Avfall och renhållning

Fyrfacks sopbil Foto: Ohlsson

Renhållning – avfallshantering

Stadsbyggnadskontoret Teknik ansvarar för den taxefinansierade avfallshanteringen, som innebär insamling och bortforsling av hushållsavfall och grovavfall från cirka 8 000 kunder samt trädgårdsavfall från cirka 1 800 kunder.

Staffanstorps kommun är en av 14 delägarkommuner i Sysav dit huvuddelen av det insamlade avfallet transporteras.

Renhållningsordning

Här hittar du kommunens renhållningsordning i sin helhet.

Hushållsavfall och sophämtning

I Staffanstorp är utsortering av matavfall en frivillighet. Restavfall och matavfall lämnas till Sysavs behandlingsanläggning i Malmö. På behandlingsanläggningen förbränns restavfallet och omvandlas till värmeenergi i Malmös fjärrvärmeverk. Matavfallet blir till en slurry hos Sysav innan det vidaretransporteras till Kristianstad för att omvandlas till biogas. Hos Sysav kan du läsa mer om detta.

Insamling och bortforsling utförs på entreprenad av Ohlssons.

Dispens för uppehåll av hämtning av hushållsavfall kan du söka om exempelvis fastigheten inte nyttjas under minst sex månader. Förlängt hämtningsintervall samt total befrielse från sophämtning kan också sökas. Detta gör man hos Miljöavdelningen. Detaljerade regler kring hämtning och tömning av hushållssopor finns i Föreskrifter om avfallshantering.

Har du frågor angående flyttanmälan kontakta Ohlssons,
046-70 99 00 
eller via e-post.

Grovavfall, kyl och frys

Hämtning av grovavfall sker efter beställning utan kostnad en gång i månaden. För information se Avfallsguide för villor och småhus 2020

Källsortering

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

När du väljer att kommentera så godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

69 kommentarer till Avfall och renhållning

 1. Får man fråga hur ni försvarar en höjning med 42% på taxan mellan 2019 och 2020? Väljer man att källsortera är ökningen över 100%. Fullständigt orimligt.

  1. Hej Mattias,
   Jag har svarat dig på mejl.
   Med vänliga hälsningar
   Olivia, Miljö- och avfallsingenjör, Staffanstorps kommun

 2. Hej! Vi flyttar till Staffanstorp i slutet av november. Hur och var väljer vi vilka fyrfackskärl, samt vilket abonnemang vi vill ha när den nya entreprenören börjar köra?

  Mvh Annika

  1. Hej Annika,

   Tack för din kommentar, så fort taxan är fastställd kommer det att komma ut information om hur man går tillväga för att göra sina val.

   Med vänliga hälsningar
   Olivia, Miljö- och avfallsingenjör, Staffanstorps kommun

 3. Hej
  Det är nu 2 mån. till att nya avfallskärl skall användas. Var hittar man priser på olika alternativ.

  Besök på återvinningscentral. Varför kan man inte ansöka om kundkort oavsett om man har körkort eller ej?

  1. Hej Lennart,

   Tack för din kommentar.
   Det finns ännu inte en fastslagen taxa för renhållningen.

   När det kommer till din fråga om återvinningscentralerna ber jag dig kontakta Sysav då det är dem som har ansvaret för denna.

   Med vänliga hälsningar
   Olivia, Miljö- och Avfallsingenjör

 4. Hej,
  När får vi information om var de nya kärlen ska placeras på tomten? Den nya entreprenören verkar ha olika bestämmelser i olika kommuner. Vi har en lutande uppfart och därför står våra kärl cirka 2 meter in på tomten. Detta är inga problem för nuvarande entreprenör, men den nya entreprenören säger att vi kommer att få betala 100 kr extra per hämtning (26 hämtningar per år).

  Vänliga hälsningar
  Emmy

  1. Hej Emmy,

   Mer information om hur kärlen ska stå kommer inför uppstarten av den nya entreprenaden. Det finns inte någon antagen taxa än, så det går inte att säga vad eller ens om det kommer kosta. Det som finns är kommunens avfallsföreskrifter som säger att kärlen ska placeras vid fastighetsgräns vid tömning. Anlednignen till detta är arbetsmiljön för de som ska tömma kärlen.

   Med vänlig hälsning,
   Alfred, miljö- och avfallsingenjör, Staffanstorps kommun

 5. Hej Tommy
  Det är semestertider och vi har ingen som just nu kan svara på din fråga. Tjänstemannen som jobbar med detta är tillbaka den 19 augusti.
  Trevlig sommar!

  Vänligen Marie Schyllert, Tekniska avdelningen

 6. Hej. Om man inte vill ha de nya sopkärlen utan samma som idag. Hur sker tömning då? Brukar själv köra till avfallsstationen och sortera.

  Med vänlig hälsning, Tommy

  1. Hej Tommy,
   Tömning sker på samma sätt som tidigare oavsett vilket kärl man har. Den nya sopbilen är indelad i fyra fack på insidan som sitter så att de passar mot de fyra facken i de så kallade fyrfackskärlen. Om man vill behålla sitt nuvarande kärl så kommer sopbilen tömma det mot det facket i bilen som bara innehåller restavfall.

   Med vänlig hälsning,
   Alfred, miljö- och avfallsingenjör, Staffanstorps kommun

 7. Hej
  Undrar vi som har trädgårdkärl . Kommer även de bytas ut till den nya entreprenören som kommer ha hand om källsorteringen av de andra 2 kärlen?

  Mvh
  Roland

  1. Hej Roland,

   Tömningen av trädgårdskärl kommer också skötas av den nya entreprenören.

   Med vänlig hälsning,
   Alfred, miljö- och avfallsingenjör, Staffanstorps kommun

 8. Hej!
  Vi undrar hur de nya tunnorna blir i mått?
  När kommer i bruk?

  Lisa
  Idrottsg,
  Staffanstorp

  1. Hej Lisa,

   De nya tunnorna är ca 82 cm djupa, 78 cm breda och 111 cm höga. Det kan vara lämpligt att avsätta 1 x 1 m per tunna, så finns det lite marginal. Den nya entreprenaden börjar våren 2020.

   Med vänlig hälsning,
   Alfred, miljö- och avfallsingenjör, Staffanstorps kommun

   1. Bra med info om måtten! Får nog ägna en del av sommarsemestern med att göra plats :-). Vid max sortering blir det alltså två lika stora tunnor med angivet mått? Plus trädgårdstunnan om man har en sådan?

    1. Precis, för max sortering behövs två tunnor med angivna mått. Om man även har en trädgårdstunna får man göra plats för den också. Trevlig sommar!

     Med vänlig hälsning,
     Alfred, miljö- och avfallsingenjör, Staffanstorps kommun

 9. På södra sidan av väg 108, mitt emot Byggmax, finns stora mängder plast som hänger över ett staket och riskerar att blåsa ut på vägen och i diket. Finns risk att det hamnar på vindrutan på bilar och orsakar trafikolyckor.
  En del plast har redan hamnat i diket och kommer troligtvis ligga där tills den klipps ner av väghållarna. Små plastbitar kommer då finnas kvar i naturen i många år framåt. Smådjur och fåglar tar skada av plasten, samt microplaster hamnar till slut i vattendrag.
  Jag undrar vilka krav kommunen ställer på företag att ta hand om sitt skräp som denna plast, och hur ni följer upp era krav?
  Det finns även ett stort antal byggen i Hjärup vid Uppåkraskolan med massor av frigolit utanför byggområdet som hamnar i åkerjorden. Vilka krav ställer ni på byggarbetsplatserna?

  1. Hej,

   Miljöenheten utför miljötillsyn av verksamheter och då tittar vi bland annat på lagefterlevnaden kring avfallshanteringen. Och när det gäller byggarbetsplatser, så är nedskräpning förbjuden som dessutom gäller för alla enligt gällande regler. Missköts detta så har vi möjlighet att ställa krav så länge vi vet vem som skräpar ner. Tyvärr så är det oftast svårt att exakt härleda vem/bolag som förorsakar nedskräpningen då lättflyktigt skräpmaterial har en komplex transportväg vid vissa väderförutsättningar. Trafikverket och kommunen har regelbunden avstädning kring vägområdet för att på så vis förebygga trafikfarliga situationer. Vänligen Göran Eriksson Miljöenheten

 10. Hej!

  När kommer källsortering att införas för villor i Staffanstorp? Vilken typ av kärl kommer användas?

  1. Hej Per-Ola

   Den nya entreprenaden börjar i februari 2020 och entreprenören ska vara färdig med bytet av de kärl som ska bytas inom ett år. Det kommer vara möjligt att välja mellan två fyrfackskärl, ett fyrfackskärl, ett tvådelat kärl för mat- och restavfall eller som idag ett kärl för restavfall. Med två fyrfackskärl kommer det vara möjligt att sortera mat- och restavfall samt tidningar och alla förpackningar. Vi kommer att gå ut med mer information nu under våren.

   Med vänlig hälsning
   Alfred, miljö- och avfallsingenjör, Staffanstorps kommun

   1. Varför valbart? Kommer det då vara dyrare för de som väljer att slänga allt som restavfall?

    1. Hej Josefine

     Det är ett politiskt beslut att det ska vara valbart. Vi vet inte vad det kommer att kosta innan den nya taxan är antagen. Den antas förhoppningsvis innan sommaren.

     Med vänlig hälsning
     Alfred, miljö- och avfallsingenjör, Staffanstorps kommun

   2. Hej,
    Planerar ni fortfarande att komma med information om nya avtallskärl, alternativ etc. Q2 2019?

    1. Hej Jenny,

     Planen är att få ut ett första utskick med information nu i dagarna eller nästa vecka.

     Med vänlig hälsning,
     Alfred, miljö- och avfallsingenjör, Staffanstorps kommun

     1. Hej. Vad gäller om man flyttar till kommunen till nyproduktion? Ska vi först beställa gamla kärlen och får sen gratis byte? SUEZ kände inte till något om nya kärl. När ska de nya placeras ut? Vad blir kostnaden?

      1. Hej Daniel,

       Suez sköter sophämtning fram till och med den 31 januari 2020. Om du flyttar in innan dess är det fortfarande dem du ska vända dig till, men de kan bara svara på frågor som rör deras avtalsperiod. Den nya soptömningen påbörjas från och med den 1 februari och kommer skötas av ett företag som heter Ohlssons. De har då ett år på sig att genomföra bytet till nya kärl för de som vill ha det. I samband med det bytet kommer det inte att kosta något att byta kärl. Kommunfullmäktige har inte antagit någon nya avfallstaxa än så vi vet inte vad de olika abonnemangen kommer kosta. När det finns en antagen taxa kommer vi gå ut med mer information om de olika abonnemangen och ge hushållen möjlighet att välja abonnemang. Jag ber om ursäkt för att vi inte kan lämna mer information än så i nuläget.

       Med vänlig hälsning,
       Alfred, miljö- och avfallsingenjör, Staffanstorps kommun

 11. Ska julgranen buntas med buntband av plast eller ska det vara med snöre eller vad? Hur nerklippt ska den vara – varenda gren in till stammen eller ska grenarna klippas i småbitar också? Måste stammen delas upp?

  1. Hej Benjamin!
   Om du kontaktar vår entreprenör Suez, som är de som hämtar granen, så kan de ge dig svar på hur de vill ha granen nerklippt och buntad. De nås på 046-25 95 30 eller staffanstorp.se@suez.com.

   Med vänlig hälsning,
   Alfred, miljö- och avfallsingenjör, Staffanstorps kommun

 12. Hej!
  Var kan man lämna julgranar i jakriborg?

  1. Hej Åsa!
   Kontakta Suez kundtjänst så fixar de kostnadsfri hämtning. De nås på 046-25 95 30 eller staffanstorp.se@suez.com.

   Med vänlig hälsning,
   Alfred, miljö- och avfallsingenjör, Staffanstorps kommun

 13. Hej,
  Hämtar ni upp julgranen som del i den vanliga sophämtningen?

  Hälsningar,
  Per-Olof

  1. Hej Per-Olof,

   Julgranar hämtas kostnadsfritt under januari. Granarna ska vara nedklippta, buntade och placerade vid tomtgränsen.

   Med vänlig hälsning,
   Alfred, miljö- och avfallsingenjör, Staffanstorps kommun

 14. Hej,

  Är ny i kommunen och undrar hur jag ändrar det nuvarande avtalet på min fastighet?
  Behöver ett större kärl eller tömning varje vecka och inget trädgårdsavfall.

  1. Hej Christer,

   För att ändra i ditt abonnemang vänder du dig till Suezs kundtjänst antingen via telefon 046-25 95 30 eller via e-post till staffanstorp.se@suez.com.

   Med vänlig hälsning,
   Alfred, miljö- och avfallsingenjör, Staffanstorps kommun

 15. Hej,
  Jag och min familj flyttar till Staffanstorp om en månad och vi tycker det är oerhört viktigt, utifrån ett miljöperspektiv, att källsortera. I vårt nya hus måste vi köra iväg med bil för att kunna sorterar vårt avfall. Inte så miljövänligt! Det känns även väldigt främmande att slänga matavfall i brännbart. När blir det möjligt att sortera matavfall? Måste vi köpa en egen kompost för att kunna sortera vårt matavfall?

  1. Hej Lina!
   Källsortering av förpackningar och tidningar är både viktigt ur miljösynpunkt och något som är reglerat i lag att hushållen ska göra. I dagsläget erbjuder kommunen bara sortering på FTIs återvinningsstationer, men från och med 2020 kommer de hushåll som vill kunna sortera hemma i sin egen tunna med hjälp av fyrfackssystemet. Då kommer det även bli möjligt att sortera matavfall. Idag behöver den som vill sortera ut sitt matavfall ansökan om att anlägga en kompost. Blanketter för det finns på vänster sida om texten på denna sida.

   Alfred, miljö- och avfallsingenjör
   Staffanstorps kommun

   1. Hej Alfred!

    Om det är så viktigt med återvinning, hur kommer det sig då att för oss som bor i Humlelunden/Åretruntbyn i Hjärup förväntas köra runt hela byn med våra förpackningar? Kan inte kommunen anlägga en återvinningsstation i norra delen av Hjärup?

    1. Hej Anders!

     Ansvaret för att anlägga återvinningsstationer ligger på FTI. Vi håller tillsammans med dem på att se över var vi behöver ha återvinningsstationer för att kunna placera dem på så bra platser som möjligt.

     Alfred, miljö- och avfallsingenjör
     Staffanstorps kommun

 16. Hej, i dag 9/5 kom sopbilen och jag hann inte ut med min tunna så nu undrar jag om Ni har börjat tömma varje vecka och vart kan jag läsa om det?
  Sophämtningsschemat kan Ni skrota då man bara kan se om det är hämtning i dag!

  1. Hej Gudrun, tråkigt att du inte hann ut med tunnan. Tömning varje vecka sker vecka 23 till 34, så det har inte börjat än. Detta går att läsa om i Avfallsguide för villor och småhus 2018, som finns här på denna sida. Jag ska påtala för Suez att hämtningskalendern inte fungerar så att de åtgärdar det. Om du vill komma i kontakt med deras kundtjänst kan du ringa 046-259530 eller mejla till staffanstorp.se@suez.com.
   Med vänlig hälsning, Alfred miljö- och avfallsingenjör

 17. Hej, kanske kan schemat för sophämtning ( som fungerar utmärkt 🙂 ) kompletteras med VILKA fasta veckodagar tömning sker 2018, och vid vilken vecka, jämnt eller udda. Gärna uppdelat på olika områden. Jag vill gärna kunna trycka ut ett schema för sop/trädgårdshanteringen som gäller just mig. Risken är stor att jag glömmer att ställa ut tunnan annars.

  1. Hej Leslie

   Kul att sophämtningen fungerar utmärkt. Vilka dagar tömning sker under 2018 kan du få svar på från Suez kundtjänst. Du når dem antingen på 046-25 95 30 eller via e-post: staffanstorp@sita.se

   Med vänlig hälsning

   Alfred
   Miljö- och avfallsingenjör
   Staffanstorps kommun

 18. Kan man ställa ut julgranen för avhämtning som förra året?

  1. Hej Kenny
   Det går bra att sätta ut granen som tidigare år. Den ska dock vara nedklippt och buntad. Du kan läsa mer om det i foldern Avfallsguide för villor och småhus.
   Vänligen
   Marie Schyllert, Tekniska enheten

 19. Hej,

  Hur ser avfallsplanen ut för matavfall?

  Mvh,
  Linh

  1. Hej Linh

   Vi jobbar för fullt med den nya renhållningsupphandlingen. I den hoppas vi kunna erbjuda utsortering av matavfall för de som vill ha det.

   Med vänlig hälsning

   Alfred, miljö- och avfallsingenjör

   1. Så trevligt! Det är på tiden!
    Vet ni vad det kommer innebära för mig som fastighetsägare?
    Annan dag för sophämtning än de som väljer att inte sortera?
    Ett annat pris? Högre/lägre än mot att inte sortera?

    1. Hej Eva

     Vår förhoppning är att kunna införa ett så praktiskt system som möjligt för våra invånare. Vi håller till exempel på att titta på vilka olika typer av kärl som går att kombinera med vilken typ av sopbil. I nuläget kan vi inte säga något om vad olika abonnemang kommer att kosta. Från andra kommuner vet vi att det både kan bli dyrare och billigare att införa en ökad sortering.

     Med vänlig hälsning

     Alfred, miljö- och avfallsingenjör

   2. Hej!

    Något nytt kring sortering av matavfall och de politiska beslut och upphandling som måste till för att realisera detta? Staffanstorp är en av få kommunen i landet som inte har det, så det är verkligen på tiden, och med nya statliga miljömål så borde det väl vara en förutsättning för att lyckas.

    Min son och jag tittade på barnprogram om biogas och då frågade han varför vi kastar matavfallet i vanliga soporna. Han såg att man bl.a. tankade bussarna med det.

    Med vänlig hälsning
    Dennis

    1. Hej Dennis,

     Utan att säga för mycket om hur upphandlingen kommer utformas kan jag säga att vi har en konkret plan för hur vi ska kunna erbjuda utsortering av matavfall för de som vill ha det.

     Det stämmer att biogas används för att tanka bussar. Det är även vanligt att köra sopbilarna med biogas.

     Med vänlig hälsning,

     Alfred, miljö- och avfallsingenjör

 20. När ska man från kommunens sida införa flerfackskärl för att sortera sopor? Som det ser ut nu, är Lund en bra mycket bättre representant för ”Framtidens kommun”. Ser att denna fråga varit på tal tidigare, men vi invånare måste ju pressa på när vi tycker att kommunen tappar fokus.
  Att kommunen på det här sättet försvårar för sopsortering är enligt mig helt uppåt väggarna…

  1. Hej Johan!

   Kul att du är engagerade i avfallsfrågor! Vi på kommunen jobbar ständigt med att göra det smidigare för våra medborgare att sortera sitt avfall. Det har tagits ett politiskt beslut som ger möjlighet till fastighetsnära insamling. För att kunna gå vidare med detta behöver ytterligare politiska beslut fattas samt en ny upphandling genomföras.

   Ha en trevlig dag!

   Alfred, miljö- och avfallsingenjör


 • Blanketter/e-tjänst

  pool

  Staffanstorps kommun har ingen e-tjänst, men håller för närvarande på att utveckla sina e-tjänster. Letar du efter blanketter kan du hitta dessa här.

 • Digital anslagstavla


  pool

  Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan utanför rådhuset. Du finner tillkännagivanden, kungörelser, justerade protokoll med mera. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har över 25 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare är vår främsta styrka. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »