Ny renhållningsentreprenad 2020

Renhållningsbil Foto Staffanstorps kommun

Här hittar du information om den nya renhållningsentreprenaden som börjar gälla från den 1 februari 2020

Slogan på renhållningsfordonen

I avtalet med Ohlssons ingår att bilarna kan förses med dekaler som kan bytas ut ett par gånger per år. Än så länge är sidorna på bilarna helt tomma och det vill vi ändra på.
Har du ett budskap kring avfall som du vill sprida i kommunen? Skicka ditt förslag till Tekniska avdelningen senast 30:de november.

Ytan som ska fyllas ut är 1,2 x 0,8 m och har du en idé om utseendet så skicka med det också.

Tekniska avdelningen väljer ut 5 bidrag som lämnas till politiken. Det är beredningen för miljö- och naturfrågor samt beredningen för renhållning/VA-, infrastruktur och trafikfrågor som ska enas om ett första vinnande bidrag.
Främst är det äran, men en blomma och en kasse med Staffanstorps grafiska profil ingår också i vinsten.

Frågor och svar – FAQ

Vi har nu samlat det vanligaste frågorna med svar på ett ställe, de finns att läsa här.

Renhållningstaxa

Här kan du läsa taxan i sin helhet. Taxan gäller endast för 2020, nytt politiskt beslut för taxan 2021 kommer nästa höst.

Byte av abonnemang

Efter valet av abonnemang i samband med den nya avfallsentreprenaden som påbörjas 2020-02-01 är det tillåtet att byta abonnemang en gång kostnadsfritt under tre månader från det att man fått det kärl eller de kärl man valt om man inte är nöjd med sitt val.
Om abonnenten efter utgångna tre månader önskar byta abonnemang debiteras en avgift av 250 kr.

Trädgårdsavfall

Om du redan idag har trädgårdsavfallskärl kommer abonnemanget automatiskt gå över till den nya entreprenören. Taxan för ett 190 liter trädgårdskärl kommer vara 1000 kronor. Hämtningen av trädgårdsavfall utförs varannan vecka under veckorna 11 till 48. Det motsvarar 19 hämtningar per år.

Beslut fattat om renhållningstaxa för 2020

Kommunen erbjuder nu nya tjänster till medborgarna, som bland annat sortering av matavfall, förpackningar och tidningar. Det innebär att kommunen är i behov av en uppdaterad renhållningstaxa. Beslutet har fattats i kommunfullmäktige.
Läs mer här>>

Här hittar du information om fyrfackskärlen

Från och med den 1 februari 2020 börjar den nya sophämtningen i kommunen med Ohlssons AB som ny renhållningsentreprenör. Det kommer då att vara möjligt att välja mellan fyra olika sorters abonnemang med olika grad av sortering
Läs mer här>>

Hoppa till navigering