Avfall och renhållning

Renhållning – avfallshantering

Stadsbyggnadskontoret Teknik ansvarar för den taxefinansierade avfallshanteringen, som innebär insamling och bortforsling av hushållsavfall och grovavfall från cirka 8 000 kunder samt trädgårdsavfall från cirka 1 800 kunder.

Staffanstorps kommun är en av 14 delägarkommuner i Sysav dit huvuddelen av det insamlade avfallet transporteras.

Renhållningsordning

Här hittar du kommunens renhållningsordning i sin helhet.

Hushållsavfall och sophämtning

Hushållsavfallet i Staffanstorps kommun lämnas till Sysav’s behandlingsanläggning i Malmö där det förbränns i det nya kraftvärmeverket och omvandlas till värmeenergi i Malmös fjärrvärmenät. Hos Sysav kan du läsa mer om detta.

Insamling och bortforsling utförs på entreprenad av SUEZ. För Staffanstorps kommun finns en elektronisk hämtkalender för ditt hushållsavfall.

Dispens för uppehåll av hämtning av hushållsavfall kan du söka om exempelvis fastigheten inte nyttjas under minst sex månader. Förlängt hämtningsintervall kan också sökas samt total befrielse från sophämtning. Detaljerade regler kring hämtning och tömning av hushållssopor finns i Föreskrifter om avfallshantering.

Har du frågor angående flyttanmälan kontakta SUEZ på 046-25 95 30 eller via e-post.

Grovavfall, kyl och frys

Hämtning av grovavfall sker efter beställning utan kostnad en gång i månaden. För information se Avfallsguide för villor och småhus 2019

Källsortering

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

62 kommentarer till Avfall och renhållning

 1. Ska julgranen buntas med buntband av plast eller ska det vara med snöre eller vad? Hur nerklippt ska den vara – varenda gren in till stammen eller ska grenarna klippas i småbitar också? Måste stammen delas upp?

  1. Hej Benjamin!
   Om du kontaktar vår entreprenör Suez, som är de som hämtar granen, så kan de ge dig svar på hur de vill ha granen nerklippt och buntad. De nås på 046-25 95 30 eller staffanstorp.se@suez.com.

   Med vänlig hälsning,
   Alfred, miljö- och avfallsingenjör, Staffanstorps kommun

 2. Hej!
  Var kan man lämna julgranar i jakriborg?

  1. Hej Åsa!
   Kontakta Suez kundtjänst så fixar de kostnadsfri hämtning. De nås på 046-25 95 30 eller staffanstorp.se@suez.com.

   Med vänlig hälsning,
   Alfred, miljö- och avfallsingenjör, Staffanstorps kommun

 3. Hej,
  Hämtar ni upp julgranen som del i den vanliga sophämtningen?

  Hälsningar,
  Per-Olof

  1. Hej Per-Olof,

   Julgranar hämtas kostnadsfritt under januari. Granarna ska vara nedklippta, buntade och placerade vid tomtgränsen.

   Med vänlig hälsning,
   Alfred, miljö- och avfallsingenjör, Staffanstorps kommun

 4. Hej,

  Är ny i kommunen och undrar hur jag ändrar det nuvarande avtalet på min fastighet?
  Behöver ett större kärl eller tömning varje vecka och inget trädgårdsavfall.

  1. Hej Christer,

   För att ändra i ditt abonnemang vänder du dig till Suezs kundtjänst antingen via telefon 046-25 95 30 eller via e-post till staffanstorp.se@suez.com.

   Med vänlig hälsning,
   Alfred, miljö- och avfallsingenjör, Staffanstorps kommun

 5. Hej,
  Jag och min familj flyttar till Staffanstorp om en månad och vi tycker det är oerhört viktigt, utifrån ett miljöperspektiv, att källsortera. I vårt nya hus måste vi köra iväg med bil för att kunna sorterar vårt avfall. Inte så miljövänligt! Det känns även väldigt främmande att slänga matavfall i brännbart. När blir det möjligt att sortera matavfall? Måste vi köpa en egen kompost för att kunna sortera vårt matavfall?

  1. Hej Lina!
   Källsortering av förpackningar och tidningar är både viktigt ur miljösynpunkt och något som är reglerat i lag att hushållen ska göra. I dagsläget erbjuder kommunen bara sortering på FTIs återvinningsstationer, men från och med 2020 kommer de hushåll som vill kunna sortera hemma i sin egen tunna med hjälp av fyrfackssystemet. Då kommer det även bli möjligt att sortera matavfall. Idag behöver den som vill sortera ut sitt matavfall ansökan om att anlägga en kompost. Blanketter för det finns på vänster sida om texten på denna sida.

   Alfred, miljö- och avfallsingenjör
   Staffanstorps kommun

   1. Hej Alfred!

    Om det är så viktigt med återvinning, hur kommer det sig då att för oss som bor i Humlelunden/Åretruntbyn i Hjärup förväntas köra runt hela byn med våra förpackningar? Kan inte kommunen anlägga en återvinningsstation i norra delen av Hjärup?

    1. Hej Anders!

     Ansvaret för att anlägga återvinningsstationer ligger på FTI. Vi håller tillsammans med dem på att se över var vi behöver ha återvinningsstationer för att kunna placera dem på så bra platser som möjligt.

     Alfred, miljö- och avfallsingenjör
     Staffanstorps kommun

 6. Hej, i dag 9/5 kom sopbilen och jag hann inte ut med min tunna så nu undrar jag om Ni har börjat tömma varje vecka och vart kan jag läsa om det?
  Sophämtningsschemat kan Ni skrota då man bara kan se om det är hämtning i dag!

  1. Hej Gudrun, tråkigt att du inte hann ut med tunnan. Tömning varje vecka sker vecka 23 till 34, så det har inte börjat än. Detta går att läsa om i Avfallsguide för villor och småhus 2018, som finns här på denna sida. Jag ska påtala för Suez att hämtningskalendern inte fungerar så att de åtgärdar det. Om du vill komma i kontakt med deras kundtjänst kan du ringa 046-259530 eller mejla till staffanstorp.se@suez.com.
   Med vänlig hälsning, Alfred miljö- och avfallsingenjör

 7. Hej, kanske kan schemat för sophämtning ( som fungerar utmärkt 🙂 ) kompletteras med VILKA fasta veckodagar tömning sker 2018, och vid vilken vecka, jämnt eller udda. Gärna uppdelat på olika områden. Jag vill gärna kunna trycka ut ett schema för sop/trädgårdshanteringen som gäller just mig. Risken är stor att jag glömmer att ställa ut tunnan annars.

  1. Hej Leslie

   Kul att sophämtningen fungerar utmärkt. Vilka dagar tömning sker under 2018 kan du få svar på från Suez kundtjänst. Du når dem antingen på 046-25 95 30 eller via e-post: staffanstorp@sita.se

   Med vänlig hälsning

   Alfred
   Miljö- och avfallsingenjör
   Staffanstorps kommun

 8. Kan man ställa ut julgranen för avhämtning som förra året?

  1. Hej Kenny
   Det går bra att sätta ut granen som tidigare år. Den ska dock vara nedklippt och buntad. Du kan läsa mer om det i foldern Avfallsguide för villor och småhus.
   Vänligen
   Marie Schyllert, Tekniska enheten

 9. Hej,

  Hur ser avfallsplanen ut för matavfall?

  Mvh,
  Linh

  1. Hej Linh

   Vi jobbar för fullt med den nya renhållningsupphandlingen. I den hoppas vi kunna erbjuda utsortering av matavfall för de som vill ha det.

   Med vänlig hälsning

   Alfred, miljö- och avfallsingenjör

   1. Så trevligt! Det är på tiden!
    Vet ni vad det kommer innebära för mig som fastighetsägare?
    Annan dag för sophämtning än de som väljer att inte sortera?
    Ett annat pris? Högre/lägre än mot att inte sortera?

    1. Hej Eva

     Vår förhoppning är att kunna införa ett så praktiskt system som möjligt för våra invånare. Vi håller till exempel på att titta på vilka olika typer av kärl som går att kombinera med vilken typ av sopbil. I nuläget kan vi inte säga något om vad olika abonnemang kommer att kosta. Från andra kommuner vet vi att det både kan bli dyrare och billigare att införa en ökad sortering.

     Med vänlig hälsning

     Alfred, miljö- och avfallsingenjör

   2. Hej!

    Något nytt kring sortering av matavfall och de politiska beslut och upphandling som måste till för att realisera detta? Staffanstorp är en av få kommunen i landet som inte har det, så det är verkligen på tiden, och med nya statliga miljömål så borde det väl vara en förutsättning för att lyckas.

    Min son och jag tittade på barnprogram om biogas och då frågade han varför vi kastar matavfallet i vanliga soporna. Han såg att man bl.a. tankade bussarna med det.

    Med vänlig hälsning
    Dennis

    1. Hej Dennis,

     Utan att säga för mycket om hur upphandlingen kommer utformas kan jag säga att vi har en konkret plan för hur vi ska kunna erbjuda utsortering av matavfall för de som vill ha det.

     Det stämmer att biogas används för att tanka bussar. Det är även vanligt att köra sopbilarna med biogas.

     Med vänlig hälsning,

     Alfred, miljö- och avfallsingenjör

 10. När ska man från kommunens sida införa flerfackskärl för att sortera sopor? Som det ser ut nu, är Lund en bra mycket bättre representant för ”Framtidens kommun”. Ser att denna fråga varit på tal tidigare, men vi invånare måste ju pressa på när vi tycker att kommunen tappar fokus.
  Att kommunen på det här sättet försvårar för sopsortering är enligt mig helt uppåt väggarna…

  1. Hej Johan!

   Kul att du är engagerade i avfallsfrågor! Vi på kommunen jobbar ständigt med att göra det smidigare för våra medborgare att sortera sitt avfall. Det har tagits ett politiskt beslut som ger möjlighet till fastighetsnära insamling. För att kunna gå vidare med detta behöver ytterligare politiska beslut fattas samt en ny upphandling genomföras.

   Ha en trevlig dag!

   Alfred, miljö- och avfallsingenjör

 11. Vad gör kommunen för att minska avfallsmängderna? Det känns väldigt viktigt då vi ännu inte infört hushållsnära avfallshantering och därför inte sorterar och återvinner så mycket som vi skulle kunna.

  1. Kommunen arbetar med framtagande av en ny renhållningsordning. I renhållningsordningen ingår bland annat avfallsplanen som är ett strategiskt dokument för hela kommunen där fokusområden och effektmål anger riktningen för Staffanstorp kommuns utvecklingsarbete på avfallsområdet till år 2020. Avfallsplanen ska innehålla ”kommunens åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet”.

   Innan ny renhållningsordning antas kommer den att ställas ut för att inhämta synpunkter från medborgare i kommunen och andra intressenter.

   Vänliga hälsningar
   Peter Norlander, teknisk chef, Staffanstorps kommun

 12. Staffanstorp har enligt statistik mer avfall än den genomsnittliga kommunen. Vad gör kommunen för att minska avfallsmängderna? Det känns väldigt viktigt då vi ännu inte infört hushållsnära avfallshantering och därför inte sorterar och återvinner så mycket som vi skulle kunna.

 13. Hej,
  När kommer Staffanstorp att införa flerfackskärl och sopsortering? Det borde ju vara ett måste i en ”framtidens” kommun. Ni har väl också en uttalad miljö- och hållbarhetspolicy?

  1. Hej!

   Tyvärr så finns det i nuläget inget politiskt beslut på att införa flerfackskärl (så kallad fastighetsnära insamling). Att sortera sopor eller rättare sagt sortera ut förpackningar är ett lagkrav i hela landet och det ska alla göra. Det finns möjlighet att lämna dessa fraktioner på såväl återvinningsstationer som på vår fina återvinningscentral.

   Vänlig hälsning
   Anna Palm

   1. Kanske dags att ta ett politiskt beslut om detta då…

 14. En STOR ELOGE till dig som hämtade hushållssopor på Louisebergsvägen i Uppåkra idag, 8 augusti!
  Du backade tillbaka och hämtade grannens kärl som de glömt att sätta ut. Du uppmärksammade att de kom ut och drog fram kärlet till tomtgränsen, och du ställer upp med din tid att köra tillbaka och ta med deras sopor (som de ju själv kunde dragit fram till bilen..) Såg detta från frukostbordet, och gladdes åt att sådan hjälpsamhet finns idag. Framför detta till vår snälle hämtare idag! Du var ung, lång och ljus med kortklippt hår.
  Wiveca Ericsson

 15. Hej!
  Är det hämtningsdag i morgon 5 maj, trots det är helgdag, eller är det framskjutet? Vänligen redogör för hämtningstider för sophantering då det är helg i morgon. Tidigare hade ni detta här på hemsidan, vilket underlättade för oss alla.
  Mvh
  Eva

 16. Vi hoppas att detta med sorteringen kommer framöver i kommunen!

  Lena o Rolf

 17. Hej

  Ligger det några planer för när kommunen ska börja med matavfalls-sortering? så som Malmö kommun har och Svedala kommun.

  1. Jag önskar också att Framtidens kommun börjat med detta.

   1. Jag också. Tycker att det är uselt att det inte görs i en kommun som Staffanstorp.

  2. Hej Linda, Eva och Christina!

   I dagsläget finns inget politiskt beslut om att sortera matavfall. Arbete med framtagande av en ny avfallsplan pågår och frågan behandlas i detta arbete.

   Vänliga hälsningar
   Peter Norlander, teknisk chef, Staffanstorps kommun

 18. Hej, vi har inte fått våra vanliga sopor hämtade men våra grannars är tömda så grabbarna måste ha glömt vår för den har alltid stått på samma ställe i 9år :)…
  Kan man be om en extra tömning för den är nu knökfull!
  Tack

  1. Var snäll och lägg ett mejl till mig med er adress så kan jag kontakta vår renhållningsentreprenör.

   Vänlig hälsning
   Anna Palm
   Tekniska enheten
   anna.palm@staffanstorp.se

 19. Hejsan.
  Går det bra att, även i år, ställa ut sin nerklippta och buntade julgran vid avfallskärlet för att få denna hämtad av SITA?
  Vänligen Alexander

  1. Hej Alexander!

   Det går bra att lämna sin nerklippta buntade julgran vid tomtgränsen som vanligt.
   Vänlig hälsning
   Anna Palm

 20. I planen för avfallsupphämtning 2015 står det att det ska tömmas extra, både V 53 och v1, men än så länge har ingen tömning skett v1?
  Mvh
  Carina

  1. Hej Carina!

   Vecka 1 är ännu inte till enda så vi får väl se om du får tömt idag. Bor du på ett område med tömning ojämn vecka? Annars får du nog vänta till ordinarie tömning vecka 2.

   Vänlig hälsning
   Anna Palm
   Tekniska enheten

   1. Det står ingenstans i den information ni hänvisar till på hemsidan att de som har tömning jämna veckor skall undantas extra tömningen vecka 1.


 • Kommentarer


  pool

 • Digital anslagstavla


  pool

  Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan utanför rådhuset. Du finner tillkännagivanden, kungörelser, justerade protokoll med mera. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har runt 24 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare är vår främsta styrka. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »