nu återstår bara Rydbergsväg för att jag ska kunna köra hem. Min undran är nu om det även kommer planeras liknande farthinder på Rydbergsväg? Hur ska jag kunna köra hem till mitt hus med husvagn?
  Har någon av er sätt översvämningarna på Lagerlöfsväg vid skyfall? Planeringen av vattenavrinningen vid farthinderna är det sämsta jag sett. Förmodligen har ni inte tänkt på att det finns löv i naturen som sätter igen dessa smala ”gångar” mellan farthinder och trottoar vilket ni själva kan räkna ut vad som händer då.

 3. Hejsan! Har en fråga som jag vill ställa direkt utan att gå in i detaljer . Bor på Domsagovägen 14 . Och kanske så vet ni redan att det finns ett skyddsrum byggt på min tomt som förförra ägaren godkänt och då fått en kompensation (pengar) av kommunen . Jag vill då fråga om man kan på någon sätt kan avregistrera skyddsrummet från kommunen . Min önskan är att göra detta till en Boarea som hör ihopa med huset . Vem kan man kontakta som har ansvaret ? Tacksam för svar

 4. Hej
  Har en fråga angående ett byggprojekt i Hjärup vid Tågvägen. Är det tänkt att Derome ska återställa gräsmattan mot den stora dammen mot Hjärupslundsskolan? Om så är fallet, när ska återställningen besiktigas?

  1. Hej Annette!

   Derome ska bättra på återställningen vid utloppet till den stora dammen. Detta kommer att göras i samband med att de resterande arbetena som Derome har avslutas. Något datum för slutbesiktning av området är inte bestämt.

   Med vänlig hälsning
   Mathilda Jägryd, VA-ingenjör, Staffanstorps kommun

   1. Området vid Deromehusen ser fortfarande lika illa ut. Området mot dammen är inte återställt vilket väl borde vara gjort nu. I korsningen mellan gångstigen väster och söder om dammen står dessutom vatten väldigt länge så fort det regnat. Där är f n bara en geggig håla där inget gräs växer. Green har försökt att så i gräs men det hjälper ju inte när gångstigen ligger i en håla där allt vatten samlas. Jag hoppas att inte kommunens skattebetalare skall betala för återställningen av marken som husföretaget Derome har fördärvat.

    1. Hej Annette!

     Gräsytorna som Derome har gjort arbeten inom är besiktigade men allt utom den skålade dammen är inte godkända än. Entreprenören har ansvaret för ytorna tills dess att de är godkända av kommunen. Angående vattenansamlingen vid sidan om GC-vägen så är denna yta sönderkörd av annan entreprenör och återställningen av denna kommer att göras av kommunens driftentreprenör Green.

     1. Skall inte gräsytorna på västra sidan av dammen åtgärdas? Längs gångstigen och ner mot utloppen. Hoppas verkligen att Deromes ”återställande” inte godkändes vid besiktningen.

      1. Hej!

       Gräsytorna är fortfarande inte godkända av kommunen. Entreprenören ska jämna till ytorna och stödså där det behövs. Ytorna kommer att tas över av kommunen till våren när gräset har tagit sig ordentligt.

       1. Om det skall hinna bli något gräs för kommunen att ta över så bör ju ytorna färdigställas omgående. När är det tänkt att det skall göras? Det har sett lika illa ut hela året.

        1. Hej!

         Kommunen kommer inte att ta över skötseln av ytorna förrän de är färdigställda och godkända.

         Det är i entreprenörens eget intresse att färdigställa ytorna så att kommunen kan ta över driften.

         Med vänlig hälsning
         Mathilda, Tekniska enheten

     2. När skall återställningen av GC-stigen göras? Börjar bli hög tid nu. Vägen är alltid våt och lerig där oavsett väder.

 5. Hej,

  Fråga gällande marken där tidigare Anneroskolan låg. Vad är planerat där nu? Har det tagits några beslut?

  /Anders

  1. Hej Anders

   Det finns ett beslut om detaljplaneuppdrag för Annerotomten och arbetet med detta pågår. Detaljplanen omfattar ca 20st nya bostäder, den har ännu inte varit ute på samråd.

   Med vänlig hälsning
   Fredrika Klevborn, exploateringsingenjör

   1. Tragiskt att kommunpolitikerna väljer bostäder istället för en riktigt fin och bra skola med stora grönytor och dungar för lek och idrott. Framtidens kommun? För vem undrar jag!

     1. Gillar Lottas kommentar 🙂
      (önskar att det fanns en Gilla-knapp på sidan!)

   2. Under vilket namn under pågående projekt gömmer sig Annerotomten? Jag funderar på varför så många andra projekt ligger där, men inte den?
    //Lotta

    1. Hej Lotta,

     Den 30:e maj tog Kommunstyrelsen beslut att starta detaljplaneläggning på f.d. Annero Skola-tomten för bostäder. Ännu är vi ganska tidigt skede av planarbetet, det som görs nu är att vi har beställt dagvattenutredning, geoteknisk undersökning samt undersökning av eventuella markföroreningar. Vi inväntar dessa och sedan utifrån dessa kommer planen att utformas. Så i nuläget finns det inget material att presenteras så det är därför ingen egen undersida finns för Annerotomten.

     Tanken är att ha ett informationsmöte om planerna för tomten där det kommer finnas möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter innan vi går ut på samråd.

     Dock får vi invänta utredningarna som kommer forma hur planförslaget kommer att se ut innan vi kan göra detta.
     Men när det sker så kommer det att kommuniceras ut i god tid före till berörda och övriga intresserade.

     I samband med att detta görs kommer en egen undersida för Annerotomten att skapas.

     Sedan kan det tilläggas att vi håller på att se över vilka projekt som presenteras under ”Bo bygga – Pågående projekt”, på Staffanstorp.se så att sidan förhoppningsvis ska bli mer lättöverskådlig inom en snar framtid.

     Med vänlig hälsning
     Jonathan Nygaard, Planarkitekt

     1. Jag förstår inte heller att man väljer att göra så här. Jag förstår att det är mer lönsamt för kommunen att sälja av marken, men samtidigt så är ju kommunen i behov av bra skolor och förskolor för alla dessa nyinflyttade. Man måste ju planera hållbart för att kunna tillgodose de behov som följer med bostadsbyggandet. Ska folk vilja bo i kommunen så är det viktigt att det också finns bra skolor. Det får inte glömmas bort i samhällsplaneringen.

      1. Hej Linda!
       Kommunen har i uppgift att tillgodose behovet för såväl skolor som bostäder.

       När beslut togs om att undersöka möjligheterna att bygga en skola i norra Staffanstorp så bedömdes det intressant att utreda möjligheterna att bygga bostäder där som Anneroskolan tidigare låg. Uppdraget att utreda detta gavs till stadsbyggnadkontoret.

       Har du några ytterligare funderingar är det bara att höra av sig!

       Med vänliga hälsningar

       Jonathan Nygaard
       Planarkitekt, Stadsbyggnadskontoret, 046-251686


 • Kommentarer


  pool

 • Digital anslagstavla


  pool

  Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan utanför rådhuset. Du finner tillkännagivanden, kungörelser, justerade protokoll med mera. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har runt 24 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare är vår främsta styrka. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »