Avfall och renhållning

Renhållning – avfallshantering

Stadsbyggnadskontoret Teknik ansvarar för den taxefinansierade avfallshanteringen, som innebär insamling och bortforsling av hushållsavfall och grovavfall från cirka 8 000 kunder samt trädgårdsavfall från cirka 1 800 kunder.

Staffanstorps kommun är en av 14 delägarkommuner i Sysav dit huvuddelen av det insamlade avfallet transporteras.

Renhållningsordning

Här hittar du kommunens renhållningsordning i sin helhet.

Hushållsavfall och sophämtning

Hushållsavfallet i Staffanstorps kommun lämnas till Sysav’s behandlingsanläggning i Malmö där det förbränns i det nya kraftvärmeverket och omvandlas till värmeenergi i Malmös fjärrvärmenät. Hos Sysav kan du läsa mer om detta.

Insamling och bortforsling utförs på entreprenad av SUEZ. För Staffanstorps kommun finns en elektronisk hämtkalender för ditt hushållsavfall.

Dispens för uppehåll av hämtning av hushållsavfall kan du söka om exempelvis fastigheten inte nyttjas under minst sex månader. Förlängt hämtningsintervall kan också sökas samt total befrielse från sophämtning. Detaljerade regler kring hämtning och tömning av hushållssopor finns i Föreskrifter om avfallshantering.

Har du frågor angående flyttanmälan kontakta SUEZ på 046-25 95 30 eller via e-post.

Grovavfall, kyl och frys

Hämtning av grovavfall sker efter beställning utan kostnad en gång i månaden. För information se Avfallsguide för villor och småhus 2018

Källsortering

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

50 kommentarer till Avfall och renhållning

 1. Hej,

  Är ny i kommunen och undrar hur jag ändrar det nuvarande avtalet på min fastighet?
  Behöver ett större kärl eller tömning varje vecka och inget trädgårdsavfall.

  1. Hej Christer,

   För att ändra i ditt abonnemang vänder du dig till Suezs kundtjänst antingen via telefon 046-25 95 30 eller via e-post till staffanstorp.se@suez.com.

   Med vänlig hälsning,
   Alfred, miljö- och avfallsingenjör, Staffanstorps kommun

 2. Hej,
  Jag och min familj flyttar till Staffanstorp om en månad och vi tycker det är oerhört viktigt, utifrån ett miljöperspektiv, att källsortera. I vårt nya hus måste vi köra iväg med bil för att kunna sorterar vårt avfall. Inte så miljövänligt! Det känns även väldigt främmande att slänga matavfall i brännbart. När blir det möjligt att sortera matavfall? Måste vi köpa en egen kompost för att kunna sortera vårt matavfall?

  1. Hej Lina!
   Källsortering av förpackningar och tidningar är både viktigt ur miljösynpunkt och något som är reglerat i lag att hushållen ska göra. I dagsläget erbjuder kommunen bara sortering på FTIs återvinningsstationer, men från och med 2020 kommer de hushåll som vill kunna sortera hemma i sin egen tunna med hjälp av fyrfackssystemet. Då kommer det även bli möjligt att sortera matavfall. Idag behöver den som vill sortera ut sitt matavfall ansökan om att anlägga en kompost. Blanketter för det finns på vänster sida om texten på denna sida.

   Alfred, miljö- och avfallsingenjör
   Staffanstorps kommun

   1. Hej Alfred!

    Om det är så viktigt med återvinning, hur kommer det sig då att för oss som bor i Humlelunden/Åretruntbyn i Hjärup förväntas köra runt hela byn med våra förpackningar? Kan inte kommunen anlägga en återvinningsstation i norra delen av Hjärup?

    1. Hej Anders!

     Ansvaret för att anlägga återvinningsstationer ligger på FTI. Vi håller tillsammans med dem på att se över var vi behöver ha återvinningsstationer för att kunna placera dem på så bra platser som möjligt.

     Alfred, miljö- och avfallsingenjör
     Staffanstorps kommun


 • Kommentarer


  pool

 • Digital anslagstavla


  pool

  Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan utanför rådhuset. Du finner tillkännagivanden, kungörelser, justerade protokoll med mera. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har runt 24 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare är vår främsta styrka. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »