Avfall och renhållning

Renhållning – avfallshantering

Stadsbyggnadskontoret Teknik ansvarar för den taxefinansierade avfallshanteringen, som innebär insamling och bortforsling av hushållsavfall och grovavfall från cirka 8 000 kunder samt trädgårdsavfall från cirka 1 800 kunder.

Staffanstorps kommun är en av 14 delägarkommuner i Sysav dit huvuddelen av det insamlade avfallet transporteras.

Renhållningsordning

Här hittar du kommunens renhållningsordning i sin helhet.

Hushållsavfall och sophämtning

Hushållsavfallet i Staffanstorps kommun lämnas till Sysav’s behandlingsanläggning i Malmö där det förbränns i det nya kraftvärmeverket och omvandlas till värmeenergi i Malmös fjärrvärmenät. Hos Sysav kan du läsa mer om detta.

Insamling och bortforsling utförs på entreprenad av SUEZ. För Staffanstorps kommun finns en elektronisk hämtkalender för ditt hushållsavfall.

Dispens för uppehåll av hämtning av hushållsavfall kan du söka om exempelvis fastigheten inte nyttjas under minst sex månader. Förlängt hämtningsintervall kan också sökas samt total befrielse från sophämtning. Detaljerade regler kring hämtning och tömning av hushållssopor finns i Föreskrifter om avfallshantering.

Har du frågor angående flyttanmälan kontakta SUEZ på 046-25 95 30 eller via e-post.

Grovavfall, kyl och frys

Hämtning av grovavfall sker efter beställning utan kostnad en gång i månaden. För information se Avfallsguide för villor och småhus 2019

Källsortering

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

65 kommentarer till Avfall och renhållning

 1. Hej Tommy
  Det är semestertider och vi har ingen som just nu kan svara på din fråga. Tjänstemannen som jobbar med detta är tillbaka den 19 augusti.
  Trevlig sommar!

  Vänligen Marie Schyllert, Tekniska avdelningen

 2. Hej. Om man inte vill ha de nya sopkärlen utan samma som idag. Hur sker tömning då? Brukar själv köra till avfallsstationen och sortera.

  Med vänlig hälsning, Tommy

  1. Hej Tommy,
   Tömning sker på samma sätt som tidigare oavsett vilket kärl man har. Den nya sopbilen är indelad i fyra fack på insidan som sitter så att de passar mot de fyra facken i de så kallade fyrfackskärlen. Om man vill behålla sitt nuvarande kärl så kommer sopbilen tömma det mot det facket i bilen som bara innehåller restavfall.

   Med vänlig hälsning,
   Alfred, miljö- och avfallsingenjör, Staffanstorps kommun

 3. Hej
  Undrar vi som har trädgårdkärl . Kommer även de bytas ut till den nya entreprenören som kommer ha hand om källsorteringen av de andra 2 kärlen?

  Mvh
  Roland

  1. Hej Roland,

   Tömningen av trädgårdskärl kommer också skötas av den nya entreprenören.

   Med vänlig hälsning,
   Alfred, miljö- och avfallsingenjör, Staffanstorps kommun

 4. Hej!
  Vi undrar hur de nya tunnorna blir i mått?
  När kommer i bruk?

  Lisa
  Idrottsg,
  Staffanstorp

  1. Hej Lisa,

   De nya tunnorna är ca 82 cm djupa, 78 cm breda och 111 cm höga. Det kan vara lämpligt att avsätta 1 x 1 m per tunna, så finns det lite marginal. Den nya entreprenaden börjar våren 2020.

   Med vänlig hälsning,
   Alfred, miljö- och avfallsingenjör, Staffanstorps kommun

   1. Bra med info om måtten! Får nog ägna en del av sommarsemestern med att göra plats :-). Vid max sortering blir det alltså två lika stora tunnor med angivet mått? Plus trädgårdstunnan om man har en sådan?

    1. Precis, för max sortering behövs två tunnor med angivna mått. Om man även har en trädgårdstunna får man göra plats för den också. Trevlig sommar!

     Med vänlig hälsning,
     Alfred, miljö- och avfallsingenjör, Staffanstorps kommun

 5. På södra sidan av väg 108, mitt emot Byggmax, finns stora mängder plast som hänger över ett staket och riskerar att blåsa ut på vägen och i diket. Finns risk att det hamnar på vindrutan på bilar och orsakar trafikolyckor.
  En del plast har redan hamnat i diket och kommer troligtvis ligga där tills den klipps ner av väghållarna. Små plastbitar kommer då finnas kvar i naturen i många år framåt. Smådjur och fåglar tar skada av plasten, samt microplaster hamnar till slut i vattendrag.
  Jag undrar vilka krav kommunen ställer på företag att ta hand om sitt skräp som denna plast, och hur ni följer upp era krav?
  Det finns även ett stort antal byggen i Hjärup vid Uppåkraskolan med massor av frigolit utanför byggområdet som hamnar i åkerjorden. Vilka krav ställer ni på byggarbetsplatserna?

  1. Hej,

   Miljöenheten utför miljötillsyn av verksamheter och då tittar vi bland annat på lagefterlevnaden kring avfallshanteringen. Och när det gäller byggarbetsplatser, så är nedskräpning förbjuden som dessutom gäller för alla enligt gällande regler. Missköts detta så har vi möjlighet att ställa krav så länge vi vet vem som skräpar ner. Tyvärr så är det oftast svårt att exakt härleda vem/bolag som förorsakar nedskräpningen då lättflyktigt skräpmaterial har en komplex transportväg vid vissa väderförutsättningar. Trafikverket och kommunen har regelbunden avstädning kring vägområdet för att på så vis förebygga trafikfarliga situationer. Vänligen Göran Eriksson Miljöenheten

 6. Hej!

  När kommer källsortering att införas för villor i Staffanstorp? Vilken typ av kärl kommer användas?

  1. Hej Per-Ola

   Den nya entreprenaden börjar i februari 2020 och entreprenören ska vara färdig med bytet av de kärl som ska bytas inom ett år. Det kommer vara möjligt att välja mellan två fyrfackskärl, ett fyrfackskärl, ett tvådelat kärl för mat- och restavfall eller som idag ett kärl för restavfall. Med två fyrfackskärl kommer det vara möjligt att sortera mat- och restavfall samt tidningar och alla förpackningar. Vi kommer att gå ut med mer information nu under våren.

   Med vänlig hälsning
   Alfred, miljö- och avfallsingenjör, Staffanstorps kommun

   1. Varför valbart? Kommer det då vara dyrare för de som väljer att slänga allt som restavfall?

    1. Hej Josefine

     Det är ett politiskt beslut att det ska vara valbart. Vi vet inte vad det kommer att kosta innan den nya taxan är antagen. Den antas förhoppningsvis innan sommaren.

     Med vänlig hälsning
     Alfred, miljö- och avfallsingenjör, Staffanstorps kommun

   2. Hej,
    Planerar ni fortfarande att komma med information om nya avtallskärl, alternativ etc. Q2 2019?

    1. Hej Jenny,

     Planen är att få ut ett första utskick med information nu i dagarna eller nästa vecka.

     Med vänlig hälsning,
     Alfred, miljö- och avfallsingenjör, Staffanstorps kommun

     1. Hej. Vad gäller om man flyttar till kommunen till nyproduktion? Ska vi först beställa gamla kärlen och får sen gratis byte? SUEZ kände inte till något om nya kärl. När ska de nya placeras ut? Vad blir kostnaden?

      1. Hej Daniel,

       Suez sköter sophämtning fram till och med den 31 januari 2020. Om du flyttar in innan dess är det fortfarande dem du ska vända dig till, men de kan bara svara på frågor som rör deras avtalsperiod. Den nya soptömningen påbörjas från och med den 1 februari och kommer skötas av ett företag som heter Ohlssons. De har då ett år på sig att genomföra bytet till nya kärl för de som vill ha det. I samband med det bytet kommer det inte att kosta något att byta kärl. Kommunfullmäktige har inte antagit någon nya avfallstaxa än så vi vet inte vad de olika abonnemangen kommer kosta. När det finns en antagen taxa kommer vi gå ut med mer information om de olika abonnemangen och ge hushållen möjlighet att välja abonnemang. Jag ber om ursäkt för att vi inte kan lämna mer information än så i nuläget.

       Med vänlig hälsning,
       Alfred, miljö- och avfallsingenjör, Staffanstorps kommun