Djur

Katt på vift. Foto: Lisbeth Svensson

Vanvård av djur

Om du misstänker att djur far illa ska du kontakta Länsstyrelsen i Skåne, 010-22 41 350.

Resa med djur

Den 1 januari 2012 ändrades reglerna för införsel av katter och hundar till Sverige. Mer information finns att läsa på jordbruksverkets webbplats

Hundar

I Lagen om tillsyn över hundar och katter finns bland annat bestämmelser om aggressiva och lösspringande hundar, djurägarens tillsynsansvar och omhändertagande av hundar.

Enligt de Lokala ordningsföreskrifter för Staffanstorps kommun ska hundar hållas kopplade inom plats för försäljning, lekplatser, idrottshallar, skolgårdar eller motsvarande områden vid förskolor, inom parkområden samt på begravningsplats och plantering omkring kyrka. Tikar ska under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte inom inhägnade områden. Hundbajs efter hundar ska plockas upp i kommunen. Detta gäller inte för ledarhund för synskadad person, rullstolsburen person eller för polishund i tjänst. Anmälan om brott mot de lokala ordningsföreskrifterna eller lagen om tillsyn över hundar och katter görs till polisen.

Hundrastplatser

I Staffanstorps kommun finns det tre hundrastplatser, två i Staffanstorp och en i Hjärup. I rastplatsen kan hundarna leka fritt utan koppel. För allas trivsel är det viktigt att visa respekt och hänsyn till varandra, både hundar och hundägare. Rastplatsen lämnas i fint skick, tänk på att plocka upp hundbajs efter din hund. Här hittar du rastplatserna i Staffanstorp och i Hjärup.

Skällande hund

Skällande hundar kan i vissa fall orsaka olägenhet för människors hälsa om de stör grannar och om det inte bara sker vid enstaka tillfälle. Framför allt är det viktigt att ingen störs på kvällar och helger. För att undvika störningar är det viktigt att hundar inte lämnas ensamma långa stunder. Lämna aldrig din hund obevakad i trädgård eller rastgård om du har närboende grannar.  En hund bör rastas minst var sjätte timme och få den motion och stimulans som hundens ras, hälsostatus och ålder kräver.
Miljöenheten får ofta in klagomål på hundar som står och skäller. Det som gäller är att husdjur och andra djur som hålls i fångenskap ska förvaras och skötas så att olägenhet för människors hälsa inte uppkommer.

Om du inte har möjlighet att själv ha uppsikt över hunden under dagen kan ett alternativ vara att lämna den på ett hunddagis där den blir omhändertagen de timmar som du själv inte hinner med den.

Katter

Varje år inkommer flera klagomål gällande katter till Miljöenheten. Klagomålen gäller herrelösa katter, lösspringande katter och katter som förorenar i sandlådor.

Katten omfattas i dag av lagstiftningarna Djurskyddslagen (1988:534) samt Lag (1943:459) om tillsyn över hundar och katter. Man kan betraktas som djurhållare så fort man börjat mata en katt och är då skyldig att se till att katten fullt ut sköts i enlighet med djurskyddslagen. Födotillgången styr katternas beteende och de vistas där födan finns vilket kan medföra att även större flockar med katter samlas vilket kan skapa olägenheter.

Hittar du en förvildad katt som far illa ta kontakt med ett katthem för att se om något av dessa kan ta emot katten. Är katten märkt (antingen med chip eller med ett löpnummer tatuerat i vänster öra) kan numret skrivas in på Kattförbundet SVERAK:s hemsida, så visas ägaren till katten. Chipläsare finns vanligtvis att tillgå hos veterinär eller hos polis.

Lösspringande katter

Enligt lagen ska katter hållas under sådan tillsyn som behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter. Sedan år 2002 finns det en dom i miljödomstolen som säger att katter som passerar en villatomt inte är en olägenhet för människors hälsa och miljön enligt miljöbalken. Allergirisken då en katt passerar tomten anses vara en liten störning och är inte en olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalken.

Det är fastighetsägarens uppgift att skydda sig från att en katt tränger sig in i hus, ligger på sittdynorna i trädgården, gör spår på trädgårdsbordet vid fuktig väderlek och orsakar avföring i trädgårdsland och rabatter m.m. Fastighetsägaren får själv överväga vilket skydd som kan finnas för att skydda tomten från passerande katter. Lag och praxis ger katter rörelsefrihet, samtidigt som kattägare enligt lag är föreskrivna skyldigheter att utöva tillsyn över sina katter.

Vad kan man då göra?

Skräm katten eller spola vatten på den så fort den kommer in på tomten. Hindra katten från att komma åt sandlådor, planteringar och skrymslen med nät, presenning, fiberduk eller liknande. I zoo-affärer, trädgårdsbutiker och liknande finns olika medel som har en avskräckande effekt. Det ska även fungera att sprida kaffesump i planteringarna.
Ge inte upp! Katten kommer kanske att tycka att det är så ogästvänligt hemma hos dig att den väljer en annan plats. Observera att du inte får lägga ut gift eller på annat sätt skada katten. Det kan ge böter eller fängelse upp till två år.

Vill du som kattägare veta mer kan du läsa Information till kattägare

Djurhållning inom detaljplanelagt område

Enligt Staffanstorp kommuns lokala hälsoskyddsföreskrifter så krävs det tillstånd av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för att inom område med detaljplan hålla:

 • Nötkreatur, häst, get, får eller svin (inklusive minigris)
 • Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur (dvs. höns kräver tillstånd)
 • Giftorm

Tillstånd ges inte för tupp inom detaljplanelagt område.

Anledningen till att detta är reglerat, är för att det ofta innebär konflikter grannar emellan när man håller dessa typer av djur inom tätbebyggt område. Störningar kan uppstå i form av lukt, flugor, ljud med mera. Dessa djur är främst tänkta att ha ”ute på landet” och bosätter man sig där så har man i regel en annan acceptans för de störningar som kan uppstå.

Man ansöker om tillstånd hos Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden som gör en bedömning över om det är lämpligt eller inte. Glöm inte att det krävs skriftligt godkännande från alla grannar inom 100 meter, även om det bara är tänkt ha ett par höns.

Ansökan om tillstånd för djurhållning inom detaljplanelagt område

Trotjänarbegravning av häst

När en häst dör eller avlivas är grundregeln att det döda djuret ska tas om hand på ett visst sätt för att undvika risk för spridning av smittsamma sjukdomar. Det innebär i praktiken att de flesta döda hästar går till destruktion. Det blir dock allt vanligare med så kallad trotjänarbegravning, det vill säga man väljer att begrava sin häst på den egna fastigheten istället.

Från och med den 1 februari 2015 behövs inte längre tillstånd från Länsstyrelsen för att få begrava sin häst. Däremot ska nedgrävning ske enligt anvisningar från kommunen. Kommunen ska kontaktas samt informeras innan nedgrävning sker.

Informationen ska komma in till kommunen i god tid (gäller ej akuta fall) innan nedgrävningen är tänkt att äga rum.

Du kan läsa mer i infobladet om Anvisningar för trotjänarbegravning av häst.

Vid frågor kontakta Jeanette Lund, 046-25 14 32

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

6 kommentarer till Djur

 1. I vårt område häradsbyn finns det 2 hundar som skäller så fort dom är ute på sin tomt. Det är väldigt störande. Dom slutar inte att skällan utan kan skälla under hela tiden dom är utomhus. Ägarna skrattar och tycker dom e gulliga när dom bara skäller men det tycker inte vi utan vi skall väll kunna vara ute i trädgården utan 1timmes skällande. Och då bor inte vi närmast dom. Så vad gäller kan man anmäla detta någonstans eller hur gör man. Dom måste ju ta detta på allvar att det är störande.

  Mvh Liv

  1. Hej Liv,

   Ja, skällande från hundar kan vara störande för grannar och närboende. Som det står i texten här ovan ska en djurägare hålla och sköta sina husdjur så att olägenhet för människors hälsa inte uppkommer. Kanske har ni redan pratat med hundägarna om att skällandet stör er, annars så rekommenderar vi att prata med ägarna först och försöker lösa det.

   Miljöenheten kan i vissa fall skapa ärenden i sådan här situationer, när det är en störning som påverkar hälsan och inte är ringa eller helt tillfällig. En bedömning av det får göras i varje enskilt fall och då tar man hänsyn till exempelvis, när på dygnet skällandet sker, hur länge det pågår och hur återkommande det är. Man får vanligen stå ut med lite mer skällande under dagtid än kvälls- och nattid.

   MVH
   Jeanette Lund

 2. Hej!
  Vad kommer att hända med hundrastplatsen i Hjärup, med tanke på rälsarbetet?
  Eftersom ytan är ganska stor i rastgården, finns det möjligheter att placera några stora stenar eller stockar så att man kan aktivera hunden där? Kommer det anläggas fler hundrastplatser i Hjärup, med tanke på att samhället växer?

  Hälsningar
  Marie

  1. Hej Marie,

   Hundrastplatsen utmed Banvallsvägen kommer tillfälligt tas bort på grund av rälsarbetet. Detta kommer troligtvis bli aktuellt nu till hösten. Trafikverket kommer att återställa hundrastplatsen när arbetet är utfört.

   Vi har som avsikt att bygga en ny hundrastplats i Hjärups park. Den tilltänkta ytan för denna kommer i nästa delområde som ska byggas.

   Med Vänlig Hälsning,
   Linnea
   Parkingenjör

   1. Hej!
    Jag undrar lite över svaren från juni 2018 när det gäller hundrastgården här i Hjärup. Den vi hade togs ju bort i höstas och svaret är att den ska återställas när Trafikverket är klara med ombyggnaden av järnvägen. Men det är vad jag förstår inte förrän 2024. Eller kommer det ske tidigare. Och när sker den etapp vid Hjärupsparken där en ny rastgård ska vara en del av? Just nu finns det ingen hundrastgård alls i Hjärup så jag undrar när i tiden mer konkret det kommer att kunna finnas en permanent hundrastgård eller en tillfällig i väntan på den permanenta.

    /Tina

    1. Hej Tina,

     Ambitionen är att det sista delområdet av parken kan anläggas under 2020, men den tidplanen avgörs helt på om vi får in anbud när projektet går ut på upphandling. I detta sista delområde kommer det bli en permanent hundrastgård.

     Då denna hundrastplats ligger så nära i tid, har det inte varit aktuellt att anlägga en temporär hundrastgård. Vi har heller inte funnit en lämplig yta att anlägga en temporär hundrastgård på, då det finns få stora ytor i Hjärup som hade kunnat inrymma en sådan anläggning.

     Med Vänlig Hälsning,
     Linnea
     Parkingenjör


 • Kommentarer


  pool

 • Digital anslagstavla


  pool

  Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan utanför rådhuset. Du finner tillkännagivanden, kungörelser, justerade protokoll med mera. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har runt 24 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare är vår främsta styrka. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »