Bredband

Fiber. Foto: Staffanstorps Fibernät AB

Det kommunala bolaget Staffanstorps Fibernät AB bygger ett fibernät i Staffanstorps kommun. Här>> kan du se var det finns bredband i kommunen idag.

Besök Öppet Stadsnät i Staffanstorp>>

Staffanstorp kommun har tagit fram en bredbandsstrategi. Målet med strategin är att:

Minst 40 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband med en hastighet på minst 100 mbit/s senast år 2015. Fyra år senare, 2019 ska andelen hushåll och företag vara minst 80 procent för att slutligen år 2020 uppgå till minst 90 procent.

Vad är ett stadsnät?

Det är ett lokalt bredbandsnät oftast inom en kommun. I Staffanstorp finns ett stadsnät som är byggt på fiberoptik och som är under utbyggnad. Fiberoptik har mycket hög kapacitet och lång livslängd. Stadsnäten har lagt grunden för en konkurrens på infrastruktur- och tjänstenivå som egentligen inte finns på någon annan internationell marknad.

Vad menas med öppet nät?

Det innebär att olika marknadsaktörer kan använda stadsnäten på konkurrensneutrala villkor. Här får leverantörer för Internet, TV och telefoni konkurrera om kunderna. De innebär att priserna kan pressas, men även att efterfrågan på tjänster kommer att styra utvecklingen av nya tjänster.

När kan jag få fiber?

Målet är att bygga till alla. Vi startar i de områden där det finns störst intresse därför är det svårt att ange en exakt tidpunkt. När vi får ett antal beställningar inom ett område räknar vi på det och går upp med kalkylerna till styrelsen för beslut. Efter beslut tar det cirka 6-10 månader innan ni kan få in fibern i fastigheten. Så som det har varit hittills så har de områden som legat över 40 procent anslutningsgrad fått beslut. Vi har dock område som beslutats med lägre anslutningsgrad eftersom kalkylerna blivit bättre. Desto högre anslutningsgrad ni har i ert område desto fortare får ni fiber men på sikt kommer alla att få fiber som vill ha.

Vad kostar det?

Tätort:

Vi har ett rabatterat pris när vi går in i ett område och bygger ut som är:

Alt 1. Fastighetsägaren gräver själv på egen tomt, 15 000 kronor inklusive moms.

Innebär att Staffanstorps Fibernät AB gräver fram till tomtgränsen och lämnar microkanalisation som fastighetsägaren förlägger på sin tomt. Fastighetsägaren ombesörjer även  håltagning i fastigheten.

Alt 2. Fullständig installation inklusive grovåterställning av mark.
18 000 kronor inklusive moms.

Innebär att Staffanstorps Fibernät AB utför fullständig installation inkl. grävning, håltagning och grovåterställning av tomtmark. Fastighetsägaren återställer ytskiktet.

När sedan området är byggt och man vill ansluta sin fastighet är det ordinarie pris som gäller:

Alt 1. Fastighetsägaren gräver själv på egen tomt, 21 250 kronor inkl. moms.

Alt 2. Fullständig installation inklusive grovåterställning av mark, 24 250 kronor inkl.moms

Landsbygd:

Landsbygden bygger vi ut i den mån vi får landsbygdsstöd. Med landsbygdsstöd är priset 25 000 kronor inkl. moms för en fullständig installation med grovåterställning av mark.

Vad ingår i installationen:

 • Allt material för kanalisation.
 • Fiberterminal i huset
 • Anslutning med fiberkabel och montering av fiberterminalen i fastigheten.

När betalar jag?

Efter att installationen är klar och kontrollerad.

Hur anmäler jag mig?

www.össtp.se kan man göra en intresseanmälan. Vet man med sig redan nu att ni vill ha fiber ladda ner beställningsblanketten här och skicka in den till:

Staffanstorps Fibernät AB
Box 137
245 22 Staffanstorp

www.össtp.se kan man sedan följa intresset i ditt område. Där är de orange siffrorna är intresseanmälningar (ej bindande) och de blåa siffrorna beställningar (bindande).

Vill du vara kontaktperson i ditt område kontakta oss via mejl.

Vill du veta mer gå in på www.össtp.se

Besök Öppet Stadsnät i Staffanstorp>>

 

Hoppa till navigering

71 kommentarer till Bredband

 1. Skrev i lördags direkt till Staffanstorps Fibernät. Varför får man inte några svar tillbaka?
  Finns det ingen mailpolicy inom Staffanstorps kommun om när man ska svara på inkomna mail?

  1. Hej Inga!
   Det var ju tråkigt att Staffanstorps Fibernät inte svarat dig. Staffanstorps fibernät AB är ett kommunalt bolag. Jag tycker att du kan mejla och fråga Thomas Dahlbom som är fibernätschef hans mejladress är: thomas.dahlbom@staffanstorpsfibernat.se eller kanske kan du få svar av Daniel Velin som jobbar som projektledare, hans mejladress är: daniel.velin@staffanstorpsfibernat.se.
   Lycka till
   Lisbeth Svensson, Staffanstorps kommun

 2. Varför uppdateras inte informationen på kommunens eller Staffanstorps Fibernäts hemsidor? Verkar som att mycket av informationen är inaktuell. Har t.ex. anmält intresse för min fastighet flera gånger men den dyker inte upp på hemsidan/kartan. Vad är planen från kommunens sida när det gäller utbyggnaden på landsbygden t.ex?

  1. Jag har samma undran som Henrik! Hur kan man hålla sig med sidor för frågor och svar – när sedan ingen bryr sig om att svara? Urdåligt! Se gärna mina obesvarade frågor här.
   Om det nu skulle vara så att frågorna ligger över de inblandades horisont då borde man åtminstone ärligt meddelat att så är fallet – eller evt. stängt ner dessa sidor. Urdålig service!

 3. Vi är i det beslutade området 5.1 ,när är det tänkt att arbetet ska påbörjas där?

  // Jonas

  1. Område 5.1 kommer att byggas våren 2017 med trolig start mars/april.

   Vänligen
   Daniel Velin
   Staffanstorps Fibernät

 4. Hej,
  Nedanstående frågor kan möjligen redan ha fått svar på dessa sidor – jag ber ändå om kommentarer och svar.

  1). Om trygghetslarm och fiber.
  Kommunen tycks dra fötterna efter sig i fråga om migrering till digitala trygghetslarm. Man ligger kvar vid analog teknik med de olika brister det innebär jmf. med dagens digitala lösningar.
  Fråga då: Är det ens möjligt att ansluta befintligt (analogt) larm till aktuellt fiber to the home?

  2). Sedan 2015-06-10 finns tvingande krav på maximal driftsäkerhet för allmänna kommunikationsnät (PTSFS 2015:2).
  Fråga: Lever kommunen och dess samarbetspartners i 100% omfattning upp till beskrivna myndighetskrav? Dvs. nätet i dess helhet peer to peer.

  //Torben

 5. Vi är i det beslutade området 4.3,när är det tänkt att det ska påbörjas där??
  // Göran

  1. Hej Göran!

   Ert område är ute på anbud och beslut tas om Entreprenör 2016-10-10. Efter det finns 10 arbetsdagar för överklagan, sen drar projektet igång. Ni kommer alla bli kallade till informationsmöte inför start.

   Vänligen
   Daniel Velin
   Projektledare Staffanstorps Fibernät

   1. Hej,
    Jag bor i område 4.3 och har beställt fiber.
    Undrar om det finns någon tidsplan ?

    Hälsningar
    Jonas

 6. Hej!
  Vi har köpt hus på Humlelunden i Hjärup och ska flytta in i slutet av september. Frågan: Kommer allt att vara förberett så att vi kan använda fibern den aktuella inflyttningsdagen? När behöver vi bestämma vilken leverantör för tv o bredband för att vara på den säkra sidan med färdigdatum? Nästa fråga är säkert dum men kan man använda annan leverantör än de som hänvisas till av Staffanstorps fibernät?
  Mvh
  Rolf

  1. Hej Rolf!
   Fiberuppkopplingen kommer att vara klar till inflyttning. När det gäller internet så kommer man igång ca 15 min efter att man beställt. För TV-tjänst ska det sändas utrustning till er och då bör man vara ute ca 2 veckor i förväg. Det är dock inte möjligt att beställa nu då adresserna inte ligger inlästa i systemet. Ni kommer att få information närmare.

   För tjänsteutbudet gäller de tjänster som finns representerade på össtp.se . Klicka uppe till höger på Tjänsteportalen

   Vänligen Daniel Velin, Projektledare Staffanstorps Fibernät

 7. Nu ska Staffanstorps kommun börja bygga nya vägar på området Åkerslundshusen i Hjärup. Vi bor på Gamla lundavägen i Hjärup och tillhörde säljområdet näktergalen innan. När området skulle upp till beslut så knoppade ni av vår gata med hänvisningen om att ni skulle vänta tills nya gator skulle anlägga till Åkerslundshusen. Nu är vi där. Så hur blir det nu. Kommer ni att ansluta våra hus nu?

  1. I samband med att Åkerslundshusen byggs kommer övriga hus få möjlighet att ansluta sig till Fibernätet. Ingen prognos i tid ännu men vi har ledningsägarmöte 9/6

   Vänligen
   Daniel Velin
   Projektledare
   Staffanstorps Fibernät

   1. Ok! Låter bra.

    1. Hej
     Hur går det? vad blev sagt på mötet den 9/6 ?
     Vägbygge och kabeldragning pågår för fullt borde det inte vara logiskt att kolla med alla som bor där om dom vill ha fiber och dom som vill ha var vill dom att man ansluter till tomten.

 8. Hej.

  Bor i område 5.1 som nu kommit upp som beslutat område. Hur ser tidplanen ut? Kan vara bra att veta ifall man ska planera att själv gräva ner kanalisation på tomten.

  Det känns för övrigt som att informationsflödet stannat av lite.

  Tack på förhand!

  1. Området är planerat att byggas våren 2017 med driftsättning mot sommaren.

   Daniel Velin, projektledare

 9. Så kom dom då långt om länge och kopplade in bredbandet den 10 februari, nästan två månader efter utlovat datum. Vi beställer bredband från valt bolag och inväntar möjligheten att äntligen surfa på det snabba fibernätet men vad händer nämligen ingenting. Vi kontaktar det bolag vi tecknat avtal om internet med och de konstaterar att något är felkopplat. Bolaget gör felanmälan till Öppet stadsnät direkt och informerar oss om att vi får räkna med att tidigast på tisdag 16:e kan vi få internet.
  Hade man med facit i hand vetat hur uselt Öppet stadsnät skulle sköta sina åtagande så hade mobilt bredband onekligen varit ett lika bra alternativ. Men vi håller ut och hoppas att internet via fiberkabel någon gång kommer att börja fungera.

 10. Vi bor i området Bråhög som står som under rubriken ”beslutande område”.
  När kommer beslutet tas och när kommer inkopplingen påbörjas?
  Finns det något datum på hemsidan eller får vi hem det i brevlådan?

  1. Hej Eva!
   Upphandlingen som avser ett antal olika områden och då bl.a. ert område är på väg ut för att entreprenörerna skall räkna på arbetet. Vi beräknar start i mitten av april och att alla områden är klara i mitten av september. Ni blir kallade till uppstartsmöte innan start och sedan håller entreprenören kontakten med er under arbetet gång.
   Stefan Wessmén, fibernätschef, Staffanstorps Fibernät AB

   1. Hej Stefan!

    Jag tycker att det har stannat upp lite. Vi som bor i nämnda områden har inte fått någon information alls om hur det går med er planering. Vi är inne i April om drygt 1 vecka dvs ni ska påbörja jobbet om ca 3 veckor. Hade varit trevligt med lite mer information.
    Samt vilket område ni kommer att börja i då ni planerat in flera områden på samma gång. Hoppas på att höra något ifrån dig ganska så omgående.

    1. Hej Daniel!
     Vi kommer i dagarna skicka ut info om startmöte, där vi informerar och svarar på frågor.
     Vänligen Thomas Dahlbom, Staffanstorps Fibernät

     1. Kommer informationen som presenteras på startmötet finnas tillgänglig på er hemsida tex?

 11. Jag finner informationen kring fibernätet extremt dåligt. Har haft besök och bestämt var inre anslutning ska vara. Fiberkabeln ligger precis utanför huset sedan ett par veckor bara inkopplingen kvar men ingen ny kontakt kring detta. Senaste information via mejl var att den lovade inkopplingen senast 18 december inte längre kunde garanteras på grund av problem med grävning, ägarförhållanden eller tjäle i jorden. Vilket av de fyra områdena i Hjärup som var drabbat stod det inget om. Svårt att få kontakt med dem som håller i utbyggnaden för mer information osv. Efter mycket om och men fick vi svaret att den som kopplar in fiberanslutningen ska ringa en vecka innan de kommer ingen närmre precisering kring datum. Alla kablar verkar vara på plats i hela området så vad är problemet? Mycket dåligt skött av Staffanstorps öppna stadsnät.

  1. Hej Katharina!
   Det är inte förrän nu som vi vetat vilka gator som blir klara innan jul och vilka som inte blir klara. Vi lämnade beskedet lite oprecist eftersom vi då inte visste vilka som skulle bli drabbade av förseningen. Vi har väntat på besked från myndigheter om ett antal olika saker som vi måste förhålla oss till. Hade vi fått beskeden tidigare så hade vi kunnat lämna besked tidigare. Det finns alltid en massa olika problem som kan uppstå då man gräver i mark. Vi kommer att i dagarna gå ut med information till dem som det blir försening hos och som inte blir klara innan jul. De som drabbas av förseningar är framförallt Näktergalen, Banmästargården samt någon enskild adress. Det går alltid att ringa Staffanstorps Fibernät och vi försöker lämna information när vi kan. Att det grävs inne på tomt eller i gatan där man bor är klart en förutsättning för att man ska kunna få fiber men detta betyder inte att allt bakomliggande så som stamnät Switchar mm är på plats.
   mvh Stefan Wessmen, fibernätschef, Staffanstorps Fibernät AB

   1. Hej Stefan!
    Nu har det gått två veckor sedan du svarade på mitt inlägg och inget har hänt. Jag har förståelse för att det kan bli förseningar under utbyggnadens gång men att få den informationen är bättre än total tystnad. Vi undrar nu om vi kommer få fiber under januari, och om de som inte fått sin fiber innan jul kompenseras på något sätt.
    God fortsättning.
    Katharina

    1. Hej Katharina!

     Ber om ursäkt för att du inte har fått informationen. Du borde ha fått information via mail. Det bästa är om du kan maila in till info@staffanstorpsfibernat.se så kan vi kontakta dig.

     Med vänlig hälsning
     Johanna Sprimont
     Staffanstorps Fibernät AB

     1. Hej Johanna!

      Jag gjorde som du föreslog mailade er på föreslagen adress enligt ovan, tyvärr med samma dåliga resultat som vid insändare.

      Det är inte roligt att läsa att planering och utbyggnad av Hjärup Park flyter på trots vinterväder utan större problem, när det verkar som om bredbands utbyggnaden avstannat fullständigt.
      Jag efterlyser ett månadsbrev med adekvat information, för oss kunder där ni inte hållit ingånget avtal. När får vi vårt bredband kommer det att ske inom januari månad, och på vilket sätt kommer vi kompenseras för dessa förseningar. Vi blev lovade bredband till 18;e december och har fortfarande inte hört något efter den information ni skickade i mitten på förra månaden.

      Med vänliga hälsningar Katharina

 12. Hej,
  Fick meddelande om att min leverantör höjer månadsavgiften med 25%! Påstådda bakgrunden är att dom tillsammans med Open Universe ska kunna leverera med kvalitet i framtiden också, är det Open Universe som redan höjer nätavgiften för internet leverantören eller är det en enskild höjning (T3)? Nu blir månadsavgiften samma som det skulle blivit om Telia gjort fiberinstallationen, många valde Staffanstorp fiber för att det var bättre pris på tjänsterna, men nu ser det ut som om det var ett dåligt val :-(.
  Mvh Linus

  1. Hej Linus!

   Jag kan tyvärr inte svara varför T3 höjer sina priser. Jag har kontaktat Open Universe och de har inte höjt någon nätavgift.

   Med vänlig hälsning
   Johanna Sprimont
   Staffanstops Fibernät AB

   1. OK, tack för info.
    Mvh
    Linus

   2. Hej igen,

    Har varit i kontakt med T3, och enligt dom så har Open Universe (Telenor) höjt avgiften för vissa tjänster. Detta på grund av oväntat högt användande av tjänster som tex Netflix, vilket medfört att dom har blivit tvungna till att öka/bygga ut kapaciteten. Väldigt märkligt eftersom man tidigt gick ut med att nätet var förberett för att klara tv tjänster, och att det var framtidssäkrat. T3 medger att dom legat lågt i deras ursprungspris, men som sagt Telenor har även höjd nätavgiften(eller delar av).
    Mvh
    Linus