Avfall och renhållning

Fyrfacks sopbil Foto: Ohlsson

Renhållning – avfallshantering

Stadsbyggnadskontoret Teknik ansvarar för den taxefinansierade avfallshanteringen, som innebär insamling och bortforsling av hushållsavfall och grovavfall från cirka 8 000 kunder samt trädgårdsavfall från cirka 1 800 kunder.

Staffanstorps kommun är en av 14 delägarkommuner i Sysav dit huvuddelen av det insamlade avfallet transporteras.

Renhållningsordning

Här hittar du kommunens renhållningsordning i sin helhet.

Hushållsavfall och sophämtning

I Staffanstorp är utsortering av matavfall en frivillighet. Restavfall och matavfall lämnas till Sysavs behandlingsanläggning i Malmö. På behandlingsanläggningen förbränns restavfallet och omvandlas till värmeenergi i Malmös fjärrvärmeverk. Matavfallet blir till en slurry hos Sysav innan det vidaretransporteras till Kristianstad för att omvandlas till biogas. Hos Sysav kan du läsa mer om detta.

Insamling och bortforsling utförs på entreprenad av Ohlssons.
Vid frågor om sophantering eller vill göra en flyttanmälan kontakta Ohlsson på 046-70 99 00 eller via e-post.

Dispens för uppehåll av hämtning av hushållsavfall kan du söka om exempelvis fastigheten inte nyttjas under minst sex månader. Förlängt hämtningsintervall samt total befrielse från sophämtning kan också sökas. Detta gör man hos Miljöavdelningen. Detaljerade regler kring hämtning och tömning av hushållssopor finns i Föreskrifter om avfallshantering.

Grovavfall, kyl och frys

Hämtning av grovavfall sker efter beställning utan kostnad en gång i månaden. För information se Avfallsguide för villor och småhus 2020/2021

Slamtjänster

Det är Puls AB som tömmer slamtjänster som enskilda avlopp och fettavskiljare i kommunen. Du når dem på 046-25 78 50. Läs mer om enskilda avlopp här.

Hoppa till navigering