Aktuella VA- och gatuarbeten

Här hittar du pågående VA- och gatuarbeten samt trafikavstängningar som kan påverka dig i din vardag.

VA-arbete vid gång- och cykelvägen vid Domsagovägen/Malmövägen

Vid gång- och cykelvägen vid Malmövägen/Domsagovägen har en vattenläcka skadat en avloppsledning som leder in i en pumpstation. Vi kommer under vecka 12 påbörja arbetet som kommer ta tid eftersom ledningen ligger djupt. Vi hoppas på förståelse för det störningar som kommer uppstå under arbetets gång.

Ombyggnad av Genvägen

Belysningen på gång- och cykelvägar vid Genvägen kan komma att släckas ner under arbetet med ombyggnaden av vägen. Ny belysning planeras vara klar i april 2020.

Ombyggnad av Genvägen

Tisdagen den 29 oktober börjar arbetet med ombyggnad av Genvägen. Vägen kommer att flyttas söderut till grönområdet parallellt med cykelvägen. Arbetet kommer att pågå fram till sommaren 2020.
Läs mer här
>>

Hoppa till navigering