Skadedjur och skyddsjakt

Råtta. Foto: René Gademann by flickr

Råttor

Kompostering av matavfall i våra bostadsområden har ökat påtagligt under senare år och dåligt skötta komposter kan bidra till ökade problem med råttor. Om du har råttor i huset eller i din trädgård ska du kontakta något företag som har hand om skadedjursbekämpning. Du kan då beställa råttsanering och samtidigt få hjälp med att förebygga råttproblem i framtiden. Dessa företag har även hand om bekämpning av skadeinsekter av olika slag.

Om du bor i hyreshus och upptäcker ohyra eller råttor i eller runt din bostad ska du i första hand kontakta fastighetsägaren, som har ansvaret för att en sanering blir utförd. Fastighetsägaren kan då kontakta något skadedjursbolag som hjälper till med denna sanering. Om problemen ändå inte löser sig kan du vända dig till Miljöenheten. Om du har sett råttor på allmän plats kontakta medborgarkontoret eller fyll i formulär genom Staffanstorps webbtjänst.

Vid frågor kontakta Göran Eriksson, 046- 25 14 25

Skyddsjakt

Vid störningar från kråkfåglar, duvor, kaniner eller förvildade katter kontakta Tekniska enheten för vidarebefordring av ärendet till kommunens skyddsjägare. Skyddsjägaren jagar endast på kommunal mark. Den som vill ha hjälp på privat mark får själv ta kontakt med skyddsjägaren och betala eventuella kostnader.

Vid frågor kontakta Medborgarkontoret på telefon 046-25 11 00 eller e-post till Tekniska enheten

Skadeinsekter och mördarsniglar

Vid problem med skadeinsekter som till exempel mal, pälsängrar, hästmyror med mera kontakta ett skadedjursbolag som kan hjälpa till med sanering och att förebygga framtida problem. Oftast har ditt försäkringsbolag avtal med ett skadedjursbolag så kontakta dem först. Bor du i en hyreslägenhet så kontakta hyresvärden.

Under senare år har den spanska skogssnigeln (mördarsnigeln) kommit in och spridit sig i Sverige. Om du har fått spanska skogssniglar i trädgården kan du besöka Göteborgs Naturhistoriska museums webbplats, som ger mycket bra tips om hur sniglarna kan bekämpas.

Hoppa till navigering