Trädgårdsavfall och kompostering

Trädgårdsavfall höst Foto: Marie Schyllert

Boende som inte själv kan ta hand om sitt trädgårdsavfall genom exempelvis kompostering, har möjlighet att beställa ett särskilt trädgårdsabonnemang med hämtning under sommarhalvåret. Insamling och bortforsling utföres på entreprenad av SUEZ, 046-25 95 30, e-post.

Det är också möjligt att lämna trädgårdsavfallet på återvinningscentral på Flisvägen i Staffanstorp, se öppettider  här.

Trädgårdsavfall i Hjärup under 2019

Under våren och hösten kommer det att finnas möjlighet att lämna trädgårdsavfall i Hjärup. Containrar kommer att ställas upp på parkeringen i hörnet Slättvägen-Fäladsvägen. Platsen kommer att vara bemannad under öppettiden.

Våren Lörd  6 april kl 9-15
Våren Lörd 27 april kl 9-15
Våren Lörd 4 maj kl 9-15
Hösten Lörd  5 oktober kl 9-15
Hösten Lörd 19 oktober kl 9-15

Kompostering

För att få anlägga en kompost för annat avfall än trädgårdsavfall på din fastighet ska du göra en anmälan till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Kompostering av enbart trädgårdsavfall omfattas inte av anmälningsplikt.

Kompostering på den egna fastigheten får, enligt Staffanstorps kommuns föreskrifter om avfallshantering, enbart ske om det inte innebär risk för skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Viktigt är exempelvis att man vid kompostering av animaliskt bioavfall (kött- och fiskrester) använder en skadedjurssäker behållare för åretruntbruk.

För mer information se Kompostering

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

När du väljer att kommentera så godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

4 kommentarer till Trädgårdsavfall och kompostering

 1. Hej!
  Som villaägare i kommunen så undrar jag när det blir aktuellt med sopsortering, dvs två gröna soptunnor på tomten så att vi redan i hemmet kan sortera plast, matavfall, metall m.m
  Det är ju trots allt 2017

  1. Hej Anette

   Kul att du är engagerade i avfallsfrågor. I nuläget kan vi inte erbjuda så kallad fastighetsnära insamling med flerfackskärl, som finns i många andra kommuner. Det har dock tagits ett politiskt beslut som ger möjlighet till detta i framtiden. För att kunna gå vidare behöver ytterligare några politiska beslut fattas samt en ny upphandling genomföras. Fram till dess får vi fortsätta att hänvisa till våra återvinningsstationer och vår återvinningscentral för sortering av förpackningar.

   Med vänlig hälsning

   Alfred
   Miljö- och avfallsingenjör
   Staffanstorp kommun

 2. Det är ett systemfel när en kommunal tjänstemän på miljö säger till en medborgare att ”jag behöver inte berätta för dig om vilka förutsättningarna du måste förhålla dig till för det skall du veta, vår uppgift är bara att godkänna din ansökan….”. Detta trots att jag har läst och tagit hänsyn till den information som finns på kommunens webbsida, som för övrigt skrevs 2009.

  Att kommunen tar betalt 1275kr för att man ansöker om att få upprätta en matavfallskompost kan jag acceptera, men då förväntar jag mig att tjänstemännen uppträder serviceminded med fokus på att komma fram till en lösning, inte att motarbeta och försvåra för medborgare som vill göra rätt för sig!

  Tack vare tjänstemannen i detta ärende så har kommunen just fått en missnöjd medborgare som tidigare var nöjd. Det blir helt enkelt ingen kompostering.

  Jag vill uppmana kommunen till att se till att tjänstemän som den jag möts av förstår vikten av vad service betyder samt att se till att uppdatera den information vi förväntas utgå ifrån vid ansökningar.

  1. Hej Mikael!
   Jag är ledsen om du har missuppfattat vad jag förklarade för dig eller att vi har missförstått varandra. När man vill anlägga en kompost i tätbebyggt område måste anläggningen vara skadedjurssäker. Därför begärde vi in konstruktionsritning/tydlig bild för att vi ska kunna avgöra om din kompost är skadedjurssäker, då du vill kompostera matavfall som annars kan dra till sig till exempel råttor. Vi kan ha fortsatt kommunikation via mejl. Ha en trevlig dag
   Göran Eriksson, Staffanstorps kommun