Avfall och renhållning

Renhållning – avfallshantering

Stadsbyggnadskontoret Teknik ansvarar för den taxefinansierade avfallshanteringen, som innebär insamling och bortforsling av hushållsavfall och grovavfall från cirka 8 000 kunder samt trädgårdsavfall från cirka 1 800 kunder.

Staffanstorps kommun är en av 14 delägarkommuner i Sysav dit huvuddelen av det insamlade avfallet transporteras.

Renhållningsordning

Här hittar du kommunens renhållningsordning i sin helhet.

Hushållsavfall och sophämtning

Hushållsavfallet i Staffanstorps kommun lämnas till Sysav’s behandlingsanläggning i Malmö där det förbränns i det nya kraftvärmeverket och omvandlas till värmeenergi i Malmös fjärrvärmenät. Hos Sysav kan du läsa mer om detta.

Insamling och bortforsling utförs på entreprenad av SUEZ. För Staffanstorps kommun finns en elektronisk hämtkalender för ditt hushållsavfall.

Dispens för uppehåll av hämtning av hushållsavfall kan du söka om exempelvis fastigheten inte nyttjas under minst sex månader. Förlängt hämtningsintervall kan också sökas samt total befrielse från sophämtning. Detaljerade regler kring hämtning och tömning av hushållssopor finns i Föreskrifter om avfallshantering.

Har du frågor angående flyttanmälan kontakta SUEZ på 046-25 95 30 eller via e-post.

Grovavfall, kyl och frys

Hämtning av grovavfall sker efter beställning utan kostnad en gång i månaden. För information se Avfallsguide för villor och småhus 2018

Källsortering

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

46 kommentarer till Avfall och renhållning

 1. Hej,
  Jag och min familj flyttar till Staffanstorp om en månad och vi tycker det är oerhört viktigt, utifrån ett miljöperspektiv, att källsortera. I vårt nya hus måste vi köra iväg med bil för att kunna sorterar vårt avfall. Inte så miljövänligt! Det känns även väldigt främmande att slänga matavfall i brännbart. När blir det möjligt att sortera matavfall? Måste vi köpa en egen kompost för att kunna sortera vårt matavfall?

  1. Hej Lina!
   Källsortering av förpackningar och tidningar är både viktigt ur miljösynpunkt och något som är reglerat i lag att hushållen ska göra. I dagsläget erbjuder kommunen bara sortering på FTIs återvinningsstationer, men från och med 2020 kommer de hushåll som vill kunna sortera hemma i sin egen tunna med hjälp av fyrfackssystemet. Då kommer det även bli möjligt att sortera matavfall. Idag behöver den som vill sortera ut sitt matavfall ansökan om att anlägga en kompost. Blanketter för det finns på vänster sida om texten på denna sida.

   Alfred, miljö- och avfallsingenjör
   Staffanstorps kommun