Bredband

Fiber. Foto: Staffanstorps Fibernät AB

Det kommunala bolaget Staffanstorps Fibernät AB bygger ett fibernät i Staffanstorps kommun. Här>> kan du se var det finns bredband i kommunen idag.

Besök Öppet Stadsnät i Staffanstorp>>

Staffanstorp kommun har tagit fram en bredbandsstrategi. Målet med strategin är att:

Minst 40 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband med en hastighet på minst 100 mbit/s senast år 2015. Fyra år senare, 2019 ska andelen hushåll och företag vara minst 80 procent för att slutligen år 2020 uppgå till minst 90 procent.

Vad är ett stadsnät?

Det är ett lokalt bredbandsnät oftast inom en kommun. I Staffanstorp finns ett stadsnät som är byggt på fiberoptik och som är under utbyggnad. Fiberoptik har mycket hög kapacitet och lång livslängd. Stadsnäten har lagt grunden för en konkurrens på infrastruktur- och tjänstenivå som egentligen inte finns på någon annan internationell marknad.

Vad menas med öppet nät?

Det innebär att olika marknadsaktörer kan använda stadsnäten på konkurrensneutrala villkor. Här får leverantörer för Internet, TV och telefoni konkurrera om kunderna. De innebär att priserna kan pressas, men även att efterfrågan på tjänster kommer att styra utvecklingen av nya tjänster.

När kan jag få fiber?

Målet är att bygga till alla. Vi startar i de områden där det finns störst intresse därför är det svårt att ange en exakt tidpunkt. När vi får ett antal beställningar inom ett område räknar vi på det och går upp med kalkylerna till styrelsen för beslut. Efter beslut tar det cirka 6-10 månader innan ni kan få in fibern i fastigheten. Så som det har varit hittills så har de områden som legat över 40 procent anslutningsgrad fått beslut. Vi har dock område som beslutats med lägre anslutningsgrad eftersom kalkylerna blivit bättre. Desto högre anslutningsgrad ni har i ert område desto fortare får ni fiber men på sikt kommer alla att få fiber som vill ha.

Vad kostar det?

Tätort:

Vi har ett rabatterat pris när vi går in i ett område och bygger ut som är:

Alt 1. Fastighetsägaren gräver själv på egen tomt, 15 000 kronor inklusive moms.

Innebär att Staffanstorps Fibernät AB gräver fram till tomtgränsen och lämnar microkanalisation som fastighetsägaren förlägger på sin tomt. Fastighetsägaren ombesörjer även  håltagning i fastigheten.

Alt 2. Fullständig installation inklusive grovåterställning av mark.
18 000 kronor inklusive moms.

Innebär att Staffanstorps Fibernät AB utför fullständig installation inkl. grävning, håltagning och grovåterställning av tomtmark. Fastighetsägaren återställer ytskiktet.

När sedan området är byggt och man vill ansluta sin fastighet är det ordinarie pris som gäller:

Alt 1. Fastighetsägaren gräver själv på egen tomt, 21 250 kronor inkl. moms.

Alt 2. Fullständig installation inklusive grovåterställning av mark, 24 250 kronor inkl.moms

Landsbygd:

Landsbygden bygger vi ut i den mån vi får landsbygdsstöd. Med landsbygdsstöd är priset 25 000 kronor inkl. moms för en fullständig installation med grovåterställning av mark.

Vad ingår i installationen:

 • Allt material för kanalisation.
 • Fiberterminal i huset
 • Anslutning med fiberkabel och montering av fiberterminalen i fastigheten.

När betalar jag?

Efter att installationen är klar och kontrollerad.

Hur anmäler jag mig?

www.össtp.se kan man göra en intresseanmälan. Vet man med sig redan nu att ni vill ha fiber ladda ner beställningsblanketten här och skicka in den till:

Staffanstorps Fibernät AB
Box 137
245 22 Staffanstorp

www.össtp.se kan man sedan följa intresset i ditt område. Där är de orange siffrorna är intresseanmälningar (ej bindande) och de blåa siffrorna beställningar (bindande).

Vill du vara kontaktperson i ditt område kontakta oss via mejl.

Vill du veta mer gå in på www.össtp.se

Besök Öppet Stadsnät i Staffanstorp>>

 

Hoppa till navigering

8 kommentarer till Bredband

 1. Skrev i lördags direkt till Staffanstorps Fibernät. Varför får man inte några svar tillbaka?
  Finns det ingen mailpolicy inom Staffanstorps kommun om när man ska svara på inkomna mail?

  1. Hej Inga!
   Det var ju tråkigt att Staffanstorps Fibernät inte svarat dig. Staffanstorps fibernät AB är ett kommunalt bolag. Jag tycker att du kan mejla och fråga Thomas Dahlbom som är fibernätschef hans mejladress är: thomas.dahlbom@staffanstorpsfibernat.se eller kanske kan du få svar av Daniel Velin som jobbar som projektledare, hans mejladress är: daniel.velin@staffanstorpsfibernat.se.
   Lycka till
   Lisbeth Svensson, Staffanstorps kommun

 2. Varför uppdateras inte informationen på kommunens eller Staffanstorps Fibernäts hemsidor? Verkar som att mycket av informationen är inaktuell. Har t.ex. anmält intresse för min fastighet flera gånger men den dyker inte upp på hemsidan/kartan. Vad är planen från kommunens sida när det gäller utbyggnaden på landsbygden t.ex?

  1. Jag har samma undran som Henrik! Hur kan man hålla sig med sidor för frågor och svar – när sedan ingen bryr sig om att svara? Urdåligt! Se gärna mina obesvarade frågor här.
   Om det nu skulle vara så att frågorna ligger över de inblandades horisont då borde man åtminstone ärligt meddelat att så är fallet – eller evt. stängt ner dessa sidor. Urdålig service!

 3. Vi är i det beslutade området 5.1 ,när är det tänkt att arbetet ska påbörjas där?

  // Jonas

  1. Område 5.1 kommer att byggas våren 2017 med trolig start mars/april.

   Vänligen
   Daniel Velin
   Staffanstorps Fibernät

 4. Hej,
  Nedanstående frågor kan möjligen redan ha fått svar på dessa sidor – jag ber ändå om kommentarer och svar.

  1). Om trygghetslarm och fiber.
  Kommunen tycks dra fötterna efter sig i fråga om migrering till digitala trygghetslarm. Man ligger kvar vid analog teknik med de olika brister det innebär jmf. med dagens digitala lösningar.
  Fråga då: Är det ens möjligt att ansluta befintligt (analogt) larm till aktuellt fiber to the home?

  2). Sedan 2015-06-10 finns tvingande krav på maximal driftsäkerhet för allmänna kommunikationsnät (PTSFS 2015:2).
  Fråga: Lever kommunen och dess samarbetspartners i 100% omfattning upp till beskrivna myndighetskrav? Dvs. nätet i dess helhet peer to peer.

  //Torben