Trädgårdsavfall och kompostering

Trädgårdsavfall höst Foto: Marie Schyllert

Boende som inte själv kan ta hand om sitt trädgårdsavfall genom exempelvis kompostering, har möjlighet att beställa ett särskilt trädgårdsabonnemang med hämtning under sommarhalvåret. Insamling och bortforsling utföres på entreprenad av Ohlssons,
046-70 99 00 eller e-post.

Det är också möjligt att lämna trädgårdsavfallet på återvinningscentral på Flisvägen i Staffanstorp, se öppettider  här.

Trädgårdsavfall i Hjärup under 2021 – Inställt under våren 2021 på grund av Covid 19

Under våren och hösten kommer det att finnas möjlighet att lämna trädgårdsavfall i Hjärup. Containrar kommer att ställas upp på parkeringen vid Hökplanen. Platsen kommer att vara bemannad under öppettiden.

Våren Inställt kl 9-15
Våren Inställt kl 9-15
Hösten Inställt kl 9-15
Hösten Lörd 16 oktober kl 9-15

Kompostering
För att få anlägga en kompost för annat avfall än trädgårdsavfall på din fastighet ska du göra en anmälan till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Kompostering av enbart trädgårdsavfall omfattas inte av anmälningsplikt.

Kompostering på den egna fastigheten får, enligt Staffanstorps kommuns föreskrifter om avfallshantering, enbart ske om det inte innebär risk för skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Viktigt är exempelvis att man vid kompostering av animaliskt bioavfall (kött- och fiskrester) använder en skadedjurssäker behållare för åretruntbruk.

För mer information se Kompostering

Hoppa till navigering