Sortering

Bild av Mike Pinkerton från Pixabay

Sortering

När du sorterar ditt avfall sparar du resurser och energi samt minskar utsläpp av klimatgaser och farliga ämnen. Vi på kommunen har tagit fram vår egen sorteringsguide, denna är bra att ha om du är osäker på hur du ska sortera ditt avfall. Du kan även ta hjälp av Sysav eller sopor.nu

Matavfall

Matavfallet ska alltid samlas i en matavfallspåse av papper innan det läggs i kärlet. Vid blött matavfall lägg hushålls- eller tidningspapper i botten av påsen. Fyll inte påsen mer än till markeringen så att det går att vika ihop påsen.

Väl stängda påsar kan minska besväret med flugor och larver i kärlet. Uppstår ändå problem så kan några droppar ättika i kärlet hjälpa, alternativt spraya med blandning av vatten och ättika. Försök även att ha kärl med matavfall i skugga under varma perioder av året.

Behöver du fler påsar kan du klämma fast en matavfallspåse under kärlets lock så att chauffören ser det på tömningsdagen. Du kan även beställa fler via Ohlssons hemsida.

Har du större mängder fallfrukt så har Sysav behållare för fallfrukt på återvinningscentralen under en del av året.

Plastavfall Bild från Pixabay Plastavfall Bild från Pixabay

Förpackningar

Förpackningarna ska vara tömda men behöver inte vara rengjorda. Vill du ändå minska risken för kladd i kök och kärl så skölj av med lite kallt vatten bara.

Separera när det är möjligt olika material och plastsorter från varandra. Vid osäkerhet om hur en förpackning ska sorteras så läs på förpackningen, många har en sorteringsinstruktion.

Tänk på att det inte längre är enbart läskflaskor som har pant, titta efter pantsymbolen.

Samlar du dina plastförpackningar i en plastpåse så tänk på att inte knyta ihop påsen. Plastförpackningar sorteras individuellt i en sorteringsmaskin och behöver därför kunna separeras från varandra.

Ansvarsfördelning

Hushållen – Hushållen är ansvariga för att sortera ut returpapper, förpackningar, grovsopor, läkemedel, elavfall, batterier och annat farligt avfall. Detta ska inte läggas i restavfallet. Befintliga insamlingssystem är fyrfackskärl, samlaren, återvinningsstationer och återvinningscentraler. Fastighetsägare har i nuläget inget krav på att tillhandahålla källsortering.

Staffanstorps kommun –  Ansvarar, via upphandlad entreprenör, för att hämta det kommunala avfallet, restavfall, i Staffanstorps kommun och lämna det för behandling till Sysav. Från och med augusti 2020 möjliggör vi också för hämtning av förpackningsmaterial från fyrfackskärl hos de villahushåll som har valt dessa.

Sysav – Ansvarar för kommunens återvinningscentral, och tar emot det hushållsavfall för behandling som kommunens entreprenör samlar in. De tar även emot avfall från andra kommuner.

FTI – Förpackning- och tidningsinsamlingen. Ansvarar för hämtning och städning av de mindre återvinningsstationerna där du kan lämna utsorterade förpackningar.

Hoppa till navigering