Avfall och renhållning

Renhållning – avfallshantering

Stadsbyggnadskontoret Teknik ansvarar för den taxefinansierade avfallshanteringen, som innebär insamling och bortforsling av hushållsavfall och grovavfall från cirka 8 000 kunder samt trädgårdsavfall från cirka 1 800 kunder.

Staffanstorps kommun är en av 14 delägarkommuner i Sysav dit huvuddelen av det insamlade avfallet transporteras.

Renhållningsordning

Här hittar du kommunens renhållningsordning i sin helhet.

Hushållsavfall och sophämtning

Hushållsavfallet i Staffanstorps kommun lämnas till Sysav’s behandlingsanläggning i Malmö där det förbränns i det nya kraftvärmeverket och omvandlas till värmeenergi i Malmös fjärrvärmenät. Hos Sysav kan du läsa mer om detta.

Insamling och bortforsling utförs på entreprenad av SUEZ. Har du frågor angående flyttanmälan kontakta SUEZ på 046-25 95 30 eller via e-post.

Dispens för uppehåll av hämtning av hushållsavfall kan du söka om exempelvis fastigheten inte nyttjas under minst sex månader. Förlängt hämtningsintervall kan också sökas samt total befrielse från sophämtning. Detaljerade regler kring hämtning och tömning av hushållssopor finns i Föreskrifter om avfallshantering.

Grovavfall, kyl och frys

Hämtning av grovavfall sker efter beställning utan kostnad en gång i månaden. För information se Avfallsguide 2016 för villor och småhus

Källsortering

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer.

52 kommentarer till Avfall och renhållning

 1. När ska man från kommunens sida införa flerfackskärl för att sortera sopor? Som det ser ut nu, är Lund en bra mycket bättre representant för ”Framtidens kommun”. Ser att denna fråga varit på tal tidigare, men vi invånare måste ju pressa på när vi tycker att kommunen tappar fokus.
  Att kommunen på det här sättet försvårar för sopsortering är enligt mig helt uppåt väggarna…

  1. Hej Johan!

   Kul att du är engagerade i avfallsfrågor! Vi på kommunen jobbar ständigt med att göra det smidigare för våra medborgare att sortera sitt avfall. Det har tagits ett politiskt beslut som ger möjlighet till fastighetsnära insamling. För att kunna gå vidare med detta behöver ytterligare politiska beslut fattas samt en ny upphandling genomföras.

   Ha en trevlig dag!

   Alfred, miljö- och avfallsingenjör

 2. Vad gör kommunen för att minska avfallsmängderna? Det känns väldigt viktigt då vi ännu inte infört hushållsnära avfallshantering och därför inte sorterar och återvinner så mycket som vi skulle kunna.

  1. Kommunen arbetar med framtagande av en ny renhållningsordning. I renhållningsordningen ingår bland annat avfallsplanen som är ett strategiskt dokument för hela kommunen där fokusområden och effektmål anger riktningen för Staffanstorp kommuns utvecklingsarbete på avfallsområdet till år 2020. Avfallsplanen ska innehålla ”kommunens åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet”.

   Innan ny renhållningsordning antas kommer den att ställas ut för att inhämta synpunkter från medborgare i kommunen och andra intressenter.

   Vänliga hälsningar
   Peter Norlander, teknisk chef, Staffanstorps kommun

 3. Staffanstorp har enligt statistik mer avfall än den genomsnittliga kommunen. Vad gör kommunen för att minska avfallsmängderna? Det känns väldigt viktigt då vi ännu inte infört hushållsnära avfallshantering och därför inte sorterar och återvinner så mycket som vi skulle kunna.

 4. Hej,
  När kommer Staffanstorp att införa flerfackskärl och sopsortering? Det borde ju vara ett måste i en ”framtidens” kommun. Ni har väl också en uttalad miljö- och hållbarhetspolicy?

  1. Hej!

   Tyvärr så finns det i nuläget inget politiskt beslut på att införa flerfackskärl (så kallad fastighetsnära insamling). Att sortera sopor eller rättare sagt sortera ut förpackningar är ett lagkrav i hela landet och det ska alla göra. Det finns möjlighet att lämna dessa fraktioner på såväl återvinningsstationer som på vår fina återvinningscentral.

   Vänlig hälsning
   Anna Palm

   1. Kanske dags att ta ett politiskt beslut om detta då…

 5. En STOR ELOGE till dig som hämtade hushållssopor på Louisebergsvägen i Uppåkra idag, 8 augusti!
  Du backade tillbaka och hämtade grannens kärl som de glömt att sätta ut. Du uppmärksammade att de kom ut och drog fram kärlet till tomtgränsen, och du ställer upp med din tid att köra tillbaka och ta med deras sopor (som de ju själv kunde dragit fram till bilen..) Såg detta från frukostbordet, och gladdes åt att sådan hjälpsamhet finns idag. Framför detta till vår snälle hämtare idag! Du var ung, lång och ljus med kortklippt hår.
  Wiveca Ericsson

 6. Hej!
  Är det hämtningsdag i morgon 5 maj, trots det är helgdag, eller är det framskjutet? Vänligen redogör för hämtningstider för sophantering då det är helg i morgon. Tidigare hade ni detta här på hemsidan, vilket underlättade för oss alla.
  Mvh
  Eva

 7. Vi hoppas att detta med sorteringen kommer framöver i kommunen!

  Lena o Rolf


 • Kommentarer


  pool

 • Blanketter


  pool

  Vill du söka barnomsorg, beställa betyg eller ansöka om bygglov? Här hittar du kommunens blanketter och här kommer du att hitta våra e-tjänster. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har knappt 24 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare ger själ och hjärta åt vår verksamhet. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »