Boende och närmiljö

Närmiljö. Foto: Staffanstorps kommun

Vårt boende och vår närmiljö betyder mycket för vår trivsel, trygghet och hälsa. Har du funderingar som rör ditt boende eller din närmiljö eller söker du bostad? Här hittar du nyttig information om bland annat bredband, värme och energi och annat som har med bostad och närmiljö att göra.

I Staffanstorps kommun finns det bostäder av alla typer, allt från hyreslägenheter via bostadsrätter till större tomter med fribyggda villor. I Staffanstorps och Hjärups tätorter finns tätare bebyggelse med lägenheter där kommunikationer, service och nöjen finns runt hörnet, här finns också villa- och radhusområden där du ofta har en tomt att njuta av. Beger du dig sedan utanför tätorten hittar du både lantgårdar och annan typ av boende där naturen oftast är en viktig faktor.

Hyreslägenheter

Staffanstorps kommun erbjuder inga hyreslägenheter. Vi ber dig som letar efter en lägenhet att hyra att kontakta de fastighetsbolag som förmedlar hyreslägenhet.

Bredband

Det kommunala bolaget Staffanstorps Fibernät AB bygger ut fibernätet i Staffanstorps kommun. Besök gärna deras hemsida för att läsa mer och hitta kontaktuppgifter.

Brister i inomhusmiljön

Om du som hyresgäst har problem med till exempel fukt, låg temperatur, störande lukt, dålig ventilation, radon ska du i första hand kontakta fastighetsägaren. Om fastighetsägaren inte vidtar åtgärder och problemet kvarstår kan du få hjälp av Miljöenheten. Om det finns risk för ohälsa kan stadsbyggnadsnämnden förelägga en fastighetsägare att vidta åtgärder.

Hoppa till navigering